SPUNE "NU!" STRATEGIEI NAȚIONALE DE EDUCAȚIE PARENTALĂ

Comentarii

#607

Susțin familia!

Maria Miron (Suceava, 2018-06-23)

#608

Semnez pentru famila normals dintrun sot si o sotie ca dumnezeu a last familia asa
Altfel nu este bine

Samuel Mocanu (Husi, 2018-06-23)

#612

Nu sunt de acord cu Strategia Nationala de Educare Parentala

Sorin Neamtu (Cluj-Napoca, 2018-06-23)

#616

Semnnez pentru că vreau ca copiii mei să trăiască după principii sănătoase.

Claudiu Borteș (Castenedolo, 2018-06-23)

#618

Semnez împotriva așa-zisei Strategii Naționale de "Educație" Parentală. Susțin familia tradițională și principiile moral-creștine.

Mihaela Drăgoi (Suceava, 2018-06-23)

#626

Semnez pentru că nu sunt de acord cu noua strategie națională de educație parentală.

Andra Emanuela Pintilii (Vaslui, 2018-06-23)

#630

În atenţia Ministerului Educaţiei Naționale:
Subsemnatul Adrian Iacob, faţă de conţinutul proiectului supus dezbaterii publice „Strategia naţională de educaţie parentală 2018-2025”, vă rog să luaţi în considerare următoarele:

- Solicit ca din cuprinsul strategiei să fie eliminată orice referire care tinde să facă o judecată de valoare cu privire la preferabilitatea unei convingeri sau viziuni (de tip progresist, ideologic, în direcția „teoriei genului”) în dauna alteia (de tip conservator, creștin sau „tradiționalist”) asupra lumii, familiei sau educaţiei.

- Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaşte părinţilor dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituție), iar libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale (art. 29 alin. 1 din Constituție). Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice, iar art. 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinţilor de a asigura această educaţie conform convingerilor lor religioase şi filosofice.

- De aici rezultă obligaţia de neutralitate a Statului faţă de diferitele opţiuni, opinii şi convingeri privitoare la valorile centrale ale educaţiei şi familiei; Statul şi funcţionarii săi nu au nici un temei prin care să se pună în poziţia de a stabili ce e bine şi ce e rău, ce e greşit şi ce e just în materie de opţiuni tradiţionaliste sau progresiste. Statul are obligaţia de a se abţine de la a impune sau favoriza propriul său model ideologic.

- Pe ce bază îşi arogă Guvernul calitatea de a decreta că viziunea conservatoare sau tradiţionalistă asupra familiei e rea, învechită şi trebuie abandonată şi că ar fi nevoie de o „nouă cultură familială”? Pe ce bază se auto-supra-situează Guvernul în poziţia de a decreta că cei care avem opţiuni conservatoare sau tradiţionale privind familia şi educaţia greşim şi pe ce bază îşi arogă dreptul de a ne „corecta”?

- Dacă nu trebuie să pornim de la „modele unice considerate ideale”, cum spune Strategia aflată în dezbatere publică pe site-ul MEN, de ce ni se impune ideea unui alt model unic considerat ideal, adică „cel nou”, ideologic, avut în vedere de Guvern?

- Impunând ca singură validă şi dezirabilă o anumită opţiune (cea „înnoitoare”, „progresistă”, „diversă”, ideologică) nu obţii „diversitate”, ci uniformitate; diversitatea rezultă din coexistenţa mai multor puncte de vedere și modele concurente în societate; şi din neutralitatea Statului faţă de ele.

- Solicit, aşadar, ca toată Strategia să fie regândită prin eliminarea oricărei presupoziţii care descalifică convingerile conservatoare, creștine şi „tradiţionaliste” despre familie şi pe cei care ni le însuşim şi care stabileşte ca unic model valid modelul „progresist”, „divers”, în direcția ideologiei de gen, etc, cu încălcarea obligaţiei de neutralitate a Statului.

- Solicit eliminarea asumării de către Stat a rolului de supra-educator şi a oricăror intenţii de a promova vreo concepție sau viziune despre lume în dauna alteia, fie că vorbim despre diversitate, fie că vorbim despre „revizuirea” (!) stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării „stereotipiilor de gen” (?!).

- Statul nu are dreptul de a ne impune opiniile sale, ci obligaţia de a le respecta şi sluji pe ale noastre.

În concluzie, solicit eliminarea din proiectul de strategie a ideii că ar trebui promovate „noile ideologii în domeniul protecţiei copilului” şi că ar trebui eliminate „mentalităţile conservatoare”, ori că ar trebui „regândit un sistem de valori ale familiilor”. Sau decretarea ca fiind anacronică a opţiunii ataşamentului față de „valorile care s-au transmis tradiţional şi pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaţionare intrafamilială”. De asemenea, solicit eliminarea ideii că ar fi nevoie de „stimularea interesului pentru o nouă cultură familială”; solicit renunţarea la „promovarea diversității” – diversitatea se obţine lăsând libere opţiunile diverse şi liber asumate ale oamenilor, nu impunând un model unic ca valid, fie el şi „divers”; și solicit renunţarea la „revizuirea stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării stereotipiilor de gen”.

Cât despre proiectul educării părinţilor prin cursuri de parenting, apreciez că, dincolo de obligaţia Statului de a nu impune cu valoare referenţială un anumit model şi mod de a vedea lucrurile, avem de a face cu o alocare imensă de resurse – peste 290 milioane de lei numai în primul an – pentru un scop lipsit de utilitate (tipul înrădăcinat din primii ani de relaţionare părinte-copil nu se modifică structural prin cursuri săptămânale de parenting) şi de legitimitate (nu e îndreptăţit Guvernul să decreteze că modelul guvernamental este cel just). Și, ținând cont de realităţile româneşti, chiar de eficienţă.

Consider că aceste sume ar trebui mai degrabă alocate în direcţia rezolvării numeroaselor probleme actuale cu care se confruntă infrastructura educaţională a României şi nu în direcţia reeducării părinţilor şi copiilor deopotrivă, după o ideologie de Stat.

Cu speranţa că veţi da curs acestor solicitări,
Adrian Iacob

Adrian Iacob (Dumbrăveni, Suceava, 2018-06-23)

#636

Familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, altfel nu e vorba despre familie!

Tabita Podea (Cluj, 2018-06-23)

#639

Da sunt de acord sa îmi dau semnătura împotriva celor ce vor sa demoralizeze Familia care este instituționata dintr-un Bărbat si o femeie . Sunt împotriva celor ce vor sa adopte acesta urîciune casătoriilor de același sex ‘ si paradelor lor care infectează familiile Care sunt demne cinstite si cu frica De Dumnezeu ‘ lucru pe care Dumnezeu la creat După facerea Pamintului cerului și-a fiarelor si tot ce se mișcă in apa este Omul Adam si femeia Eva care Dumnezeu cu însuși mîinile sale le-a ne-a creat si de atunci si pina lumea va pieri uni se vor duce in iad iar alți in Rai ‘, Familia formată din Bărbat si Femeie este si va raminea
institutul Sfint pe care Dumnezeu la lăsat pe Pămînt

Vasile Zahariea (Oldham , 2018-06-23)

#641

Familia inseamna sot si sotie, barbat si femeie.

Alina Cazac (Suceava, 2018-06-23)

#645

Consider familia creata de Dumnezeu un legamant pecetluit cu sange (sangele sotiei fecioare) si aceasta arata ca e pe viata (doar moartea poate rupe legamantul). O altfel de relatie pe care unii vor sa o numeasca tot familie (barbat-barbat sau femeie-femeie) nu poate inlocui legamantul inaintea lui Dumnezeu dintr-o familie adevarata.

Samuel Toma (Chitila, 2018-06-23)

#648

Voi fi cadru didactic si este impotriva constiintei morale si religioase sa accept si sa promovez un alt tip de familie, decat cel lasat de Dumnezeu.

Camelia Grigoras (Augsburg, 2018-06-23)

#651

Nu sunt de acord cu acest proiect

George Cheia (Suceava, 2018-06-23)

#659

Îmi doresc sa păstrăm valorile acestui neam. Suntem romani pentru ca avem toate ce le-am mostenit de la străbunii noștri :tara, tradiții, credința, valori. Sa ne păstrăm valorile pentru a ne păstra identitatea!

Cristina Caucar (Timișoara , 2018-06-23)

#661

Semnez pentru ca aceste legi noi distrug intreaga conceptie despre ceea ce suntem noi ca oameni. Conceptie care nu e de ieri de azi ci de totdeauna. ,,Reeducarea parintilor Romaniei" din start dovedeste o incalcare a drepturilor omului, la libera alegere si exprimare, la intimitate familiala. Semnez pentru ca aceste ,,valori" noi contravin percepției creştine despre familie şi principiile ei!!!!!!

