Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.

/ #34426 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-22 11:45

Ordinea de prioritati

Legea stabileste urmatoarea ordine de prioritati:
1. Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuie-lile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in cadrul desfasurarii procedurii insolventei;
2. Creantele izvorăte din raportul de munca;
3. Creantele reprezentănd creditele, cu dobănzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultănd din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. Creantele bugetare;
5. Creantele reprezentănd sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. Creantele reprezentănd sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. Creantele reprezentănd credite bancare, cu cheltuielile si dobănzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. Alte creante chirografare;
9. Creantele subordonate, in urma-toarea ordine de preferinta:
a) Creantele acordate persoanei juridice debitoare de catre un aso-ciat sau actionar detinănd cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) Creantele izvorănd din acte cu titlu gratuit.

PUNCTUL 2, TOATE DREPTURILE CREANTE IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA - SALARII SI TOATE DREPTURILE SALARIALE SI TOT CE ESTE DE ACHITAT DIN RAPORTUL DE MUNCA, STATUL ROMAN ESTE DIRECT OBLIGAT SA ACHITE, FIIND PATRON MAJORITAR IN CAZUL OLTCHIM SI CEL CARE ISI ASUMA DIRECT ACHITARE PE LEGEA 85/2006 SI TOATE LEGILE COROBORATE SPRE ACHITARE CREANTE.

 BANUL JOS STATUL ROMAN SI PIPEREA&BDO, BANUL CATRE TOTI DISPONIBILIZATII 2013 CEI 9 MILIONANE EURO, NU NE INTERESEAZA DE UNDE-I SCOTI, SOCIETATEA, OPERATORUL ECONOMIC OLTCHIM SA, CONFORM OUG NR.36/2013 DAT DE GUVERNUL ROMANIEI, ACHITA PRIN CEL CARE A PROCEDAT LA DISPONIBILIZARE COLECTIVA 2013 PE  INSOLVENTA SI SUB JURISDICTIA VOASTRA STATUL ROMAN. SE ACHITA SUMA INTREAGA SI TOATA CONFORM ACTELOR SI DECIZILOR CREANTE DE LE AVEM IN POSESIE SI TUTUROR DOVEZILOR, CONFORM LEGILOR. DUPA CARE RAMANEM SA NE JUDECAM CU TINE SA CEREM CONFORM CCM, ITM, CODUL MUNCII  SI ALTOR LEGI...ETC. DE PROCEDURA, DAUNE-INTERESE PENTRU PREJUDICIILE CREATE, CONFORM LEGILOR VEI FI OBLIGAT SA NE ACHITI PENALIZARILE.

 

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 <=ACEASTA ESTE SUMA DISPONIBILIZATILOR 2013 SALARII PLATI COMPENSATORII SI PRIORITATE LA ACHITATRE 8,699 000 EURO.,aproape ~9,000000 EURO CARE PIPEREA A DECLARAT CA-I PLATESTE LA SECUNDA.

A SPUS https://www.youtube.com/watch?v=R5G53xM9ty0 =>PIPEREA - 18 iunie 2014 SI SECUNDA.
Piperea:Referitor la banii pe care îi solicită disponibilizaţii de la Oltchim, avocatul Piperea spune că  în secunda în care vor fi 9 milioane de euro =>A VENIT CLIPA SA ACHITI PIPEREA...!!!

Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări. http://www.rominsolv.ro/comunicat-concediere

http://www.oltchim.ro/i