Semnează pentru a cere verificarea situtiatiei voturilor din 26 mai, ale UDMR, de 10 ori mai mare decat populatia maghiară !!!

Publicitate plătită

Vom face cunoscută această petiție unui număr de 3000 persoane care vizualizează alte petiții pe site-ul nostru, dar încă nu au vizualizat această petiție.

Facebook