PUTEREA CETAȚENILOR. SUVERANITATEA

Semnați această petiție ! Semnați pentru România !

Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă, organizație civică, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor, la Grefa Judecătoriei Timișoara, lansează în dezbatere publică un proiect de Lege de revizuire a Constituției proiect intitulat „Puterea cetățenilor. Suveranitatea”: https://youtu.be/ALjVsKy0oKM

El face parte dintr-un proiect mai mare al MPDD, programat a se desfățura pe termen scurt, mediu și lung, proiect prezentat sintetic in „Proclamația Renașterii” https://youtu.be/lcDFcNhuIVk

În proiectul „Puterea cetățenilor. Suveranitatea”, este vorba despre revizuirea articolului 151 din Constituție, revizuire care are drept unic scop acordarea unei posibilități reale cetățenilor țării a de a modifica Legea fundamentală a României, prin referendum național, fără ca proiectele lor, promovate prin inițiativă cetățenească, să mai poată fi oprite, dacă primesc avizul de constituționalitate din partea Curții Constituționale a României.

Practic, prin acest proiect, urmărim ca suveranitatea poporului (afirmată și reglementată la art. 2 din Constituție, apoi obstrucționată grav, în opinia noastră, la art.151)  să fie una reală și nu doar circumstanțială. 

Iată și proiectul ... 

Art. unic – Articolul 151 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins: Procedura de revizuire

 (1) Proiectul sau propunerea de revizuire, trebuie adoptată de Camera Deputaților şi de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere, cu excepția proiectelor promovate prin inițiativă cetățenească.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaților şi Senatul, în ședință comună, hotărăsc asupra adoptării proiectului sau propunerii de revizuire, cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților şi senatorilor, cu excepția proiectelor promovate prin inițiativă cetățenească

(3) Proiectele de Lege de revizuire a Constituției, promovate prin inițiative legislative cetățenești, avizate pozitiv de Curtea Constituțională a României, sunt supuse direct referendumului național.

(4) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire. Pentru inițiativele cetățenești, revizuirea este definitivă, după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data primirii avizului de constituționalitate.

Probabil că veți întreba: dar cum se poate finaliza acest proiect de lege de revizuire a Constituție. Răspunsul nostru este simplu: orice este posibil, atunci când cetățenii unei țări își dau mâna și se unesc în jurul unui scop comun.

Nu uitați: „Pentru ca răul să învingă, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic” Edmund Burke

Implicați-vă ! Semnați această petiție !  

O vom atașa documentelor inițiativei noastre cetățenești de revizuire a art.151 din Constituție, „Puterea cetățenilor. Suveranitatea”, atunci când o vom depune la Consiliul Legislativ al Parlamentului și apoi la Camera Deputaților.

România, înainte de toate !  

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Toroican Ioan va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Autorizez Toroican Ioan să transmită informațiile pe care le furnizez în acest formular următoarelor părți:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...