Afirmarea demnității naționale-Scrisoare publică

Către
Excelenţa Sa Domnul Roelof van Ees, Ambasador al Țărilor de Jos


Excelența Voastră,
Semnatarii acestei scrisori deschise, membri ai societății civile românești, dar și exponenți ai clasei politice,
Vă solicităm să luați notă de cele transmise de noi, componentă importantă a poporului autohton român, pentru a fi în măsură să comunicați guvernului țării dumneavoastră că, în mod real, acesta să își ajusteze politica față de România în sensul respectului reciproc și a respectării dreptului popoarelor la autodeterminare, ca principiu de prim rang al dreptului internațional.
Dreptul popoarelor la autodeterminare a apărut în Europa după Primul Război Mondial, din nevoia de protecție a drepturilor naționalităților. Acesta a susținut lupta împotriva colonialismului și a fost atestat de Carta Organizației Națiunilor, de Declarația asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale din 1960, de Pactele internaționale privind drepturile omului și Declarația privind principiile de drept internațional din anul 1970. În fine, Carta de la Paris din anul 1990 și Actul Final de la Helsinki din anul 1975 reglementează egalitatea suverană a statelor, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială, neamestecul în treburile interne, egalitatea în drepturi și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, între aceste principii existând o strânsă legătură.
În acelasi timp, solicităm ca relațiile economice dintre țările noastre să se desfășoare pe bază de reciprocitate. Până acum am constatat doar că ,,Olanda se menţine pe primul loc în topul investitorilor străini în România,, iar ,,la finalul anului 2020 erau înregistrate 5.517 societăți comerciale românești cu participare olandeză la capitalul social, cu un sold de 9,9 miliarde euro, reprezentând cca. 22% din totalul capitalului străin subscris în România.,, *
Prin urmare, noi, componentă a poporului român dezavuăm modul cum gestionați relațiile economice cu România implicand pretenții nejustificate precum și afrontul public pe care ni l-ați adus cel puțin la nivel de Uniune Europeană în urma rezoluției adoptate în Parlamentul din Țările de Jos: „Corupția și problemele legate de crima organizată dintr-o țară Schengen pot crea probleme majore pentru funcționarea controlului la frontieră din țara respectivă, și pot reprezenta riscuri de securitate pentru Țările de Jos, și pentru întregul spațiu Schengen".
Stimate Domnule Ambasador,
Facem precizarea că semnatarii acestei scrisori NU găsesc vreo necesitate imediată ca România să ,,beneficieze,, de spațiul Shenghen, implicațiile negative întrecând cu mult pe cele pozitive. Ne dă de gândit situația din țara dumneavoastră în urma căreia ar fi trebuit de mult să fiti suspendați din Schengen. În acest sens enumerăm câteva motive apărute în spațiul public:
1. Băncile olandeze, inclusiv ABN Amro, care e bancă de stat, au permis spălarea masivă de bani – sute de miliarde de euro!
2. Olanda e de departe pe primul loc în lume în ceea ce privește găzduirea site-urilor care afișează pornografie infantilă – adică perversiuni sexuale împotriva unor copii!
3. În Olanda, până și prințesa moștenitoare trebuie să fie păzită deoarece e amenințată de MAFIE!
4. În Olanda, asasinatele în stil mafiot sunt la ordinea zilei! Numeroși jurnaliști și avocați au fost fie plasați sub protecție, fie uciși pe străzi! Audierile sunt deseori păzite de armată!
5. Cantitățile record de droguri care intră în Europa prin portul Rotterdam și toate violențele asociate traficului de droguri i-au determinat până și pe primarii din Amsterdam și Rotterdam să vorbească despre “o adevărată cultură a crimei și a violenței”!
6. În timpul pandemiei, protestele au fost reprimate cu o violență extremă! O lume întreagă a putut urmări scenele oribile în care protestatarii erau bătuți și sfâșiați de câinii așa-numitelor “forțe de ordine”!
7. Olanda este exportator de corupție! Compania olandeză VimpelComp, de exemplu, a fost obligată să plătească una dintre cele mai mari amenzi stabilite vreodată pentru DARE DE MITĂ în străinătate!
Excelență,
Poporul român este urmașul unei întregi civilizații traco-geto-dacice care a promovat o cultură a păcii, a respectului și a iubirii, civilizație din care s-au inspirat popoarele Europei inclusiv in întemeierea legislației lor;
Poporul român și-a urmat calea în credința stramoșească; nu a inființat colonii, nu a făcut comerț cu sclavi și nu a asuprit popoare.** Suntem exemplu de integrare a naționalităților conlocuitoare la nivel european. În schimb, toată industria României, a poporului a căzut pradă intereselor supranaționale pe care și dumneavoastră le reprezentați.
Ajunge!
Vă cerem în numele demnitații popoarelor și a României, ca stat cu populatie majoritar indigenă, să încetați atacurile în orice formă la adresa României, respectând legislația internațională, dar nelimitandu-vă la acestea:
- Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 13 decembrie 2007,***
-Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la încălcarea drepturilor popoarelor indigene în lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI)-P8_TA(2018)0279
Înțelegerile pe care dumneavoastră le faceți și le-ați făcut cu clasa politică românească nu reprezintă poporul român. Mai mult, încalcă flagrant punctul G al UNDRIP, prin care se recunosc ,,drepturile colective și individuale ale popoarelor indigene, în special dreptul la pământurile, bunurile, resursele naturale, teritoriile, cultura, identitatea și limba lor, la locuri de muncă, la sănătate și la educație și dreptul de a hotărî în mod liber în ceea ce privește statutul lor politic și dezvoltarea economică,,
Prin urmare, respingem compromisurile acestor indivizi care, în mod ilegitim și-au însușit Statul Român reprezentând interese supranationale****
Milităm ferm pentru o politică în care fiecare stat din Uniunea Europeană să fie tratat cu respect față de istoria și valorile sale și implicit subliniem dreptul popoarelor de a trăi în pace pe teritoriul ancestral.
În numele respectului reciproc între popoare, vă asigurăm Excelența Voastră, de înaltele noastre intentii și vă rugăm să primiți expresia distinselor noastre considerații.

 1. Semnatari:
  -Asociația Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor
  -Campania Pentru Viață în România
  -Grupul Piața Victoriei 15 Mai
  -Partidul ARCA
  -dr. Hagima Geanina
  -prof. Tatiana Preda
  -arh. Șerban Popa
  -Ulise Toader
  -auditor intern Eliza Nan
  Lista este deschisa!


Info:
"Care s-a format și s-a dezvoltat pe teritoriul unde trăiește și în prezent, care este originar de aici.
sinonime: aborigen, băștinaș, indigen (https://dexonline.ro/definitie/autohton)
*https://haga.mae.ro/node/168
**https://www.g4media.ro/expozitie-la-amsterdam-despre-trecutul-colonial-al-olandei-si-comertul-cu-sclavi.html
***europarl.europa.eu
****https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/50389

 


Campania Pentru Viață în România, Luiza Volf    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Campania Pentru Viață în România, Luiza Volf să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...