Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) trebuie sa achite INTREG prejudiciul suferit de persoanele pagubite în urma accidentelor auto, INCLUSIV penalitățile de întărziere și cheltuielile de judecata

La acest moment asistam la cel de-al patrulea dosar de faliment al unei societăți de asigurare de pe piata română - EUROINS ASIGURARE REASIGURARE S.A., iar acest lucru impactează direct persoanele prejudiciate în urma producerii de accidente auto, ale căror pagube - deși ar trebui acoperite de polița de raspungere auto RCA încheiate la societatea în faliment - NU sunt acoperite integral.

Actualmente, Fondul de Garantare al Asiguraților - ascunzandu-se in spatele unei interpretări unilaterale și eminamente contrară scopului pentru care s-a născut această instituție (de garantare a asiguraților inclusiv pentru insolvabilitatea asiguratorului), dată noțiunii de ''creanța de asigurare", respinge TOATE solicitările/cererile de despagubire/cererile de plată ale persoanelor prejudiciate cu privire la:

a. in cazul în care exista hotărâri definitive

  •  penalitățile de întârziere la care a fost obligat asiguratorul 
  •  cheltuielile de judecată acordate de instanța de judecată (taxa de timbru, onorar avocațial, onorar expert, cheltuieli deplasare etc.)
  • cheltuielile de executare (în cazul în care a fost pornită executarea anterior declararii insolventei asiguratorului)

b. în cazul în care nu există hotărâri definitive, iar dosarul aflat pe rolul instanței a fost suspendat urmare a declarării stării de insolvență

  • cheltuielile de judecată suportate de pagubit în cadrul procesului taxa de timbru, onorar avocațial, onorar expert, cheltuieli deplasare etc.) până la momentul deschiderii procedurii insolvenței
  • penalitățile de întârziere la care ar fi putut fi obligat asiguratorulână la momentul deschiderii procedurii insolvenței

Dacă PRINCIPIUL REPARAȚIEI INTEGRALE A PREJUDICIULUI, care guvernează sfera răspunderii civile delictuale, statuează că cel păgubit printr-un faptă ilicită (accident rutier) trebuie să fie despăgubit în așa fel încât să-i fie acoperită TOATĂ PAGUBA, cum este posibil ca cel păgubit să ajungă să nu-și recupereze sumele cheltuiete sau contraponderea aferentă plății întârziate a despăgubirii (penalitățile de întârziere).

Legea nr. 132/2017 și Norma ASF 20/2017 sunt normele care dau dreptul celui prejudicit la despăgubire, însă în condițiile în care un asigurator nu achită despăgubirea cuvenită păgubitului, acesta din urmă va trebui să se adrese instantei de judecată și, pe cale de consecintă, să suporte costurile aferente.

Paradoxal, astazi o sentință judecătorească definitivă NU reprezintă decât o "hartie" pentru FGA, care refuza invariabil sa achite sumele stabilite de o instanța de judecată.

sau

Efortul unui păgubit de a se adresa instanței de judecată pentru a îndrepta nedreptatea asiguratorului este anulat de o "parere" a FGA, care nici nu se uită către cheltuielile păgubitului (devenite inutile pe fondul declaratii insolventei asiguratorului).

Cele de mai sus sunt o prezentare succinta a NEDREPTĂTII care se poate abate asupra oricărei persoane care are neșansa de a deveni victima unui accident auto, dacă polița RCA este emisa de un asigurator in insolventă.

În loc de "concluzie", vă invit să reflectari asupra utopiei situației generate de FGA și asupra caracterului imperios al unei reglementari legale, CLARE, prin care să se achite păgubiților INTREG prejudiciul suferit. Astfel:

- obligativitatea încheierii politei de raspundere auto RCA a avut drept scop acoperirea unei pagube rezultate dintr-un accident auto (și pentru a nu se ajunge în situația în care cel vinovat de producerea accidentului nu ar avea posibilitatea financiară de achitare a pagubei)... mai exact: Art. 2 din Legea nr. 213/2015 prevede că: (1)Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.

- până la concurenta plafoanelor de despăgubire (aprox. 6.000.000 euro pentru daune morale și 1.200.000 euro daune materiale) pagubitul se poate indrepta DOAR împotriva asiguratorului sau FGA daca acesta este în insolventa (nu și impotriva celui vinavat de producerea accidentului)

- daca FGA, în calitate de GARANT AL ASIGURAȚILOR, nu achita sumele aferente cheltuielilor de judecată și penalităților de întârziere, persoana păgubită NU mai are de la cine să obțină aceste despagubirii, CHIAR și în ipoteza in care are o hotârăre definitiva în acest sens.

 

Vă INVIT să semnați petitia și prin acest demers să atragem un semnal de alarmă asupra necesității de modificare a legilor incidente, inclusiv a Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților pentru ca în definiția noțiunii de "creanța de asigurari" sa fie indicat expres ca se inclus si sumele reprezentand cheltuielile de judecată suportate de parte păgubită (indiferent de starea dosarului la momentul deschiderii procedurii insolventei) si penalitățile de întârziere la care este/ar putea fi îndreptățită persoana păgubită ca urmare a nesoluționării corecte și în termen de către asigurator a cererii de despagubire.

 

 


Codrean Dan Cristian - Cabinet de avocat    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Codrean Dan Cristian - Cabinet de avocat să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...