Respingerea cererii de anulare a înscrierilor realizate în programul Casa Verde Fotovoltaice si continuarea inscrierilor.

Având în vedere suspendarea înscrierilor în programul denumit generic Casa Verde – Fotovoltaice, semnatarii acestei petiții, în calitate de persoane care au fost deja înscrise în aplicație, solicită ferm A.F.M. respectarea înscrierilor deja realizate care au respectat regulile programului stabilite prin Ordinul 1287/2018 și reluarea deîndată a procesului de înscriere a dosarelor persoanelor care doresc să-și instaleze sisteme fotovoltaice.

Solicităm pe această cale A.F.M. să nu cedeze presiunilor și amenințărilor exercitate de către o parte a instalatorilor validați care, ignorând faptul că Ghidul de Finanțare al programului a fost aprobat încă din data de 5  decembrie 2018 prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1287/2018, nu au acordat atenția necesară și nu și-au organizat în mod corespunzător activitatea de selecție, colectare a documentelor clienților și înscriere în aplicație, astfel încât în data de 10 septembrie 2019, la lansarea oficială a înscrierilor în aplicația pusa la dispoziție de către AFM, au constatat că alți instalatori au reușit introducerea în sistem a unui număr de dosare mult mai mare față de ceea ce au reușit ei.

Noi, în calitate de semnatari ai acestei petiții și de beneficiari deja înscriși în aplicația pusă la dispoziție de către AFM, considerăm că înscrierea noastră s-a realizat  cu respectarea integrală a regulilor stabilite de către Ordinul 1287/2018 și solicităm AFM să respingă cererile aberante ale grupului de instalatori nemulțumiți, întrucât acestea nu au nicio bază legală. A da curs acestor cereri ar pune AFM într-o situație delicată în fața autorităților din România  și din U.E. responsabile de buna gestionare a fondurilor europene.

Dacă totuși AFM decide să dea curs unora dintre cererile instalatorilor nemulțumiți prin care se cere modificarea anumitor reguli de acces la finanțare, învederăm faptul că modificarea regulilor programului nu poate avea efect decât pentru viitor, neafectând înscrierile deja realizate. AFM poate de exemplu, să decidă  să permită maxim 2-3 utilizatori /instalator sau introducerea a maxim 50 dosare/zi/instalator, însă aceste reguli se pot aplica doar de la reluarea înscrierilor, aplicându-se pentru viitor și neafectând înscrierile deja realizate.  În aceeași măsură aceste modificări ar trebui realizate printr-un act normativ cu aceeași relevanță ca și cel prin care au fost fixate regulile inițiale. Cu toate acestea, avertizăm AFM că schimbarea regulilor în timpul jocului nu este o practică comună și recomandata și este posibil ca la analiza efectuată de către Comisia Europeană asupra modului de gestionare de către statul român a fondurilor europene, această situație să reprezinte motiv pentru aplicarea anumitor corecții financiare asupra României.

Sub nicio formă însă, nu vom accepta anularea înscrierilor deja efectuate, dacă nu se face dovada clară a încălcării regulilor stabilite prin Ordinul 1287/2018. Această situația ar crea suspiciunea asupra AFM că dorește să favorizeze o serie de instalatori care nu au reușit introducerea în aplicație a unui număr suficient de dosare. Chiar și în cazul în care se dovedește încălcarea de către anumiți instalatori a anumitor reguli din Ordinul 1287/2018, anularea înscrierilor ar trebui realizată punctual, pentru acei instalatori sau pentru anumite dosare depuse de acei instalatori și NU global (cu efecte asupra tuturor înscrierilor realizate, indiferent dacă au fost întrunite condițiile de legalitate sau nu).

