Solicitam urgent efectuarea de determinari ale condițiilor de munca pentru toti salariații SC STB-SA

  1. IMG_20181229_174627.jpgDupă lupta multi viteji se arată!
    Stop! Acum vorbim noi! 1

Despre Studiu Privind Efectele Activității De Conducere A Vehiculelor De Transport În Comun Asupra Aptitudinii De Muncă Și A Stării De Sănătate A Conducătorilor De Vehicule

În urma acțiunilor Sindicatului Transportatorilor Publictrans APT - Apt Sindicatul, conducerea RATB a fost obligată sa facă determinări ale condițiilor de munca.Noi am cerut sa facă determinări pentru toți salariații. 

Conducerea RATB (stb) și sindicatul stb au hotărât sa facă doar pentru personalul de bord. Au motivat ca nu sunt bani. La cata mangleala și vrăjeală exista nu se gaseau câteva zeci de mii. Solicitam urgent efectuarea de determinari pentru toate categoriile profesionale. Sa nu uitam ca, controlorii și casierii nu au fost încadrați în condiții deosebite. 

Aceste determinari care sunt obligatorii conform legii, sunt denumite pompos ,, studiu''. Acum după efectuarea determinărilor, cei care în cârdășie cu prietenii lor din conducere au renunțat la grupa de munca, se lauda ca este rezultatul lor. Nu, nu este rezultatul vostru. Voi doar profitați de munca noastră. Asta e valoarea voastră, sa va însușiti munca altora. Vă somam sa postați documentele emise de grupul vostru organizat care au stat la baza ,,studiului". Luați mana mânjita de pe munca noastră!

#DeterminareaConditiilorDeMunca #StudiuPrivindEfecteleActivitatiiDeConducereAVehiculelorDeTransportInComun
#AsupraAptitudiniiDeMuncaSiAStariiDeSanatateAConducatorilorAuto

 FB_IMG_15460997169182.jpgFB_IMG_15460996406072.jpg


Sindicatul Transportatorilor Publictrans APT    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Sindicatul Transportatorilor Publictrans APT să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook