Spunem NU proiectului SIPOCA 722- Legea Poliției Locale

◾Spunem NU: abrogării unui drept constituțional  [consfințit de articolul 41,alin.2 din Constituția României "salariații au dreptul la măsuri de protecție socială(....),prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale"] prin proiectul SIPOCA 722 Legea Poliției Locale. Acest drept există  în actuala lege de organizare și funcționare a poliței locale 155/2010  și este eliminat fără nicio motivare justă sau legală prin proiectul SIPOCA 722 legea poliției pocale .

◾Spunem NU: minciunii și nerespectării angajamentelor managerilor de proiect SIPOCA 722 Legea Poliției Locale,care nu respectă propriile politici publice și termenii întregului proiect,acela de îmbunătățire al cadrului legislativ incident poliției locale .

◾Spunem NU: transformării puterii executive în putere legislativă.Deciziilor luate la nivel ministerial de funcționarii din cadrul ministerelor,care nu au niciun fel de expertiză în domeniul poliție locală în siguranța și stabilitatea care trebuie acordată lucrătorilor polițiști locali .

◾Spunem NU,cheltuirii banilor publici,europeni și naționali, folosiți pentru îngroparea efectivă a polițiștilor locali, lucrători dedicați profesiei și care își pierd viața și integritatea fizică din cauza unor incompetențe executive.

◾Prin prezenta,vă rugăm să luați act de manifestul polițiștilor locali din România,să stopați proiectul SIPOCA 722,legea poliției locale și dacă doriți cu adevărat să schimbăm împreună cadrul legislativ incident poliției locale,în virtutea dialogului social,invitați la masa negocierilor reprezentanții sindicali ai polițiștilor locali,alături de reprezentanții asociațiilor primarilor din România (AMR,AOR,ACoR),pentru ca împreună,să modificăm în bine,legea poliției locale,fără asumări mincinoase ori scuze inventate.Vă asigurăm că,venim pregătiți cu tot ce înseamnă legislația poliției locale din Uniunea Europeană,precum și legislația europeană în domeniul muncii și siguranței lucrătorilor,pentru adoptarea unui model eficient și de succes al Poliției Locale din România.

 

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Oana să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...