Pentru transparență și corectitudine în alegerile pentru Colegiile Medicilor

Colegiile Medicilor nu sunt reprezentative deoarece modul defectuos în care sunt organizate scade mult participarea la vot.

Statutul, Regulamentul organizării alegerilor și activitatea departamentelor și comisiilor nu sunt prezentate public pe site-ul CMR, iar deplasarea pe teren a aleșilor nu este prevăzută.

Reprezentarea medicilor este incompletă întrucât Colegiile nu au departament sindical.

Alegerile pentru Colegii nu se desfășoară după regulile uzuale pentru toate celelalte alegeri și nu se fac în cunoștință de cauză deoarece nu există campanie electorală și nici prezentarea CV-ului candidaților pe site.

Din aceste motive fac următoarele 10 propuneri.

 

1.         Punerea pe site-ul CMR a Regulamentului de desfășurare a alegerilor și de funcționare a Colegiilor. Motivul: până la data întocmirii acestei petiții, site-ul CMR nu conținea Statutul. Acesta poate fi găsit pe site-ul CM București care, privitor la alegeri, menționează doar că ”Organizarea și desfășurarea alegerilor se vor stabili printr-un Regulament electoral aprobat de Consiliul Național al CMR” (Art. 93, al. 2). Nu am găsit undeva acest regulament.     

 

2.         Membrii din conducerea Colegiilor pot avea cel mult două mandate (cât are Președintele României). Motivul: articolul 100, al. 2 din Statut menționează că ”Numărul maxim de mandate succesive în organele de conducere de la nivel teritorial și național ce pot fi primite, respectiv exercitate este de 5 mandate”. Adică 20 de ani !!!    

 

3.         Anunțarea repetată a datei alegerilor, prin e-mail personal, astfel: lunar, iar în ultima săptămână de două ori, ultimul anunț în ziua dinaintea alegerilor. Dacă alegerile ajung la turul al doilea, anunțul se va relua de două ori pe săptămână, ultimul în ziua dinaintea alegerilor Motivele:   (i)   alegerile sunt anunțate defectuos, ca urmare, participarea este extrem de slabă; în aceste condiții Colegiile alese nu sunt reprezentative;    (ii) Colegiul în care nu participă majoritata medicilor înscriși NU este reprezentativ;   (iii) Colegiile au adresele e-mail ale tuturor medicilor pe care îi au în evidență;   (iv) participarea slabă în primul tur face ca la al doilea să participe numai persoanele cu motivație specială, așadar Colegiile alese le vor reprezenta doar pe acelea.    

 

4.         Stabilirea datei alegerilor în alte zile decât în perioadele declarate libere la nivel național. Motivul: participarea la alegeri este redusă în mini-vacanțe. În București, alegerile din 2015 au fost decalate din Noiembrie în minivacanța de la începutul lunii Decembrie urmarea fiind o participare extrem de slabă.    

 

5.         Vot electronic în decursul unei săptămâni. Motivele: (i) este posibil întrucât majoritatea medicilor au semnătură electronica /token.      (ii) asigură rata de participare necesară pentru reprezentativitate;      (iii) facilitează numărătoarea voturilor.      

 

6.         Medicii care nu au token votează personal într-o singură zi. Motivele: (i) numărul acestora fiind mic, alegerile prin vot personal se pot tine în decurs de o zi;    (ii) nu pot fi date garanții privitoare la paza urnelor dacă alegerile se țin în două zile.    

 

7.         Acreditarea de către fiecare colegiu a persoanelor care se oferă ca observatori pentru întregul proces electoral. Observatorii validează rezultatele alegerilor împreună cu comisia electorală. Dacă numărul celor care doresc să observe alegerile este mai mare de 10 se vor alege 10 observatori prin tragere la sorți în prezența tuturor celor înscriși. Motivele:  (i) la orice alt fel de alegeri participă observatori, așadar nu trebuie să facem excepție;   (ii) tragerea lor la sorți în prezența ofertanților asigură neutralitatea;   (iii) Fiecare Colegiu încă în funcție trebuie să facă propria acreditare de observatori deoarece nu poate exista altă instituție care să acrediteze.     

 

8.         Prezentarea CV-ului standard al tuturor candidaților pe site-ul CMR cu cel puțin o lună înainte de alegeri. Fără această prezentare nu putem vorbi despre vot în cunoștință de cauză. Deoarece numărul candidaților este (sau poate fi) mare, formularul trebuie să cuprindă toate aspectele descrise în continuare:

8.1.      Pentru a fi relevant, CV trebuie să lămurească alegătorii în următoarele privințe:  

8.1.1.  Funcții publice deținute în trecut și prezent (Minister, CNAS, manager, etc).  

8.1.2.  Apartenența politică sau la orice fel de altă organizație.  

8.1.3. Implicarea candidatului în probleme de interes public, de ex propuneri de legi, creare de asociații profesionale (cu menționarea acțiunilor și rezultatelor), materiale publicate, etc.   Motivul: arată indirect că va lucra efectiv în interesul celor pe care s-a angajat să-i reprezinte.  

8.1.4. Meritul personal al candidatului în profesie (dacă există): cercetare (descoperiri, invenții, inovații), cărțile scrise, cercetările originale personale, mentorat.  

8.1.5. Scrisoare de intentie cu proiectul de activitate care îl /o motivează să candideze și departamentul în dorește să activeze.  

8.2.      Pentru a fi ușor de citit, partea de mai sus a CV trebuie să aibă cel mult o pagină A4 la dimensiunea literelor de 10 sau 11. Scrisoarea de intenție cu proiectul personal de activitate este o anexă la CV și va fi limitată la următoarea pagină cu aceleași caracteristici ca prima.      

 

9.       Titlurile de orice fel nu vor fi menționate pe lista de candidați prezentată alegătorilor în ziua votului, nici pe buletinul de vot. Motivele: (i)   munca membrilor aleși în Colegiu va fi strict administrativă, nu academică sau de alt fel;   (ii)  sunt o auto-recomandare nepotrivită deoaece candidații fără titluri pot avea abilități administrative mai mari și timp mai mult pentru a lucra în Colegiu.  

 

10.       Înființarea unui departament cu atribuții sindicale, cu program zilnic. Motivele: (i)   legislația actuală nu permite formarea unui sindicat numai al medicilor, deși au problem specifice;     (ii)  înființarea este necesară înainte de alegeri deoarece unii candidaţi pot fi interesați doar de această activitate;    (iii) reprezentarea medicilor de către Colegiu nu poate fi completă fără acest departament.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Dumitru NUȚU să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook