Vrem telefoanele in timpul pauzei și fără uniforme

Dorim telefoanele in timpul pauzei și eliminarea regulei in ceea ce privește uniforma, aceasta nu influentează modul de studiu sau nivelul unui elev!

Uniforma necesita sume de bani pe care anumiți părinți nu si le permit si devin obligați in a le achizițona

Elevii doresc mai mult drept la a-și expune ideile!


SAU

Autorul petiției va vedea toate informațiile pe care le furnizați în acest formular.
Facebook