Menținerea bursei de performanță pentru activitățile artistice și sportive naționale și internațională, fără discriminare

Noi, semnatarii acestei petiții, exprimăm preocuparea noastră cu privire la potențiala discriminare în acordarea burselor conform Metodologiei-cadru de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar. Conform acestor prevederi, elevii de la nivelul primar pot beneficia doar de burse sociale, excluzând astfel posibilitatea lor de a primi burse de excelență olimpică sau burse de merit.  

Considerăm că este crucial să susținem și să stimulăm performanța educațională, artistică și sportivă încă de la vârste fragede, deoarece aceasta poate contribui semnificativ la dezvoltarea lor în toate domeniile. Performanța nu are vârstă, iar mulți copii demonstrează aptitudini remarcabile în diferite domenii încă din școlile primare.  

Prin această petiție, cerem Ministerului Educației și Cercetării să reconsidere prevederile Metodologiei-cadru de acordare a burselor și să ia în considerare posibilitatea extinderii criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevii de la nivelul primar. Astfel, dorim să asigurăm că toți copiii, indiferent de vârstă, au șansa de a fi recunoscuți și recompensați pentru performanța lor în diverse domenii.  

Apreciem cu toții recunoașterea premiilor la etapele județene ale olimpiadelor școlare pe discipline și am aplaudat că ati introdus acest criteriu la bursa de merit. Acum însă, discriminarea elevilor din clasele primare și “schimbarea regulilor jocului după terminarea competiției” nu credem că mai au precedent. Din 2011 și până în prezent au fost criteriu pentru burse premiile I, II și III la concursurile naționale și internaționale artistice și sportive finanțate de Minister, fapt pentru care selecția și jurizarea participanților a fost extrem de severă, iar grupele de vârsta 6 - 10 ani au fost recunoscute de minister prin aprobarea proiectelor școlilor în CAEN. În același context, vă rugăm să reanalizați cele două tipuri de competiții (cu finanțare / fără finanțare) pentru că, în opinia tuturor, nu pot fi la egalitate. Considerăm că este corect să lăsați la ART. 7 (1) lit f), dar lit e) trebuie sa treacă la ART 6, cu toate premiile de pe podium.  

Solicităm o abordare echitabilă și inclusivă, care să sprijine și să încurajeze dezvoltarea talentelor și a potențialului fiecărui copil din țara noastră.

Vă rugăm să luați în considerare această cerere și să aduceți modificările necesare pentru a asigura oportunități egale pentru toți elevii.  

Semnați această petiție pentru a susține o educație mai echitabilă și pentru a promova performanța în rândul tuturor copiilor noștri.


Alexandra Postelnicu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Alexandra Postelnicu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...