Desfăşurarea tezelor si examenelor in regim on-line

Din cauza situației pandemice, am fost nevoiți, practic tot semestrul, să facem orele în regim online. Evaluările, studiile, atestările, toate au fost online. În acest context, solicităm susținerea tezelor și examenelor 2021-2022 nu în format fizic, ci în cel online în continuare. Riscul de infectare este, în continuare, unul major, iar rata vaccinării în instituția noastră nu este încă la un nivel care permite prezența fizică. Alt motiv ar fi cel că majoritatea studenților, o dată cu instituirea regimului online, au părăsit căminele și locuințele temporare. Respectiv, ar fi costisitor și dificil să revină pentru o perioadă scurtă doar pentru aceste examene. Nu dorim să ne expunem riscului de infectare, nici noi, nici cei dragi nouă.


Elevii CNC al ASEM    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Elevii CNC al ASEM să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...