Solicităm AFM să ia o decizie echilibrată și temeinic legală și să nu se lase intimidată de insistența unor instalatori care nu au acordat suficientă atenție procesului de înscriere. Considerăm că, în bună parte, lipsa de rezultate a instalatorilor nemulțumiți a fost generată de propria indolență și nu de proasta organizare a procesului de înscriere. În acest sens, sunt de notorietate afirmațiile false și interpretările aberante ale acestora din cuprinsul Petiției pe care au înaintat-o către AFM și pe care dorim să le punem în adevărata interpretare în cele ce urmează:

Punctul A.1) al Petiției înaintată de către instalatorii nemulțumiți către AFM în care susțin că AFM a comunicat data de începere a înscrierilor (10 septembrie) abia în data de 7 septembrie și asta ar fi condus la imposibilitatea anumitor categorii de cetățeni de a obține documentele necesare înscrierii. Această afirmație este dovada clară a indolenței și neseriozității instalatorilor, întrucât AFM a postat pe pagina proprie încă din data de 27 august un comunicat de presă prin care anunța că înscrierile vor începe în data de 9 septembrie, iar acesta a fost preluat și promovat masiv de mass media locală și centrală.

https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2019/comunicat_presa-lansare_program_fotovoltaice-20190827.pdf  

Probabil instalatorii nemulțumiți se referă la amânarea datei de începere a înscrierilor din data de 9 septembrie pentru data de 10 septembrie, care într-adevăr a fost anunțată în data de 7 septembrie. Dar aceasta nu a reprezentat decât o zi “bonus” pentru obținerea documentelor, ducând cu totul la realizarea unui interval de 15 zile pentru această operațiune, timp de altfel arhisuficient pentru oricine să obțină setul de documente necesare înscrierii.  Concluzie punctul A.1.) – nicio categorie de cetățeni nu a fost defavorizată de modul de organizare a procesului de înscriere, ci doar de către modul de acțiune și de seriozitatea instalatorilor pe care i-au ales să-i reprezinte. Nu se poate cere anularea înscrierilor deja efectuate pentru un asemenea motiv, fără bază reală și legală.

Punctul A.2.) al Petiției, în care instalatorii nemulțumiți reclamă defavorizarea unor categorii de cetățeni pentru că aceștia s-au înscris la firme care au folosit pentru înscrierea electronică un singur calculator, iar aceasta ar fi dus la discriminare între instalatori. Trecând peste faptul că nu înțelegem în numele cui vorbesc, al cetățenilor care au avut încredere în ei, sau al lor personal ca instalatori cu rezultate slabe la înscrieri, menționăm următoarele: Ordinul 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare al programului nu a conținut reguli limitative privitoare la numărul de calculatoare de la care pot fi introduse datele clienților, iar acest aspect a fost cunoscut, în măsura studierii integrale și atente a Ghidului, de către toți instalatorii, încă din luna decembrie 2018 când a fost aprobat și publicat ordinul 1827/2018. Nu înțelegem cu ce au greșit instalatorii care, studiind atent regulile programului și văzând ce este permis și ce nu, au investit masiv în procesul de înscriere la acest program, prin achiziția/închirierea de calculatoare, închirierea unor săli unde să funcționeze rețeaua, asigurarea conexiunii la internet și a backup-ului pentru tensiune electrică și pentru net, angajarea de operatori calculator și instruirea acestora. Aceasta este baza economiei de piață și a dezvoltării. Cine i-a oprit pe cei acum nemulțumiți să procedeze similar. Unde e discriminarea și lipsa echității? Echitatea si libera concurență înseamnă ca regulile sunt accesibile in avans tuturor si ca fiecare are POTENȚIAL  aceleași șanse. Dar aici se oprește raționamentul despre echitate si libera concurenta. Tocmai pentru ca este CONCURENȚĂ si tocmai pentru ca aceasta este LIBERĂ!!! Adică fiecare își valorifica aceste șanse egale cum știe mai bine, bineînțeles în condiții de legalitate. Atenție: DOAR SANSELE TREBUIE SA FIE EGALE, nu si rezultatele, pentru ca abia asta ar însemna îngrădirea concurentei și lipsa echitații. O petiție serioasă trebuie să facă referire și la articole de legi sau reguli din Ghidul de Finanțare care au fost încălcate, ori nu am observat aceste aspecte menționate în petiția instalatorilor nemulțumiți, tocmai pentru că ele nu există. Concluzie punctul A.2.) – nu poate fi anulat procesul de înscriere pentru nerespectarea unor reguli inexistente. De peste 2000 de ani, dreptul se bazează și pe următoarele două principii: „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus – Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem” și „Nullum crimen, nulla poena sine lege – Nu exista infracțiune, nu exista pedeapsa, fără prevederea expresa in lege”.

