Spune NU distribuirii laptelui-cornului-merelor de catre profesori

Solicit prin aceasta petiție să se redea cadrului didactic menirea pe care o are și demnitatea de a-și desfășura activitatea didactică la clasă, cu și pentru elevi, fără a ni se mai pune în spate teancul de hârtii și sacul de responsabilitate pe care trebuie să le acceptăm în defavoarea lucrului cu elevii.

Programul de distribuire în școli a laptelui, cornului și merelor , implementat de Guvern , are o mare hibă care dă bătăi de cap cadrelor didactice. Este practic imposibil ca într-o pauza de 10 minute să primești, să numeri pentru conformitate, să cari ( la etaj de multe ori ), să împarți pe clase, să ceri să ți se semneze procesul verbal de distribuire ...

Că se face, cum necum, treaba asta ...se face. Cu ajutorul elevilor, cu ajutorul femeilor de serviciu...cumva se distribuie . Astfel  laptele, cornul, mărul ajung la elev. 

Începe apoi nebunia borderoului...uneori facturile corespund , alteori suni o zi întreaga la persoana responsabilă de facturare. Tot ce speri e că priceperea și răbdarea caracteristică unui cadru didactic să fie suficiente cât să treci cu bine prin responsabilitatea care ți-a fost asumată și pentru care te-ai și instruit ( pentru că nimeni nu a vrut această răspundere și pentru că fără instruire nu poti face asta ).

Iată doar câteva din îndatoririle unui astfel de cadru didactic responsabil cu recepția și distribuția lapte-corn-mere într-o școală.

N-aș vrea să vă imaginați o școală cu peste 500 de elevi ..să presupunem că numărul de elevi este mai mic de atât.

* Recepţia produselor alimentare se va efectua la nivelul școlii în fiecare zi de luni până vineri;

* Recepţia se va face atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ

*Asigură recepţia cantitativă şi calitativă a produselor lactate şi de panificaţie conform cerinţelor ;

*Asigură depozitarea în condiţiile stabilite a produselor recepţionate;

*Asigură raţionarea şi împărţirea către distribuitori a cantităţilor necesare fiecărei clase conform prezenţei zilnice în vederea consumului.

*Întocmește graficul de temperatură al încăperii de distribuire a produselor lactate și de panificație.

*Întocmește lunar situațiile cerute de furnizor, ISJ și Primărie / Consiliu Local sau Judetean ptr.evidenta distribuirii produselor elevilor prezenți.

*Asigură preluarea cantităţilor necesare consumului zilnic de la firma distribuitoare a produselor lactate și panificație;

*Asigură împărţirea cantităţilor conform prezenţei zilnice;

*Supraveghează respectarea disciplinei şi a regulilor de igienă înainte, în timpul şi după consumul alimentelor;

*Identifică elevii care, din motive medicale nu pot consuma produsele alimentare stabilite;

*Raportează responsabilului de comisie orice fel de probleme cu privire la calitatea/cantitatea alimentelor, descoperite în timpul acestei activităţi.

 Verificarea calitativă de către recepționer( cadru didactic ) constă în:

* Verificarea existenței Declarației de conformitate a producătorului și a Buletinului de analiză;

* Verificarea datei expirării de pe ambalaj (termenul de valabilitate al produsului);

* Verificarea aspectului vizual şi calităţile organoleptice ce pot fi verificate fără desfacerea ambalajului sunt corespunzătoare (nu prezintă: miros rânced, pete de mucegai sau culoare improprie produsului, ambalajul nu este deteriorat).

Verificarea cantităţilor:

* Se verifică , corespondenţa dintre cantitatea de produse planificată pentru recepţie;

* Prin sondaj, o dată pe lună, se va face verificarea corespondenţei gramajului cu cantitatea înscrisă pe ambalaj;

* Responsabilul comisiei ( sau directorul unității de învățământ) va verifica Notele de recepţie şi pe baza acestora va semna şi ştampila documentele de livrare prezentate de furnizor la sfârşitul fiecărei luni.

Toate acestea trebuie sa fie avute in vedere pana la ora 9:45 deoarece în fiecare zi, la ora 9:45 (acolo unde se invata doar dimineata) produsele trebuie distribuite.

 

Solicit prin această petiție ca distribuirea acestor produse să se facă de către persoane care să aparțină firmelor de distribuție sau în cel mai nefericit caz de către personal al unităților școlare care nu este încadrat cu normă didactică în unitatea școlară la care iși desfășoară activitatea.

În caz că nu se va schimba nimic în sistemul de învățământ, mi-e teamă că vom ajunge să fim orice altceva numai dascăli nu .

Consider că educația în ceea ce privește o alimentație sănătoasă este imperios necesară, însă distribuirea de lapte-corn-mere în unitățile școlare ( așa cum se face ea în acest moment) nu reprezintă nici măcar 10% din ceea ce înseamnă alimentație sănătoasă în rândul elevilor. 

 


Dascăl Nu Recepționer    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Dascăl Nu Recepționer să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...