Apa calitativă pentru elevii claselor primare!

Apa calitativă pentru elevii claselor primare!

apa_bună.png
Prin această petiție  solicităm asigurarea gratuită cu apă potabilă calitativă a copiilor din clasele primare din instituițiile de învățămînt de către administrația publică locală. 

Motivele acestei solicitări fiind:  

  • Vechimea apeductelor  de peste +50 ani, care nu mai asigură transportarea unei ape calitative, formînd pe parcursul transportătării apei de la locul de captare pînă la cel de consum, sedimente solide (nisip, rugină, materii de substană solidă) care pot creea  prejudigii de sănătate.  
  • Circuitul procesului de transportare a apei care începe din rîul Nistru, apele căruia nu sunt curățate din cauza lipsei sistemelor de epurare pe întreg teritoriu Rep. Moldova, ajung în robinetele noastre ca apă de folosină,fiind deja poluată cu ape uzate, după transportată iarăși în Nistru ca apă reziduală (apă care este poluată cu substanțe ce provin din resturi organice de origine umană și animal, din deșeuri generate de activitatea zilnică de consum. Netratarea acestor ape cauzează probleme grave de poluare și sănătate).
  •  Apa este o sursă colosal de importantă în ce privește  asigurarea dezvoltărei sănătoase a organizmului copiilor.

Menționăm că la moment părinții sunt cei care asigură financiar procurarea apei potabile prin colectarea banilor în acest sens. 

Recomandările administrației publice locale privind consumul apei din robinetele instituțiilor de învățămînt sunt contrar  opuse acțiunilor întreprinse de către aceștea, prin alocarea  sutelor de mii de lei pentru procurarea apei îmbuteliate în subdiviziunele subordonate primăriei 

Semnînd această petiție dorim cît mai curind să înceapă demararea proiectului de decizie privind asigurarea gratuită a apei potabile calitative în instituțiile de invățămînt primar și secundar pentru anul de studii 2021-2022 

APĂ_BUNA21.pngZinaida Popa, consilieră municipală, e-mail: zina.popa.90

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Zinaida Popa să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...