Statul român are obligația să păstreze alternativa la documentele biometrice

 UPDATE 19.10.2020.

 

Această petiție a fost inițiată în vara anului trecut, când a fost adoptată Rezoluția europeană privind actele biometrice.

Am arătat prin ea că nu suntem de acord cu rezoluția și am cerut să nu ni se atace dreptul nostru la acte nebiometrice.

Vă invităm să o semnați în continuare, pentru a o putea prezenta la Ministerul Afacerilor Interne, cu ocazia dezbaterii publice a ordonanței de guvern prin care vor să pună în aplicare regulamentul european față de care am protestat în vară.

La dezbaterea de la MAI vom cere:

1. Să se ofere garanții legale solide, ÎN TEXTUL ORDONANȚEI CARE SE VA EMITE, că noile acte de identitate nebiometrice nu conțin nicio informație biometrică ascunsă și nu pot fi folosite în sistemul electronic în mod ascuns.

2. Să ni se ofere spre studiu un specimen al noului act nebiometric, să putem să vedem despre ce e vorba.

3. Să ni se explice, ÎNAINTE DE ADOPTAREA ORDONANȚEI, care sunt elementele de siguranță, la ce se referă și să ni se dea garanții că ele nu sunt de natură a prejudicia dreptul nostru de a refuza tehnologia biometrică.

4. Să se păstreze caracterul de act de călătorie al cardului de identitate, pentru a nu se prejudicia dreptul la libera circulație în Uniunea Europeană, mai ales pentru românii plecați la muncă, ce refuză actele biometrice, cărora li s-ar încălca astfel și dreptul la muncă; pentru a nu se prejudicia dreptul nostru la libera circulație în spațiul UE și pentru a nu se desființa UE însăși ca spațiul al liberei circulații a cetățenilor săi.

5. Să se ia notă că o decizie de a nu se mai putea circula cu cardul de identitate nebiometric în spațiul UE izolează România în spațiul european (PRINTR-UN JOC DE IMAGINAȚIE, DACĂ TOȚI ROMÂNII AR REFUZA CARDUL DE IDENTITATE BIOMETRIC, CONFORM PROIECTULUI DE ORDONANȚĂ, ROMÂNIA AR FACE UN ROMEXIT DE FACTO DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, ceea ce contravine însuși regulamentului european invocat).

6. ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL DOREȘTE SĂ PĂSTREZE CARDUL NEBIOMETRIC FĂRĂ PUTEREA DE A MAI ASIGURA CIRCULAȚIA LIBERĂ A POSESORILOR SĂI ÎN SPAȚIUL UE ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, SĂ SE MODIFICE LEGISLAȚIA PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE ÎN STRĂINĂTATE (Legea 248/2005 și celelalte) în așa fel încât PAȘAPORTUL TEMPORAR SĂ DEVINĂ PAȘAPORT NEBIOMETRIC PE PERIOADĂ DE VALABILITATE EGAL CU CEL BIOMETRIC, statul român asumându-și obligația să trateze cu statele lumii, cu fiecare în parte, și să le dea garanții de securitate, AȘA CUM FAC STATE SERIOASE, PRECUM ISRAEL, UNDE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA PAȘAPORTULUI BIOMETRIC, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ACEST STAT ESTE ÎN CENTRUL LUPTEI ANTITERORISTE MONDIALE.

Pe cei ce vor să semneze această petiție îi rugăm să o facă până la data de 24 ianuarie 2020, pentru a o putea înainta autorităților.

 

Statul român trebuie să asigure dreptul la muncă, la liberă deplasare și la conștiință al tuturor cetățenilor români

Statul român are obligația să asigure cetățenilor săi posibilitatea de a opta în continuare pentru documente nebiometrice, în speță pentru acte de identitate și pașapoarte nebiometrice, și să garanteze în continuare posibilitatea de a călători în Uniunea Europeană și în lume cu acte nebiometrice.

În acest sens, are obligația de a informa Uniunea Europeană că în România există o categorie de cetățeni care refuză de un deceniu categoric orice formă de document biometric, motivând refuzul lor prin faptul că tehnologia biometrică le încalcă libertatea individuală, de conștiință și de mișcare.

Motivele pentru care solicităm păstrarea documentelor alternative nebiometrice sunt:

1. amprentarea digitală este o practică penală, care nu poate fi impusă unor persoane nevinovate de fapte penale, în condițiile în care Constituția României garantează prezumția de nevinovăție a cetățeanului până în momentul dovedirii sale ca vinovat.

