Amenajare strada Ficusului com.Malu Mare sat Preajba

Prin prezenta petitie solicitam amenajarea strazii Ficusului situata in com.Malu Mare sat Preajba conform OG.43/1997 art.22: Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora.In cazul in care nu exista buget in cadrul administratiei locale alocat pentru aceasta lucrare, solicitam acordul Primariei com.Malu Mare pentru a interveni pe domeniul public in vederea amenajarea strazii Ficusului din resurse proprii.


CRISTINA GOAGA    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez CRISTINA GOAGA să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...