Cetățenii mun. Edineț vor apă potabilă

Către

Guvernul Rep. Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – doamnei ministru Viorica Dumbrăveanu

Agenția Națională pentru Sănătate Publică – domnului director Nicolae Furtună

Primăria Municipiului Edineț – domnului primar Constantin Cojocaru

Î.M. ”Apă Canal” Edineț – domnului director Vitalie Sorocan  

Prin prezenta, grupul de locuitori ai mun. Edineț, semnatari ai acestei petiții, în baza Legii 182/2019 privind calitatea apei potabile, solicităm instituțiilor mai sus menționate, aplicarea unor măsuri corecte privind calcularea și asigurarea cu apă potabilă până la renovarea apeductului din orașul Edineț, având în vedere că la o analiză vizuală a apei, aceasta nu îndeplinește condițiile generale de calitate, iar cetățenii continuă să plătească costul integral pentru consumul ei, acesta fiind chiar cel mai scump tarif din nordul țării.

Prin urmare vă solicităm:

Opțiune 1: Excluderea tuturor costurilor pentru apa nepotabilă dar consumată de cetățenii mun. Edineț ca lipsă de alternativă, cetățeni cărora le este pusă în pericol sănătatea din cauza calității proaste și neconforme a apei, pentru un volum care să nu depășească media consumului pe gospodărie în ultimele 3 luni, costuri ce au fost suportate de consumatori în avans începând cu data primei constatări oficiale a neconformității apei. Astfel că, plățile efectuate de consumatori din anii trecuți ar acoperi costurile apei neconforme pentru anii ce urmează.

Opțiune 2: Asigurarea cetățenilor cu apă potabilă contra cost la tariful actual per mc, prin amplasarea unor butoaie cu apă potabilă în mai multe locuri din zonele cu problemă, care să asigure volumul de apă necesar consumului zilnic, conform volumului mediu de apă utilizat în ultimele 3 luni de fiecare gospodărie.

Nu uitați – avem dreptul la sănătate!

Vă mulțumim pentru susținere!

Grupul civic ”Info Edineț”.

apa_1.jpgapa_2.jpgapa_3.jpg


Grupul civic ”Info Edineț”    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Grupul civic ”Info Edineț” să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook