Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.

/ #32198 Re: Peste 300 de firme si mii de persoane fizice au de incasat de la Oltchim suma de 3,45 miliarde l

2015-01-19 12:12

#32197: CREANTELE OLTCHIM. - Peste 300 de firme si mii de persoane fizice au de incasat de la Oltchim suma de 3,45 miliarde lei  

 continuare...

Oltchim scoate la licitaţie 92.000 de certificate emisii de gaze cu efect de seră

În cursul acestei săptămâni, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA - Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL – organizează, la sediul BDO Business Restructuring SPRL din Bucureşti, licitaţie publică pentru valorificarea a 92.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, proprietatea SC Oltchim SA. Ofertanţii care doresc să participe la licitaţie trebuie să depună la sediul BDO Business Restructuring SPRL documentele specificate în cuprinsul caietului de prezentare, care poate fi achiziţionat de la sediul BDO Business Restructuring SPRL pentru suma de 500 de lei. Având în vedere că SC Oltchim SA îşi desfăşoară activitatea în două amplasamente diferite, respectiv Platforma chimică Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Bradu (punct de lucru), autorităţile competente de mediu au emis documente evidenţiind obligaţiile de mediu care revin fiecărui amplasament: autorizaţii integrate de mediu, autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră, acorduri şi avize de mediu etc. Politica de mediu a SC Oltchim SA este strâns legată de politica economică a societăţii şi se axează pe următoarele direcţii principale: valorificarea superioară a resurselor primare de materii prime şi energie cu efecte asupra minimizării cantităţilor de deşeuri, de ape reziduale, de poluanţi din ape, aer şi scăderea costurilor unitare pe tona de produs; îmbunătăţirea continuă a aspectelor de mediu, în special ale celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, planului de acţiuni (parte integrantă a autorizaţiei integrate de mediu) având stabilite obiective, ţinte, termene şi responsabilităţi; respectarea legislaţiei de mediu române şi alinierea la directivele Uniunii Europene. Întrucât pe amplasamentul Diviziei Petrochimice Bradu nu s-a desfăşurat activitate în ultimii ani nu există influenţă asupra factorilor de mediu. Activitatea pe amplasamentul SC Oltchim SA a fost reglementată, din punct de vedere al mediului, prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 14/25 august 2006, revizuită în data de 18 iunie 2012, emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 2014. Societatea are în funcţiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu prin laboratoarele proprii, cât şi de către institute şi firme de specialitate. S-au executat analize conform graficelor de supraveghere aprobate de conducerea SC Oltchim SA şi de APM Vâlcea, atât pe fluxurile de ape uzate interne, dar şi pe cele două evacuări finale. Analizele s-au executat de Laboratorul Eco-Toxicologie din cadrul Serviciului Control Calitate Laboratoare din SC Oltchim SA şi de INCD Ecoind Bucureşti - Sucursala Râmnicu Vâlcea. În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2013, SC Oltchim SA a primit, cu titlu gratuit, un număr de 192.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 182.500 de certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea şi 9.500 de certificate pentru Divizia Petrochimică Bradu. În anul 2013, societatea a realizat 78.700 de tone de C02, din care 421 de tone de către Divizia Petrochimică Bradu.