Prelungirea termenului de raportare fiscala/Продление срока фискальной отчетности

 

Serviciul fiscal în legătură cu COVID-19 a stopat activităţile în masă. https://www.sfs.md/article.aspx?id=9432 La fel au fost aprobate 2 ordine:
  • al Ministerului Educaţiei 292/2020 cu privire la suspendarea procesului educational in institutiile de invatamint pe o perioada de 9 zile lucratoare (11-23 martie)
  • al Ministerului Sănătăţii 188/2020 cu privire la realizarea masurilor de reducere a riscurilor de raspindire a cazurilor de infectie cu COVID-19.
În legătură cu aceasta solicitam prelungirea termenului de prezentare a declaratiilor fiscale, precum si de achitare a obligatiilor fiscale cu 9 zile lucratoare - pina la 07.04.2020, cu posibilitatea de prelungire in cazul aprobarii unui nou termen de suspendare a procesului educational in institutiile de invatamint.
La fel rugam sa se anuleze toate vizitele si controalele fiscale in aceasta perioada.
 
Налоговая служба в связи с COVID-19 прекратила массовые мероприятия. https://www.sfs.md/article.aspx?id=9432 Также были утверждены два приказа:

  • Министерства образования 292/2020 о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях на срок 9 рабочих дней (11-23 марта),
  • Министерства здравоохранения 188/2020 о реализации мер по снижению риска распространения случаев заражения COVID-19.

В связи с этим мы просим продлить срок подачи налоговых деклараций, а также оплаты налоговых обязательств на 9 рабочих дней - до 07.04.2020, с возможностью продления в случае утверждения нового срока приостановления учебного процесса в учебных заведениях.

Также просим отменить все налоговые визиты и налоговый контроль в течение этого периода.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Ana Grigorita să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...