2. tehnologia biometrică este dovedită ca vulnerabilă față de atacurile cibernetice.

3. stocarea datelor în cipurile biometrice este însoțite de simboluri ofensatoare pentru conștiința creștină, de exemplu, prezența cifrei 666 în codurile de bare (dovedită și acceptată juridic în instanțele din Federația Rusă), care în limbaj biblic este simbolul sclaviei (în Vechiul Testament este simbolul vasalității față de statul condus de regele Solomon, iar în Noul Testament este simbolul supunerii față de personajul malefic antihrist) și este refuzat de persoanele care s-au născut libere, trăiesc libere, au libertatea garantată de către Constituția României, de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de către Declarația Universală a Drepturilor Omului și de către toate documentele oficiale la nivel internațional, și refuză să fie asociate cu simboluri ale sclaviei personale sau generale, politice sau spirituale.

4. tehnologia biometrică prezintă riscuri la adresa libertății individuale și a intimității personale, drepturi garantate de către Constituția României, lucru recunoscut la nivel european de către Rezoluţia 1797/2011 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în care se arată că “dezvoltarea rapidă a tehnicilor biometrice produce riscuri la adresa unor drepturi ale omului: dreptul la respectarea vieţii private, dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la liberă circulaţie şi interzicerea discriminării, drepturi consemnate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (ETS nr. 5)".

5. refuzul motivat de libertatea de conștiință de a accepta actele biometrice îl pune pe cetățean în postura de a nu putea să își decline cetățenia română în fața autorității statului, adică îl face să piardă cetățenia, pe care, prin Constituție, niciun cetățean născut în România nu îl poate pierde. Legea nr. 21/1991, art. 22, prevede că actul de identitate face dovada cetăţeniei, iar OUG nr. 82/2012, art. 13, spune: “actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de rezidenţă”.

6. refuzul motivat de libertatea de conștiință de a accepta actele biometrice îl pune pe cetățean în postura de a pierde toate drepturile și libertățile ce decurg din cetățenia română: dreptul la proprietate, dreptul la învățătură, liberul acces la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de art. 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; dreptul la vot (art. 36), dreptul de a alege şi a fi ales (art. 37), dreptul la asociere (art. 40), dreptul la muncă (art. 41), dreptul la proprietate (art. 44), dreptul la moştenire (art. 46), dreptul de a întemeia o familie (art. 48), dreptul la protecţie al persoanei cu handicap (art. 50), dreptul de petiţionare (art. 51).

7. condiționarea de actele biometrice a circulației în spațiul comunitar face ca acesta să fie închis cetățenilor/țărilor care le refuză, distrugând însăși ideea de Uniune Europeană, care a fost concepută ca un spațiu al liberei circulații a cetățenilor săi.

8. obligarea cetățenilor să ia acte biometrice obligatorii, refuzul oricărei alternative pentru cei ce din motive de conștiință nu le pot lua și transformearea lor în paria ai societății sau, și mai grav, sancționarea lor, violează și distrug conceptul de libertate de conștiință, care nu poate fi sub nicio formă condiționat de acte administrative ale statului.

9. Uniunea Europeană nu poate invoca "nevoia socială imperioasă" de a restrânge în mod permanent drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor care refuză aceste acte biometrice, dovedit fiind că amenințarea teroristă, invocată de obicei în această situație, nu a scăzut cu mult în ultimul deceniu în care mare parte din Europa are deja astfel de tehnologie.

10. România are obligația să își apere propriii cetățeni și drepturile fundamentale ale acestora. ACTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ NU ÎNSEAMNĂ CĂ ROMÂNIA TREBUIE SĂ SE SUPUNĂ ORBEȘTE DECIZIILOR COMUNITARE, ATUNCI CÂND APLICAREA LOR LA CONDIȚIILE SPECIFICE DIN ROMÂNIA RISCĂ SĂ VIOLEZE DREPTURI FUNDAMENTALE ALE OMULUI.

 

Cerem statului român:

1. Să informeze Uniunea Europeană că în România există posibilitatea încălcării grave a unor drepturi fundamentale ale omului unui număr considerabil de cetățeni prin aplicarea în legea națională a Regulamentului proaspăt aprobat.

2. Să continue să elibereze documente de identitate și pașapoarte nebiometrice, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. Să ofere garanții UE și restului comunității internaționale că statul român nu va permite părăsirea frontierelor naționale persoanelor care prezintă risc de siguranță la nivel local, național și internațional.

4. Să apere drepturile fundamentale ale cetățenilor români.

 


Mihai-Silviu Chirilă    Contactați autorul petiției