ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENȚII NOȘTRI

   PATRONATUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA

se adresează tuturor medicilor stomatologi din România pentru a-i invita să se alăture acestor demersuri și să semneze prezenta petiție, prin care solicităm: -        RETRAGEREA DE ÎNDATĂ A DECIZIILOR NR. 4/2CN/2023 ȘI NR. 5/2CN/2023, EMISE DE COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 556/21.06.2023;

-        DEZBATEREA PUBLICA A ACESTOR REGLEMENTĂRI ÎN CADRUL INTREGULUI CORP PROFESIONAL AL STOMATOLOGILOR DIN ROMÂNIA   OBSERVÂND:

Decizia 4/2CN/2023 privind aprobarea competenţelor medicului stomatolog, respectiv ale medicului stomatolog specialist în specialitatea Stomatologie generală, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 556/21.06.2023 și

Decizia 5/2CN/2023 privind aprobarea competenţelor medicului stomatolog specialist în specialitatea Chirurgie dento-alveolară, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 556/21.06.2023

ȘI AVÂND ÎN VEDERE că: ·       până în anul 2004 pentru a practica în calitate de absolvent de stomatologie cu diplomă de licență, rezidențiatul în specialitatea „Stomatologie generală” nu era obligatoriu, iar manoperele permise nu erau restrânse decât într-o foarte mică măsură; ·       în perioada 2004-2020 nu s-a mai organizat rezidențiat în specialitatea „Stomatologie generală”; ·       începand cu anul 2020 s-a reintrodus rezidentiatul în specialitatea „Stomatologie generală” cu o durata de 3 ani. ·       În toata aceasta perioadă, au absolvit cu diplomă de licență aproximativ 15.000 de medici, care au putut opta doar pe câteva locuri anual pentru rezidențiate în alte specialități, iar  majoritatea absolvenților au precticat stomatologia generală conform competentențelor stabilite prin decizia CN 49/2012. La aceștia se adaugă câteva mii de absolvenți din anii 2020-2022, având în vedere că numărul de locuri anual la rezidențiat în ultimii ani a fost mult mai redus față de numărul absolvenților. ·       Cele două decizii publicate în M.Of. nr. 556/21 iunie 2023 restrâng dreptul de practică pentru un număr mare de stomatologi care practică, în conformitate cu dispozițiile în vigoare până la 21 iunie 2023, de o lungă perioadă de timp, fără a li se echivala competențele dobândite în ani de practică, având în vedere că la data publicării celor două decizii mai sus arătate, au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare. ·        Un exemplu de tratamente pe care medicii stomatologi care au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare nu le mai pot exercita acum sunt cele de prevenție, precum și tratamentele chirurgicale la persoanele cu patologii asociate. În absența unei corelări normative aceste noi reglementări limiteaza accesul pacienților la tratament. În special în zonele rurale pacienții nu vor mai beneficia de exemplu de  prevenție sau de extracții la pacientii cu patologii asociate in lipsa unui specialist, acestia fiind în prezent în număr extrem de redus si concentrati in zone urbane.  

CONSTATĂM CĂ MODIFICĂRILE ADUSE PRIN CELE DOUĂ DECIZII MAI SUS ARĂTATE AU IMPACT DIRECT ȘI IMEDIAT ASUPRA PACIENȚILOR ȘI A ACTIVITĂȚII STOMATOLOGILOR DIN ROMÂNIA.  

De ce este important să vă alăturați acestei petiții: - medicii stomatologi care până la momentul deciziilor de mai sus au practicat ani de zile tratamentele și procedurile ce devin exclusiv competențe ale medicului stomatolog specialist în specialitatea „Chirurgie dento-alveolară” sau ale medicului stomatolog specialist în specialitatea „Stomatologie generală nu le mai pot exercita; - competențele ce revin exclusiv medicului stomatolog specialist în specialitatea „Chirurgie dento-alveolară” și medicului stomatolog specialist în specialitatea „Stomatologie generală” să fie dobândite ca urmare a vechimii în profesie, de către toți stomatologii care au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare; - să se reglementeze situația medicilor stomatologi primari care în noile reglementări nu își mai regăsesc competențele. Dorim ca împreună să identificăm o soluție de tranziție care să nu încalce drepturile deja câștigate de către cei aproximativ 15.000 de medici stomatologi daca nu chiar mai mult, care au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare.

În ceea ce privește competențele descrise în cele două decizii mai sus arătate, semnalăm ca exista neconcordanțe ce pot genera situații critice pentru pacienți.   PATRONATUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA


Patronatul Medicilor Stomatologi din Romania    Contactați autorul petiției