Nu declaratiilor detaliate pentru ONG-uri pentru 2023

Incheierea si depunerea situatiilor financiare anuale pentru ONG-uri are termen legal 120 zile de la terminarea exercitiului financiar, in cazul anului 2023 termenul fiind 29.04.2024. Pentru raportarea inchiderii de an se intocmeste bilantul anual, document ce cuprinde in detaliu activitatea financiara a organizatiei, atat din punct de vedere al veniturilor, cat si al cheltuielilor, active, datorii, creante, etc. In data de 15.12.2023 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1139, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/ 14.12.2023, care prevede urmatoarele:   Articolul LXXVI Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.   Si la Articolul LXXVII (1) Prevederile art. LXXVI pct. 1 se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023. (2) Formatul declarației prevăzute la art. LXXVI pct. 1 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.   In data de 20.03.2024, deci la 96 zile de la data actului normativ de mai sus (mult dupa termenul asumat), a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 239 Ordinul Ministului Finantelor nr. 470/13.03.2024, in care a fost prezentata macheta declaratiei,  document extrem de detaliat, cu informatii ce nu pot fi preluate din sistemul contabil clasic (contabilitate de angajamente), ci trebuie preluate efectiv din extrasele de cont si registrele de casa ale entitatii raportoare, intrucat se solicita exclusiv informatii despre incasari si plati (lucru total diferit de venituri si cheltuieli).   La momentul de fata – 25.03.2024, inca nu este disponibil formularul pdf in care se vor consemna informatiile, desi mai este doar o luna pana la data limita a depunerii situatiilor financiare ale ONG la ANAF.   Detalii solicitate: Cap. I - Încasări Subvenții, din care: - sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice - împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții Sponsorizări Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice Încasări din donații Alte sume primite cu titlu gratuit Încasări din credite bancare Alte sume încasate, din care: - cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului - chirii încasate - dobânzi încasate - dividende încasate - încasări din reclamă și publicitate - încasări din despăgubiri - încasări din vânzări de imobilizări corporale - încasări din vânzări de imobilizări financiare   Cap. II - Plăți Salarii plătite personalului Impozite, taxe și contribuții plătite Plăți pentru achiziții de stocuri Chirii plătite Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile Plăți pentru reclamă și publicitate Plăți pentru contracte de management Plăți pentru contracte de consultanță Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală Plăți pentru alte servicii executate de terți Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, din care: - sume achitate sub formă de avansuri Plăți cu titlu gratuit^2: sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, din care: - către persoane fizice, din care: - către persoane rezidente - către persoane nerezidente - către persoane juridice, din care: - către persoane rezidente - către persoane nerezidente Plăți ocazionate de deplasări, din care: - plăți pentru deplasări interne - plăți pentru deplasări externe Dobânzi plătite Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie Credite bancare plătite Plăți pentru achiziția de imobilizări financiare Alte sume plătite   Aceste informatii nu ar fi fost extrem de greu de raportat, daca am fi fost instiintati de acest lucru la inceput de an 2023, astfel incat noi, contabilii, sa facem o inregistrare cat mai analitica a tuturor incasarilor si platilor.   Din studierea extraselor de cont sau a registrelor de casa nu se pot obtine toate informatiile de mai sus. Exemplul 1: Prin banca pot plati un comision bancar, dar pot achita si o factura de la un furnizor. Pot evidentia tipul de cheltuiala in cazul comisionului bancar, insa in privinta furnizorului, este necesara verificarea documentului, pentru a stabili exact obiectul acesteia. Factura platita poate contine atat produse, cat si servicii/ manopera, tipuri de cheltuieli total diferite, ce trebuie inregistrare in declaratie la linii diferite. Exemplul 2: In cazul unui decont de chetuieli, pe registrul de casa sau pe extrasul de cont nu avem decat plata acestuia, insa nu avem nicio informatie referitoare la continutul/ tipurile de cheltuieli pe care acest decont la cuprinde. Revenim, ca si la primul exemplu, la concluzia ca este necesara verificarea documentului (decontului) pentru a stabili exact obiectul acestuia. Exemplul 3: Incasarile de subventii/ finantari – cunoscand  fiind faptul ca ONG-urile isi desfasoara activitatea preponderent cu ajutorul acestor tipuri de venituri. Un ONG poate avea incasari de fonduri prin cont, insa acestea se “transforma” in venit doar in masura in care finantatorul aproba rapoartele inaintate pe proiecte, ceea ce inseamna ca am o incasare, insa nu am un venit cert. Exemplul 4: Plati catre persoane fizice rezidente/ nerezidente; plati catre persoane juridice rezidente/nerezidente. Se presupune, oare, ca aceste informatii sunt inregistrate analitic/ detaliat, daca Legea contabilitatii nu prevede aceasta obligatie? Acelasi lucru este si in cazul deplasarilor, acestea se inregistreaza pe acelasi simbol contabil, indiferent daca este cazul unor deplasari interne sau internationale. Deci singura varianta este aceea de a verifica deconturile pe un an de zile pentru a declara situatia reala. Acelasi lucru este si in cazul platilor pentru reclama si publicitate, al contractelor de management, al contractelor de consultanta si a serviciilor prestate de terti, toata cele de mai sus fiind, de fapt, servicii de mai multe tipuri prestate de terti. Si revenim, daca Legea nu ne obliga sa detaliem, trebuie sa presupunem ca acest lucru va fi solicitat candva, peste un an? Si putem completa cu multe asemenea exemple, daca nu am fi mult prea ocupati cu toate aceste modificari legislative.   Cu alte cuvinte, informatiile provin nu din doua registre, ci din toata contabilitatea organizatiei.   Nu este clar ce se doreste prin aceasta declaratie, intrucat rulajele din registrele de casa sau de banca nu au relevanta, ele fiind denaturate de operatiuni de tipul: transfer intre conturile aceleiasi organizatii, retrageri de numerar in casa organizatiei/ depuneri de numerar din casa organizatiei, depozite tip over-night, schimburi valutare, etc. Nu stim din ce ratiuni, aceasta raportare nu se face pe venituri si cheltuieli si se solicita pe incasari si plati, aceste notiuni fiind distincte din punct de vedere juridic, financiar si fiscal.   Faptul ca acest document este solicitat atat de “din scurt” nu face decat sa ingreuneze si sa ingenuncheze activitatea non-guvernamentala. Contabilii sunt supusi unor presiuni fara precedent, trebuind sa reia absolut toata contabilitatea la verificat, pentru o intocmire corecta si completa a acestor cerinte legislative. Trebuie tinut cont, de asemenea, de faptul ca nu toate ONG-urile au activitate curenta mare, care sa presupuna un serviciu financiar-contabil propriu si nu au cum sa intocmeasca aceste documente retroactiv. In general in lumea ONG-urilor personalul este temporar, aceste organizatii dezvoltandu-si activitatea doar in momentul aparitiei unor fonduri/ finantari ce pot asigura cheltuielile unor proiecte/ activitati specifice.   Fata de cele de mai sus, solicitam amanarea inceperii aplicarii acestei cerinte de raportare pentru anul 2024 (situatiile financiare ce se vor depune in 2025), precum si clarificarea notiunilor ce se vor cuprinse in acest document.      

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Laura Baritz să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...