SEMNEAZĂ DECLARAȚIA DE UNIRE A REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA

Considerând comuniunea de istorie, limbă și cultură a Republicii Moldova și României drept fundament unificator inalienabil al unei națiuni moderne,

Insistând asupra lichidării consecințelor pactului Hitler-Stalin din 1940, care a supus decimării națiunea română, unica națiune europeană separată până în prezent după cel de-al doilea război mondial,

Conștientizând necesitatea imperioasă de a oferi tuturor cetățenilor Republicii Moldova fără nicio discriminare o perspectivă clară de dezvoltare durabilă economică și socială cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,

Constatând o conjunctură regională și internațională marcată de tensiuni, instabilitate și insecuritate, care pot afecta soarta cetățenilor Republicii Moldova prin a fi izolați de spațiul valoric european și a sucomba în fața aspirațiilor imperiale ale Rusiei,

Înțelegând importanța consolidării eforturilor creatoare ale cetățenilor din Republica Moldova și România întru promovarea națiunii române în marea familie a Uniunii Europene,

Aspirând la înflorirea națiunii române reîntregite în cadrul unei singure țări, unde nu vor mai exista frontiere artificiale între frați, unde cetățenii vor beneficia de plenitudinea drepturilor garantate de Constituția României și legislația internațională și europeană la care România este parte,

Considerând că Declarația de Independență a Republicii Moldova din 1991 a fost o primă etapă pe calea reîntregirii națiunii române,

Acceptând armonizarea juridică, politică, economică și socială a Republici Moldova cu România,

NOI, CETĂȚENII ROMÂNI DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI DORIM

UNIREA REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA ÎNTR-UN SINGUR STAT,

ASTFEL:

STATUL REPUBLICA MOLDOVA ÎN FRONTIERELE SALE RECUNOSCUTE ÎN 1991 ÎN DECLARAȚIA DE INDEPENEDENȚĂ ÎNCETEAZĂ EXISTENȚA SA,

REPUBLICA MOLDOVA DEVINE PARTE COMPONENTĂ A ROMÂNIEI ȘI SE SUPUNE ÎN TOTALITATE LEGISLAȚIEI ROMÂNIEI,

CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA DEVIN CETĂȚENI AI ROMÂNIEI ȘI CETĂȚENI AI UNIUNII EUROPENE.

Parlamentele  ambelor state românești timp de 6 luni vor pregăti procesul de aplicare a legislației României pe teritoriul fostei Republici Moldova.

Administrația publică locală din Republica Moldova își va exercita mandatul până la re-organizarea teritorial-administrativă în conformitate cu legislația României și până la alegerile locale ordinare organizate pe întreg teritoriul României reîntregite.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA REÎNTREGITĂ!

[Signature]

 
Semne

 


Ana GUȚU, profesor universitar, Chișinău    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Ana GUȚU, profesor universitar, Chișinău să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook