Conversia creditelor la cursul din data semnarii contractului

 

Către,

 

Parlamentul Romăniei

 

 

 

 

 

Camera deputaţilor

 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, Bucureşti

 

Tel: 021.316.03.00, 021.414.11.11

 

Email: srp@cdep.ro

 

 

 

Comisia pentru buget, finanţe și bănci

 

 

 

Subsemnatul VOIVOZEANU CĂTĂLIN, domiciliat în sat Clinceni, com. Clinceni, Str. Int. Dispensarului, Nr. 12C, legitimat cu C.I. seria IF numar 237003, în temeiul Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, va aduc la cunostinta urmatoarele:

 

 

 

-Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/ 2010 privind contractile de credit pentru consumatori, în forma și conţinutul propus și adoptat de Senatul României, referitor la art. 49² (1) nu este în măsură să amelioreze situaţia gravă în care se găsesc clienţii băncilor care au contractat credite în valută, mai ales în monedele considerate exotice. Pentru a reglementa această situaţie, conversia creditului din valută în moneda naţională este necesar a fi realizată la cursul de schimb din data contractării împrumutului și nu la momentul în care are loc conversia.

 

 

Motivaţie

 

-băncile care au acordat astfel de credite au folosit o metodă subversivă de influenţare a potenţialilor clienţi, fiind sfătuiţi să aplice pentru credite în valută mai ales in monedele exotice

 

- personalul din bănci și alte institute financiare și nefinanciare cunoșteau potenţialul de creștere a cursurilor de schimb pentru valute, mai ales a francului elveţian, faţă de moneda national, în schimb ce clienţii nu dispuneau de astfel de informaţii, fiind păcăliţi

 

- în prezent sunt 4,5 milioane de clienţi ai instituţiilor financiare și nefinanciare, care persoanele fizice, totalizând credite în diverse valute în valoare totală de 62.736,5 mil. lei. Având în vedere că debitorii băncilor și IFN-urilor au familii și persoane de întreţinut, apreciez că numărul persoanelor afectate direct și indirect se dublează.

 

- în conformitate cu Art. 47 , alin 1 din Constituţia Romaniei “ Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. În cazul în care Legea propusă nu va conţine elementele pe care le-am menţionat anterior sunt îndreptăţit să consider că mi se încalca un drept constitutional

 

- băncile și IFN-urile au contribuit în mod substanţial la aparitia crizei economice. Prin creditarea excesivă în valută a populaţiei în perioada 2007-2008, iar apoi prin reducerea semnificativă a aceasteia, au creat au avut un impact negativ asupra consumului de bunuri, produse și servicii

 

- rata creditelor neperformante a atins o valoare foarte ridicată în iunie 2014, aprox. 19,19% (Sursa BNR)

 

- clienţii care au contractat credite în franci elveţieni, spre exemplu, au schimbat valuta în moneda naţională și au achiziţionat produse din România, influenţând în mod pozitiv consumul și cresterea economică. Creditele ipotecare în franci elveţieni au fost utilizate în general în domeniul construcţiei sau achiziţiei de locuinţe și nu pentru achiziţia de bovine, pășuni alpine, ceasuri sau proprietăţi imobiliare din Elveţia.  

 

- cele 9-10 milioane de cetăţeni ai României sunt afectaţi dramatic de creșterea cursurilor de schimb la principalele valute în care au contractat credite. Creșterea nivelul de trai pentru populaţia acestei ţări face parte din atribuţiile dumneavoastră, acest obiectiv fiind menţionat în Constituţia României. Asigurarea, scăderea sau creșterea profiturilor băncilor nu se încadrează la capitol din constituţie.

 

- conversia creditelor din valuta în moneda naţională este în conformitate cu Directiva UE 17/2014.

 

- conversia creditelor din valuta în moneda naţională, la cursul BNR din data semnarii contractului de creditare are efecte benefice asupra consumului și creșterii economice. În conformitate cu teoria economica, creșterea veniturilor determina creșterea consumului.

 

Din situatia de fapt expusă mai sus rezultă că este necesar să modificaţi și adoptaţi Legea cu prevederea de a realiza conversia creditelor în valută pentru populaţie, la cursul Băncii Naţionale a României din data semnării contractului de credit, într-o perioadă de maxim 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

Prin adoptarea și punerea în aplicare a acestei Legi, puteţi demonstra că aveţi capacitatea și dorinţa de a rezolva problemele reale ale cetăţeanului și meritaţi dreptul de a reprezenta Parlamentul României.

 

Vă solict ca, în termenul legal, să-mi comunicati modul de soluţionare a petiţiei și măsurile dispuse.

 

 

 

Data:     25.09.2014

 

Voivozeanu Cătălin

 


VOIVOZEANU CATALIN    Contactați autorul petiției
Facebook