Petitie sporuri medici rezidenti

Către Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București

În atenția domnului manager

 

Subsemnații, medici rezidenți ce au ca spital plătitor unitatea condusă de dumneavoastră, ne manifestăm îngrijorarea în ceea ce privește acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă și modalitatea de calcul a acestora. 

Am fost informați că în cadrul ședinței Comitetului Director din 10 aprilie 2018 s-a propus ca sporul acordat pentru condițiile de muncă să fie de 12% pentru toți medicii rezidenți care au luat rezidențiatul pe loc, indiferent de secția în care aceștia efectuează stagiul. 

Sperăm ca propunerea amintită mai sus să nu fie pusă în practică deoarece ar încălca în mod grav REGULAMENT-CADRU din 29 martie 2018 privind stabilirea sporului pentru condiţii de muncă. 

Conform art. 1 alin. (2) din Regulamentul amintit mai sus, „Sporurile prevăzute în prezentul regulament-cadru constituie o formă de diferenţiere a salarizării personalului în funcţie de condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii.”. Potrivit art. 2 din același Regulament, sporul pentru condiţii de muncă este definit ca fiind „o compensaţie financiară a riscurilor, acordată personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiţii grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, în unităţi cu specific deosebit, în condiţii deosebite cum ar fi stres sau risc sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile”. Iar la art. 8 alin. (1) din Regulament se precizează faptul că „Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă prevăzute în regulamentul-cadru.”

În consecință, acordarea unui spor unic de 12% pentru toți medicii rezidenți, indiferent de condițiile de muncă, ar încălca în mod flagrant principiile Regulamentului-cadru din 29 martie 2018 privind stabilirea sporului pentru condiţii de muncă. Ar fi profund inechitabil și ilegal ca toți angajații dintr-o secție a spitalului să primească un anumit procent al sporului, iar medicul rezident din acea secție să primească un alt procent, deși își desfășoară activitatea în exact aceleași condiții. 

Dorim să vă aducem la cunoștință că în cazul în care, în mod discreționar, se va face o defavorizare a categoriei noastre profesionale, vom fi nevoiți să apelăm la toate mijloacele legale disponibile pentru a ne proteja drepturile.

 

Cu stimă,

 

Un medic rezident    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Un medic rezident să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook