Petitie catre Inspectoratul Scolar Judetean Covasna si Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe privind optimizarea personalului auxiliar la Gradinita Árvácska.

Subsemnatele Göthér Márta-Katalin și Pop Alina-Monica, împreună cu părinții preșcolarilor de la Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska” din localitatea Sfântu Gheorghe,   prin prezenta ne adresăm instituției dumneavoastră, cu rugămintea de suplimenta personalul auxiliar la Grădinița de copii „Árvácska”. La data depunerii acestei petiții, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Arvacska”, în grupele cu program prelungit își desfășoară activitatea un număr de 14 educatoare și 4 persoane auxiliare, la un număr de 156 copii din 7 grupe de preșcolari și 1 educatoare în grupa cu program normal la un număr de 15 copii, fără persoană auxiliară. Din păcate în momentul de față o îngrijitoare este în concediu medical, astfel toate atribuțiile acesteia fiind delegate către cele 3 îngrijitoare active în prezent, precum și restului de  personal didactic și auxiliar.  Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare , ale Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr . 5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin nealocarea de posturi de ingrijitoare copii la grădinița mai sus menționată au loc încălcări succesive a drepturilor și libertăților copiilor noștri. Conform fișei postului unui îngrijitor de copii, poziție în COR , cod 531101,  acesta este însărcinat cu o serie de  atribuții indinspensabile realizării unei educații centrate pe copil precum acordarea de  ingrijiri igienice pentru copil, acordarea primului ajutor copilului,  asigurarea confortului clientului (copilului), sa asiste formatorul in timpul cursurilor, atelierelor, daca este cazul, in grupele de prescolari mici, sa puna la dispozitia copiilor materialele necesare pentru joc si educatie care le sunt dedicate, sa asiste alimentatia si administrarea alimentelor, sa ajute la administrarea alimentelor, sa respecte si sa aplice prescriptiile medicale (daca este cazul), sa supravegheze activitatea copilului, sa se asigure de activitatea in conditii de siguranta a copiilor,  sa asigure curatenia locului de joaca si de educatie dupa plecarea copiilor, in asteptarea viitorilor copiilor, sa asigure igienizarea locurilor in care circula copiii si personalul angajat, sa participe activ la rezolvarea sarcinilor sale, sa gestioneze resursele alocate, sa planifice activitatile zilnice. Odată cu actuala situație pandemică, ingrijitoarele mai au ca atribuții și procedurile de aducere și preluare a copiilor de la intrarea în grădiniță la grupa de care aparține fiecare preșcolar. Considerăm că pentru cele 4 îngrijitoare le este imposibil și inuman să își îndeplinească aceste atribuții la un număr atât de mare de copii și oricâtă bunăvoință și profesionalism ar avea o să ajungă să fie suprasolicitate, riscând ca ai noștri copii să rămână și fără dumnealor. Unitatea de învățământ are obligația de a asigura condițiile optime de derulare a procesului de învățământ și să desfășoare activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor, respectiv a personalului unității de învățământ. Prin suplimentarea de posturi de îngrijitoare și alocarea de resurse financiare și pentru acestă categorie de personal, veți reduce presiunea volumului de muncă al cadrelor didactice și nu numai. Solicitam identificarea de soluții pentru diminuarea/rezolvarea acestei situații, deoarece considerăm că dacă vom continua sub aceeași formă vor exista consecințe ori la copii noștri ori la personalul grădiniței, lucru nedorit. Frecventarea unei instituţii şi durata acestei frecventări reprezintă o condiţie esenţială pentru înregistrarea unor progrese în dezvoltarea copilului, iar dacă nu o să existe personal calificat care să sprijine aceste demersuri li se va refuza copiilor dreptul la educație. Din păcate această lipsă de îngrijitoare de copii nu este una actuală și a devenit una acută. Așteptăm răspunsul și solutia găsită de Dumneavoastră in termenul de 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2001 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Vă mulțumim anticipat!


Gother Katalin si Pop Alina- Monica    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Gother Katalin si Pop Alina- Monica să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...