Ketamina - noul drog al tinerilor romanii

Ketamina a ajuns deja un pericol, suficient de grav, privind adolescenții, tinerii, zilelor noastre. Din diverse motive, numărul persoanelor, dependente, doritoare de droguri, au crescut.  Asta ajutându-i pe unii, să se simtă mai bine, să iasă dintr-o stare de depresie, fie profundă, fie trecătoare. Însă... chiar de îi ajută pe moment, chiar de se simt mai bine, își fac rău. Unii ajungând la un nivel, în care să fie deja dependenți de Ketamina, asta fiind un lucru rău, pentru ei, afectându-ne până la urmă și pe noi.

Ketamina reprezintă un drog, suficient de puternic, încât să provoace persoanei care consumă respectivul drog, “medicament”, să aibe haluginații, să aibe amețelii, dureri de cap, grețuri, vărsături, delir, diplopie, vedere încețoșată, nistagmus, hipertensiune arterială, tahicardie, hipersalivație, eritem, durere la locul înjectării, euforie, disfazie, retard, vise, coșmaruri, tulburări de atenție, de memorie și judecată, iluzii, modificări ale imaginii corporale, etc...

Conform legii nr. 143/2000, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 362 din 03.08.2000, respectiv Capitolul II - Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substante aflate sub control național, potrivit articolului 7: “Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.”, și a articolului 8, de asemenea: “Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”. Potrivit  Capitolul IV - Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri, respectiv articolul 27: “(1) Consumul ilicit de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală, este interzis pe teritoriul României.

(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control național este supusă, după caz, uneia dintre urmatoarele măsuri: cură de dezintoxicare sau supravegherea medicală.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) sunt dispuse de una dintre unitățile medicale stabilite de Ministerul Sănătății, pe baza unei expertize medico-legale.

(4) Decizia unității medicale poate fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei rază teritorială își are sediul unitatea medicală.

(5) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu recurs.”, și articolului 28: “(1) Cura de dezintoxicare se realizează în regim de spitalizare în una dintre unitățile medicale stabilite de Ministerul Sănătății, care sunt obligate să verifice periodic oportunitatea continuării curei.

(2) Când nu este necesara cura de dezintoxicare, persoana este supusă supravegherii medicale într-o unitate medicală, publică sau privată, dintre cele stabilite de Ministerul Sănătății, care aplică măsurile medicale necesare, ținând seama de starea de sănătate a persoanei, de personalitatea acesteia și de mediul social din care provine.

(3) Supravegherea medicală este asigurată în mod continuu sau temporar de o unitate dintre cele prevăzute la alin. (2), împreună cu o familie, o persoană sau o colectivitate, care prezintă aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.

(4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicală, precum și de efectuarea expertizei medico-legale sunt suportate de stat și, în funcție de posibilitățile materiale, de către persoana în cauza, de familie sau de un organism privat, în condițiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului finanțelor.

(5) Ministrul justiției și ministrul sănătății vor stabili printr-un ordin comun măsurile medicale și educative care vor fi aplicate toxicomanilor în penitenciare.”.

Putem constrage din respectiva lege, faptul, ideea că, putem schimba acest lucru, ne putem folosii de legea în vigoare pentru a-i ajuta pe tinerii, adolescenții, studenții acestei generații. De asemenea, Ketamina, este un drog, un drog care este în mâinile noastre, noi putem schimba asta, fie că ar fii greu, fie că ar fii ușor! Ketamina este produsă în România, undeva pe Valea Prahovei, având ca destinație uzul veterinar. Produce o mare dependență și actionează direct asupra glandei TALAMUS fiind extrem de periculoasă.

Acest drog trebuie oprit! Ideea acestei petiți ar suna astfel, luând în considerare respectiva lege, de mai sus,  legea nr. 143/2000, farmaciile românești, aflate în area națională, trebuie să ia în considerare această problemă, este de datoria noastră, să avem grijă de tinerii, adolescenții, studenții tării noastre. Precum spuneam, idee ar suna altfel, întrând în viigoare, o lege prin care farmaciile, depozitele, standurile, orice oferă spre vânzare, Ketamină, să o elibereze doar pe baza unei scriisori medicale, un act, o foaie, semnată de doctorul de familie, doctorul la care, respectiva, respectivele persoane au primit trimitere, fără acest fel de document, să nu se elibere. E de datoria noastră să facem ceva în folosul nostru, pentru binele nostru, binele altora...

De sunteți de acord, de doriți același lucru pentru binele nostru, binele tinerilor, studențiilor, viitorului nostru, al țării, vota-ți! Susține ceea ce stă în puterea voastră, nu renunțați! Pentru neclarități, contacta-ți-mă!

 

 

Bodea Adrian – Lucian

Email: ady.gonzo_guitar@yahoo.com


Bodea Adrian - Lucian    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Bodea Adrian - Lucian să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook