SEMNEAZĂ PENTRU PROIECTUL ECOLOGIST „REÎMPĂDURIM ROMÂNIA”!

România are în prezent, conform Inventarului Forestier Naţional (IFN), doar 29,55% suprafață împădurită din suprafaţa totală şi se situează sub media europeană de 32,4% și mult sub acoperirea optimă necesară condițiilor specifice hidrogeomorfologice locale, care este de 40%.

România este pe locul 10 în Europa în ceea ce privește suprafața de pădure raportată la numărul de locuitori.

Greenpeace România raporta în octombrie 2015 că România pierde 3 hectare de pădure pe oră din cauza tăierilor ilegale de arbori. Pentru perioada 2013-2014 volumul de lemn tăiat ilegal se ridica la peste 1 milion de metri cubi.

Oficiului pentru Studii Pedologice avertizează asupra fenomenului  deşertificării, care a luat amploare în sudul ţării. În judeţul Dolj, peste o treime din terenurile arabile sunt aride.

Pădurile au, iată, un rol deosebit în menținerea calității solului, în stoparea  eroziunii acestuia și a alunecărilor de teren, influențează schimbările climatice și circuitului hidrologic, dar mai ales nivelul de bioxid de carbon din atmosferă. Pădurea este o fabrică naturală de oxigen, ce se hrănește cu bioxidul de carbon, principalul poluator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!!!SEMNEAZĂ ȘI SUSȚINE LEGEA CARE OBLIGĂ STATUL SĂ ASIGURE ROMÂNIEI O SUPRAFAȚĂ ÎMPĂDURITĂ DE MINIMUM 40%!!!!!

De ce să semnezi?

Pentru că este nevoie de o reacție imediată și ceea ce pare acum o investiție uriașă, care cere fonduri serioase, este de fapt o investiție în sănătate, care nu generează costuri decât la început, dar care duce la rezultate remarcabile în sănătatea noastră și a generațiilor viitoare și la recuperarea sigură a investiției.

ȘI PENTRU CĂ STATUL ARE DATORIA  SĂ OPREASCĂ TĂIERILE ILEGALE DE PĂDURI; DAR ȘI SĂ PLANTEZE  NOI ARBORI, crescând suprafaţa împădurită, fondurile necesare urmând să provină din exploatarea lemnului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Din acest motiv am propus: 

suprafața împădurită a României să fie obligatoriu de minim 40%;

suprafața împădurită a zonelor de câmpie să fie obligatoriu de minim 15% (5% acum); 

suprafața împădurită să crească anual cu minim 3%, până la atingerea cotelor obligatorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROIECT DE LEGE 

 Lege  pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic    

Parlamentul României adoptă prezenta lege  

Articol unic – Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic se completează după cum urmează:  

După Art.1 se introduce Art 1” care va avea următorul conţinut:  

Art 1” 

(1).  Suprafaţa împădurită a României trebuie să fie obligatoriu de minim 40%. 

(2).  Suprafața împădurită a zonelor de câmpie trebuie să fie obligatoriu de minim 15%.

(3). Suprafața împădurită a României trebuie să crească anual cu minim 3%, până la atingerea cotelor obligatorii.    

Această Lege a fost adoptată de Parlamentul României, în ședința din…….. , cu respectarea prevederilor art.76 alin(1) din Constituția României, republicată.           

 


PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN - SENATOR CRISTIAN BODEA    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN - SENATOR CRISTIAN BODEA să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane. Vom face cunoscută această petiție persoanelor care vizualizează alte petiții pe site-ul dumneavoastră, dar încă nu am vizualizat această petiție.

Facebook