lnchisoarea pe viață pentru coruptie mai mare de 100.000 de euro

Proiect de lege pentru modificarea articolului 309 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal

 

Parlamentul Romanaiei adopta prezenta lege:

Articol unic. Articolul 309 din legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 Articolul 309 va avea urmatorul cuprins:

¨309: Faptele care au produs consecinte deosebit de grave si faptele de coruptie

1. Daca faptele prevazute in art. 295, art. 297, art.298, art. 303, art. 304, art. 306 sau art.307 au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate

2. Sunt considerate fapte de mare coruptie acele fapte definite in cadrul articolelor 289-307 in care valoarea mitei sau a foloaselor necuvenite       este mai mare decat echivalentul in lei a sumei de 100.000 euro.

3. Fapta de mare coruptie se pedepseste cu inchisoare pe viata, cu executare, fara posibilitate de reducere sau de suspendare a pedepsei si cu confiscarea extinsa si totala a averii.

4. Persoanele condamnate pentru fapte de mare coruptie sunt obligate sa desfasoare 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, munca in folosul comunitatii, sub supraveghere stricta, numai in locuri publice.

5. Faptele de mare coruptie nu se prescriu.

 

 

 

Initiatorul acestui proiect de lege este Bogdan Diaconu, deputat si presedintele partidului Romania Unita.

Proiectul de lege a fost respins in senat cu 113 voturi impotriva si nici unul pentru.

 

 


Catalin Ciprian Simionca    Contactați autorul petiției