La punctul B.1.) în care se invocă neactivarea protecției CAPCHA împotriva programelor de tip robot în aplicația de înscriere. Din nou suntem nevoiți să repetăm: această regulă de interzicere a folosirii programelor de tip robot în aplicația electronică nu se regăsește în Ordinul 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare al programului. Ceea ce nu este interzis, este permis! Cu toate acestea, considerăm că este totuși o diferență importantă între susținerile de la punctul A.1.) și cele de la acest punct, în sensul moralității (nu al legalității!!!) și de aceea, susținem ideea unei modificări a Ordinului 1287/2018 în acest sens, însă numai cu acțiune pentru viitor, fără a anula înscrierile realizate până în prezent, întrucât nu există o bază legală pentru aceasta. Concluzie punctul B.1.) - Prezența funcției de protecție CAPCHA în cadrul aplicației informatice (activată sau nu) nu poate ține loc de prevedere legală. Este ca și cum în lipsa unei prevederi legale în Codul Rutier cu privire la viteza maxim admisă pe drumurile publice, cetățenii ar fi amendați doar pentru că mașina e dotată cu limitator de viteză!!! Acest raționament este lipsit de logică JURIDICĂ. Prevederea legală este necesară, iar în cazul nostru lipsește.

La punctul B.2.) în care de fapt se reiau susținerile de la punctul A.2.) privitoare la o presupusă concurență neloială creată de firmele care au utilizat mai multe calculatoare în procesul de înscriere. Considerăm suficiente și clarificatoare susținerile noastre exprimate anterior pentru punctul A.2.), întrucât ele sunt cvasisimilare cu cele de la punctul B.2.).

La punctul B.3.) în care se reclamă primirea cu întârziere sau netransmiterea codurilor de acces în aplicația de înscriere de către instalatori.  Solicităm AFM să verifice dacă în cazul instalatorilor care reclamă acest aspect mesajul cu codurile de acces nu a putut fi transmis întrucât aceștia aveau plină/nefuncțională căsuța de e-mail declarată oficial pentru comunicare atunci când au fost validați. Este de notorietate o investigație făcută de un site IT (https://arenait.ro/2019/09/13/casa-verde-fotovoltaice-gratis-instalatori-care-avans.html) care a transmis prin e-mail, după momentul suspendării înscrierilor, o solicitare către toți instalatorii validați. Deschideți link-ul de mai sus și veți vedea  că  “o mare parte ” dintre ei aveau căsuțele de e-mail pline și nu au putut primi solicitarea, drept pentru care nici nu au răspuns. Aceste adrese de e-mail sunt aceleași folosite și pentru comunicarea oficială între AFM și instalatorii validați, așa că situația ar putea fi similară și în cazul primirii codurilor de acces. Concluzie punctul B.3.) Solicităm AFM să facă publice listele cu adresele de e-mail unde au fost transmise codurile de acces pentru toți instalatorii validați, precum și listele cu mesajele de eroare care s-au întors de la instalatorii care aveau adresele de e-mail nefuncționale.  Dacă lucrurile se confirmă, nu poate fi cerută anularea înscrierilor făcute de instalatorii care au tratat cu seriozitate programul Casa Verde-Fotovoltaice pentru propria neseriozitate.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Razomir să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook