Dorim ORE DE DIMINEAȚĂ pentru ciclul gimnazial

Dorim ORE DE DIMINEAȚĂ pentru ciclul gimnazial         

 

Solicităm Primăriei Municipiului Sibiu, Consiliului Local Sibiu și Inspectoratului Școlar Județean Sibiu să găsească soluții în regim de urgență pentru ca elevii de gimnaziu din școlile de circumscripție ale cartierului Hipodrom să frecventeze cursurile dimineața.

Legea Educației nr. 1/2011: ”În România învățământul constituie prioritate națională”.  

 

De ce este important?

1. Elevii cu vârste între 10 - 13 ani învață după-amiaza între orele 12.00 – 19.50  în toate școlile din cartierul Hipodrom (Școala N. Iorga, Liceul C-tin Noica, Școala nr. 21, Colegiul Pedagogic)  

- Unii elevi termină orele la 19.50, generând nesiguranță fizică și stres.

- După ora 15.00 scade capacitatea de concentrare, reducându-se volumul de cunoștințe acumulate, cu efect asupra rezultatelor școlare / examenelor.

- Sunt încălcate nevoile primare și secundare ale elevilor: timp pentru activități extra-școlare, recreative, de socializare, timp petrecut cu familia, mese decalate, etc.

2. Se păstrează învățământul în două schimburi chiar și la școlile extinse

- Școala gimnazială N. Iorga va organiza cursuri în două schimburi INCLUSIV după darea în folosință a corpului finanțat din fonduri europene nerambursabile, deoarece efectivul de elevi depășește capacitatea maximă de școlarizare, iar curtea școlii este acum subdimensionată.

3. Nu există școli de circumscripție în Hipodrom IV – Zona metropolitană

- Părinții din noile cartiere sunt nevoiți să găsească soluții alternative (Cum ar fi ca elevii din Hipodrom să învețe în Terezian?!)

 

Ce propunem?

1. Solicităm Consiliului Local Sibiu să găsească terenuri pentru construirea unei școli moderne în zona Hipodrom IV.

2. Solicităm Primăriei Municipiului Sibiu să construiască pe terenul fostei autobaze Tursib o școală gimnazială cu dotări moderne (laboratoare, bibliotecă, sală de lectură, curte generoasă cu zonă verde și teren sportiv, sală de sport)

- Elevii de gimnaziu au dreptul la școli de proximitate, așa cum prevede art. 20 din Legea Educației privind obligația administrațiilor locale de a se asigura de buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitatea de domiciliu a elevilor.

 

Ce spune legislația?

1. Supraaglomerarea școlilor încalcă dreptul constituțional la educație de calitate, dreptul universal al copiilor la echitate și condiții propice învățării și dezvoltării personale, dreptul european la mobilitate alternativă al elevilor care devin dependenți de vehiculul familiei, dreptul de a petrece timp cu familia.   

2. Cadrele didactice și elevii de gimnaziu sunt discriminați în raport cu ceilalți beneficiari, conform UNICEF și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:

”Discriminarea indirectă este orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat, supune la un tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de altele care se află în situații egale”.  


Comunitatea Hipodrom    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Comunitatea Hipodrom să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...