#permiseautoptrsurzi

 

In noul ordin emis de către Ministerul Sănătății, Sorina Pintea, persoanele cu deficienta de auz nu mai pot fi declarați apți pentru preschimbarea ori obținerea permisului de conducere.

Astfel, persoanele surde cu vechime dar și surzii care doresc sa își obțină permisul de conducere nu îl mai pot obține. Este o discriminare, având in vedere ca persoanele surde au văzul mult mai accentuat decât persoanele cu auzul normal. Așa cum persoanele cu auzul normal, cu muzica la maxim in mașina nu pot auzi un claxon ori o salvare și totusi conduc, surzii au tot dreptul la permisul de conducere.

De menționat, de asemenea, ca nu am auzit de niciun caz mediatizat in care sa fie o persoana surda la volan implicată intr un accident rutier cu o ambulanță, sau intr un accident rutier mortal. Surzii acorda multă atentie detaliilor, pot vedea semnalele luminoase și pot da prioritate unei ambulante sau a unei mașini de poliție in misiune. Sunt și multe cazuri in care ambulantele au semnalele luminoase dar NU și semnalele acustice pornite.

In România, pana in momentul actual, persoanele surde au avut dreptul numai la obținerea permiselor de conducere categoria B. Nu este corect și este pura discriminare sa li se ia acest drept, având in vedere ca in restul țărilor din Uniunea Europeană persoanele surde pot obține și permis de conducere și pentru categoria C, D, E, ceea ce la noi nu a fost posibil și mai nou, nu mai este posibil ca o persoana surda sa își obțină sau preschimba permisul de conducere.

In al III-lea capitol, din “Carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene” intitulat “Egalitatea” sunt garantate: egalitatea în faţa legii, nediscriminarea, integrarea persoanelor cu handicap. In Ordonanța de Urgenta nr. 137/2000 la art. 1 alin. (1) se impune ca “In România stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate de lege.” Și in continuarea aceleiași Ordonante de Urgenta, la art. 2 alin. (1) “Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

Astfel, discriminarea din noul ordin al Ministerului Sănătății nu ar trebui sa existe! Surzii au tot dreptul sa conducă autovehicule și vor sa fie declarați apți pentru preschimbarea și obținerea permiselor de conducere!

Susțin surzii și dreptul lor de a conduce autovehicule!

#AuDreptulLaPermis #PermiseAutoPentruSurzi

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez MacLinux să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...