Susținem familia Furdui. / Wir unterstützen die Familie Furdui.

Screenshot_20211112-113516_Samsung_Internet.jpg

https://furduifamily.org/

Petiție online intițiată și susținută de o comunitate de români din Germania și în semn de solidaritate cu familia Camelia și Petru Furdui, familie a cărei 7 copii au fost luați abuziv de către statul German.

Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Walsrode, Germania de nouă ani. Familia are 7 copii: David – 15 ani, Naomi – 14 ani, Estera – 13 ani, Natalia – 12 ani, Ruben – 11 ani, Albert – 9 ani și Lea – 1 an. Petru lucrează în domeniul instalațiilor și amenajărilor interioare, iar Camelia este casnică, dedicând tot timpul îngrijirii și creșterii copiilor. 

Au trăit fericiți, în spiritul principiilor creștine, cu respect și dragoste față de Dumnezeu și semeni, fiind o familie echilibrată, educată, manierată, lipsită de abuzuri sau excese. 

În data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului, JUGENDAMT, le-a confiscat copiii fără preaviz și fără o anchetă socială. Totul s-a desfășurat rapid, abuziv, FĂRĂ DREPT DE APĂRARE SAU PROTEST. În jurul orei prânzului, au venit două persoane de la Jugendamt și i-au ridicat pe cei 4 copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai un an, spunând părinților că ceilalți 3 copii vor fi luați direct de la școală.

În acest moment, aceștia sunt ținuți nejustificat în două cămine, iar fetița cea mică într-o familie surogat. Copiii și-au exprimat pe diverse căi dorința de a veni acasă și de a fi împreună cu părinții, dar acest lucru nu este luat în considerare.

JUGENDAMT nu a oferit părinților absolut niciun ajutor sau consiliere cu privire la ce ar trebui îmbunătățit în relația dintre părinți și copii. Nu oferă sub nicio formă sprijin în direcția reîntregirii familiei, dimpotrivă, încearcă pe orice cale să îndepărteze copiii de părinți.

Până la această oră nu sunt clare și explicabile câteva aspecte privind toată procedura de confiscare a celor șapte copii: autoritatea extremă și abuzivă a Jugendamt; lipsa unor evidențe de abuz fizic sau psihic din partea părinților, înainte sau după luarea copiilor; îngrijirea precară de care are parte micuța Lea în familia surogat (de nenumărate ori este plină de vânătăi pe corp); presiuni asupra părinților să le spună copiilor să nu se mai gândească la casă, cât și presiuni asupra copiilor să se obișnuiască la cămin; lipsa unor măsuri și a unui plan de reîntregire a familiei și presiuni asupra părinților să nu facă publică situația.

Prin această petiție aducem în fața opiniei publice abuzurile care se petrec în Germania, țară considerată model de civilizație. De asemenea, prin această petiție suntem solidari cu familia Camelia și Petru Furdui, susținând cauza lor până la o rezolvare favorabilă. Denunțăm acțiunile abuzive, iraționale și inumane față de o familie normală, creștină.

Această listă va fi înmânată protecția copilului, JUGENDAMT din Germania. Dacă acest demers nu va fi luat în considerare, va urma organziarea unui amplu protest în mai multe orașe din Germania.

Online Petition initiiert und unterstützt von einer Gemeinschaft von Rumänen in Deutschland und in Solidarität mit der Familie Camelia und Petru Furdui, einer Familie, deren 7 Kinder vom deutschen Staat missbräuchlich genommen wurden. Die Familie Furdui ist eine rumänische Familie, die seit neun Jahren in Walsrode, Deutschland, lebt. Die Familie hat 7 Kinder: David - 15 Jahre alt, Naomi - 14 Jahre alt, Esther - 13 Jahre alt, Natalia - 12 Jahre alt, Ruben - 11 Jahre alt, Albert - 9 Jahre alt und Lea - 1 Jahr alt. Petru arbeitet im Bereich Installationen und Innenarchitektur und Camelia ist Hausfrau, die sich der Betreuung und Erziehung von Kindern widmet. Sie lebten glücklich, im Geiste christlicher Grundsätze, mit Respekt und Liebe zu Gott und den Mitmenschen, als ausgeglichene, gebildete, wohlerzogene Familie, frei von Missbrauch und Exzessen. Am 26. April 2021 beschlagnahmte der deutsche Staat über die Kinderschutzeinrichtung JUGENDAMT ihre Kinder fristlos und ohne sozialrechtliche Ermittlungen. Alles ging schnell, missbräuchlich, OHNE VERTEIDIGUNGS- ODER PROTESTRECHT. Gegen Mittag kamen zwei Leute vom Jugendamt und holten die 4 Kinder, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause waren, darunter das einjährige Mädchen, ab und teilten den Eltern mit, dass die anderen 3 Kinder direkt von der Schule genommen wurden. Im Moment werden sie zu Unrecht in zwei Heimen gehalten und das kleine Mädchen in einer Ersatzfamilie. Die Kinder äußerten auf verschiedene Weise ihren Wunsch, nach Hause zu kommen wollen und bei ihren Eltern zu sein, was jedoch nicht berücksichtigt wird. Das JUGENDAMT bot den Eltern keine Hilfestellung oder Ratschläge an, was in der Eltern-Kind-Beziehung verbessert werden sollte. Sie leistet keine Unterstützung in Richtung Familienzusammenführung, sondern versucht in jeder Hinsicht, die Kinder von ihren Eltern fernzuhalten.
Bis jetzt sind einige Aspekte des gesamten Verfahrens der Beschlagnahme der sieben Kinder nicht klar und erklärbar: die extreme und missbräuchliche Autorität des Jugendamtes; fehlende Beweise für körperlichen oder seelischen Missbrauch durch die Eltern vor oder nach der Aufnahme der Kinder; die schlechte Pflege, die die kleine Lea in der Ersatzfamilie hat (sie hat oft blaue Flecken am Körper); Druck auf Eltern, ihren Kindern zu sagen, dass sie nicht mehr an Zuhause denken sollen, und Druck auf Kinder, sich an das Zuhause zu gewöhnen; das Fehlen von Maßnahmen und einem Plan zur Familienzusammenführung und der Druck auf die Eltern, die Situation nicht öffentlich zu machen. Mit dieser Petition bringen wir die Missbräuche des JUGENDAMTES in Deutschland, einem Land, das als Zivilisationsmodell gilt, an die Öffentlichkeit. Durch diese Petition sind wir auch solidarisch mit der Familie Camelia und Petru Furdui und unterstützen ihre Sache bis zu einer günstigen Lösung. Wir prangern missbräuchliche, irrationale und unmenschliche Handlungen gegenüber einer normalen, christlichen Familie an. Diese Liste wird dem Jugendschutz, JUGENDAMT aus Deutschland, übergeben. Wird dieser Ansatz nicht berücksichtigt, wird in mehreren Städten in Deutschland eine große Protestaktion organisiert.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez CpGermania să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...