Pescuitul Sportiv trebuie sa ramana in continuare cu aceleasi reguli si pe teritoriul Deltei Dunarii.

Suntem impotriva aplicarii Proiectului ORDINULUI privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018 dupa care urmeaza ca pescarii sportivi sa pescuiasca doar in forma catch & realease.

Nu pescarii sportivi au exterminat pestele in Delta Dunarii.

In urma aplicarii acestui Ordin numarul pescarilor sportivi va scadea dramatic iar impactul asupra localnicior ca fi unul de amploare.Din ce isi vor completa acestia veniturile atunci cand zeci de mii de turisti pescari nu vor mai veni in delta?...Cu alte cateva kg de peste in plus zilnic.

Pescarul sportiv ajuta la eliminarea braconajului, ei anunta autoritatile cand observa asemenea manifestatii, braconierii se feresc de acestia.

Invit pe toti cei care sunt de acord ca pescuitul sportiv trebuie sa ramana la aceleasi reguli ca si pana acum sa semneze aceasta petitie.

Atasez in continuare textul capitoului 3 al Proiectului asa cum a fost el publicat pe site-ul Info-Delta.ro unde la punctul 7 se elimina actuala forma de  pescuit sportiv din Delta Dunarii:

CAPITOLUL III – Dispozitii finale

Art. 9-(1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca cu ochiul de plasa mai mic decat (a=70mm, 2a=140 mm) in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in perioada 01 iunie – 30 septembrie inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.

(6) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este permis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane),cu interzicerea folosirii ca momeala a speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice protejate.

(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pescuitul recreativ este permis numai cu eliberarea capturilor de somn, stiuca, crap, salau . Populatia locala cu domiciliul in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii ( detinatoare de permis de pescuit familial) face exceptie de la prevederile prezentului alineat si poate practica pescuitul recreativ in conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10- (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4 A si 4 B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv

celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, eliberat in baza urmatoarelor documente:

a) facturi fiscale in ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;

b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;

d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte a reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Art. 12- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.13 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa Proiectului de ORDIN www.anpa.ro

 

 


Tanase Dorinel    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook