Incadrarea corecta a asistentilor medicali din sistemul de invatamant

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ciobanu Andreea să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...