Lavinia Sucală (Cluj-Napoca, 2018-06-23)

#668

Sustin familia traditionala formata din barbat si femeie

Ela Petrovan (Turda, 2018-06-23)

#669

Nu sunt de acord cu aceasta strategie

Andreea Hutan (Suceava, 2018-06-23)

#671

Familia este formata dintr-un barbat si o femeie, nu doi barbati, nu doua femei. EU nu am nevoie ca sa spuna scoala fetitei mele ca poate fi baiat, eu sunt parinte si am sa ii spun ca este cum a creat-o Dumnezeu, nu cum vor unii. Daca suntem popor crestin sa fim caracterizati de verbul ”a fi”, nu ”a pretinde”. Doamne ajuta!

Adriana Niculai (Cluj Napoca, 2018-06-23)

#673

Nu sunt deacord cu această propunere a Ministrului Educației.Nu acest program va rezolva problemele din unele familii.Se încearcă prin toate mijloacele atacarea familiei.

ANCA Cristian (Alcanar, 2018-06-23)

#689

De accord cu petiția semnată

Romeliu Marita (SATU-MARE, 2018-06-23)

#703

Este împotriva familiei tradiționale, a tot ce înseamnă ea! Promovează, de fapt impune o mentalitate deviantă!

Cristian Kokroff (Lugoj , 2018-06-23)

#705

Nu sunt de acord cu introducerea acestei metode. Nu cred ca parintii trebuie sa iasa din rolul pe care l-au avut dintotdeauna.

Stefania Horvath (Cluj-Napica, 2018-06-23)

#709

Parerea mea ca numai familia formata din barbat si femeie pot oferi o educatie sanatoasa unui copil ( in toate privintele: mentala, de dezvoltare, cultura, igiena etc etc. )

Daniela Canacheu (Bucuresti, 2018-06-23)

#710

Contribui la evitarea autodistrugerii rasei umane. Mulțumirile mai târziu. Am încredere în Dumnezeu!

Dani Ursu (Timișoara , 2018-06-23)

#723

nu sunt de acord cu ce se impune

Cretulescu Angela (București , 2018-06-23)

#724

Sustin FAMILIA TRADITIONALA dintre un barbat si o femeie.

Carmen Chirila (Cluj, 2018-06-23)

#726

Sustin valorile morale reale, promovate de Dumnezeu si de Biblie.

Radu Dragoiu (Timisoara, 2018-06-23)

#731

Semnez pentru ca familia se compune dintr-un soț și soție. Așa scrie în Biblie.

Ionut Hrincescu (Suceava , 2018-06-23)

#736

NU sunt de acord cu strategia de reeducare a părinților.

GAROFITA Tămaș (Cluj-Napoca, 2018-06-23)

#740

Dezaprob aceasta politica de distrugere a familiei si toata strategia ipocrita cu care este invaluita tinta.

Iuliana Zaharia (Bucuresti, 2018-06-23)

#745

Sunt împotriva acestui plan meschin și diabolic!

Ilie Duma (Timisoara , 2018-06-23)

#746

Este o aberație a unor oameni care și-au pierdut bunul simț !

Simion Andreica (ZARAGOZA, 2018-06-23)

#751

Aceasta strategie este impotriva orinduielii stabilite de Dumnezeu...este contrara invataturii Scripturii a Bibliei

Patrash Gabriela (Poroshkovo, 2018-06-23)

#766

Nu sunt de acord cu aceasta reeducare care distruge sufletele copiilor nostri.

Adriana Popescu (Ploiesti, 2018-06-23)

#768

Susțin familia tradițională și ce e mai bine pentru copiii mei.

Medrea Larisa (Lugoj, 2018-06-23)

#772

Boboc

Andreea Boboc (Bacău , 2018-06-23)

#773

Nu sunt deacord cu noile legi privind învățământul!

Gheorghe Bledea (Arad, 2018-06-23)

#775

Trebuie sa pastram valorile familiei lasate de Dumnezeu

Vasile Goanta (Dublin, 2018-06-23)

#788

Sustin adevarul Cuvantului lui Dumnezeu

Roxana Socolan (Arad, 2018-06-23)

#789

Doresc ca familia sa ramana familie dupa cum a randuit Dumnezeu

Claudia Goanta (Dublin, 2018-06-23)

#790

Cei ce ne impun această strategie dovedesc prin exemplul lor degradarea morală şi nu educaţie.
Dumnezeu să aibă milă de România din acest punct de vedere!

Mihai Handaric (|Arad, 2018-06-23)

#794

Familia este institutia de baza a societatii, este ceea ce a creat Dumnezeu, copii fiind un dar.Noi parinti, avem datoria de a fii modele pentru copii nostrii, invatandu-i adevarurile de necontestat ale Sfintei Scripturi.

Martinconi Noemi (Timisoara, 2018-06-23)

#800

Promovez familia

Ioana Buia (Sângeorz--Bai, 2018-06-23)Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...