PETIȚIE PRIVIND SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI CĂTRE AVOCAȚI, CONFORM OUG. NR. 30/2020, MODIFICATĂ PRIN O.U.G. NR. 32/2020

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...
Facebook