Prelungirea termenului de raportare fiscala/Продление срока фискальной отчетности

 

Serviciul fiscal în legătură cu COVID-19 a stopat activităţile în masă. https://www.sfs.md/article.aspx?id=9432 La fel au fost aprobate 2 ordine:
  • al Ministerului Educaţiei 292/2020 cu privire la suspendarea procesului educational in institutiile de invatamint pe o perioada de 9 zile lucratoare (11-23 martie)
  • al Ministerului Sănătăţii 188/2020 cu privire la realizarea masurilor de reducere a riscurilor de raspindire a cazurilor de infectie cu COVID-19.
În legătură cu aceasta solicitam prelungirea termenului de prezentare a declaratiilor fiscale, precum si de achitare a obligatiilor fiscale cu 9 zile lucratoare - pina la 07.04.2020, cu posibilitatea de prelungire in cazul aprobarii unui nou termen de suspendare a procesului educational in institutiile de invatamint.
La fel rugam sa se anuleze toate vizitele si controalele fiscale in aceasta perioada.
 
Налоговая служба в связи с COVID-19 прекратила массовые мероприятия. https://www.sfs.md/article.aspx?id=9432 Также были утверждены два приказа:

  • Министерства образования 292/2020 о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях на срок 9 рабочих дней (11-23 марта),
  • Министерства здравоохранения 188/2020 о реализации мер по снижению риска распространения случаев заражения COVID-19.

В связи с этим мы просим продлить срок подачи налоговых деклараций, а также оплаты налоговых обязательств на 9 рабочих дней - до 07.04.2020, с возможностью продления в случае утверждения нового срока приостановления учебного процесса в учебных заведениях.

Также просим отменить все налоговые визиты и налоговый контроль в течение этого периода.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ana Grigorita să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...