Pentru păstrarea/asigurarea calităţii la târgurile meşteşugăreşti

Petiție pentru respectarea specificului meșteșugăresc al târgurilor artizanale
Prin completarea și semnarea acestei petiții, Dvs., în calitate de organizator, Vă obligați să nu permiteți participarea la târgurile organizate de Dvs. a comercianților sau a meșteșugarilor care pe lângă produsele proprii vând și alte produse cumpărate din depozite en-gros.
Vă străduiți să excludeți acele produse hobby care se realizează simplu, doar prin asamblarea componentelor găsite în magazinele de specialitate. Acest lucru nu este valabil pentru comercianții de cărți sau alte unități care desfac produse ce reprezintă o comunitate, un specific local, etc.
În calitate de meșteșugar Vă angajați ca la târgurile de specialitate să nu comercializați produse care nu au fost create de Dvs., familia Dvs. sau de mica afacere pe care o conduceți.
Prin completarea și semnarea acestei petiții sunteți de acord ca numele Dvs. să fie trecut pe lista semnatarilor, listă pubică, și prin acest mod să puteți fi tras la răspundere de ceilalți semnatari în cazul în care nu respectați condițiile semnate.
Prin semnătură Vă exprimați devotamentul față de arta meșteșugărească din România, Vă obligați la respectarea celor enumerate în petiție și luați toate măsurile ca ele să fie respectate și de terți. Totodată refuzați să fiți obligat de terțe persoane la încălcarea celor asumate.


În rubrica Meșteșug/Organizator de târg Vă rugăm să completați denumirea meșteșugului (-rilor) practicate și/sau în caliate de organizator de târguri poziția ocupată în cadrul fundației, asociației, organizației, etc. pe care o reprezentați.
Petiția se referă doar la meșteșugari și organizatori de târguri.


Vă mulțumim pentru semnătură și pentru promovarea acestei petiții!


Inițiativă a forumului civil al meșteșugarilor maghiari din România pentru respectarea specificului meșteșugăresc al târgurilor artizanale, pentru educarea publicului cumpărător cu scopul cunoașterii/recunoașterii artizanatului.
Magyar nyelven

 


Forumului civil al mestesugarilor maghiari din Romania    Contactați autorul petiției