Petiție pentru repunerea istoricului Vlad Mischevca în Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova

Această petiție este adresată președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care, prin Ordinul nr. 29-IX din 2 februarie 2021, l-a EXCLUS pe istoricul și heraldistul Vlad Mischevca din Comisia Națională de Heraldică (CNH). Menționăm că Vlad Mischevca a fost membru fondator și primul președinte al CNH, activând pro-bono (fără a fi remunerat) în cadrul acestei instituții timp de 25 de ani. Pretinsele „argumente” de „înnoire” a componenței CNH nu rezistă criticii, mai ales că printre noii membri nu se regăsește niciun cercetător de la Institutul de Istorie din Chișinău, iar dintre cei șapte foști membri, trei erau din oficiu (printre care și fostul consilier prezidențial Corneliu Popovici), iar alți doi sunt pictori pensionari. În realitate, modificarea componenței CNH l-a vizat direct pe istoricul unionist Vlad Mischevca, care, probabil, nu este un „om bun”, ci "doar" un bun specialist. În schimb, în noua componență a Comisiei a fost inclus și un... designer vestimentar. Lăsăm la discreția dvs. să dați apreciere acestei „înnoiri”.

 

Mai jos puteți vedea care sunt realizările lui Vlad Mischevca în domeniul heraldicii:

1989-1990

· Participant la concursul elaborării Stemei de Stat a Republicii Moldova şi la argumentarea istorico-heraldică a Tricolorului naţional în calitate de Drapel de Stat.

1996

· Autor al primelor însemne heraldice corporative din Republica Moldova – Drapelele terestru şi fluvial al Vămii Republcii Moldova (3.09.1996), actualmente „Drapelul Serviciului Vamal al Republicii Moldova”, intrat în vigoare din 16.06.1997 (coautori: S. Andrieş-Tabac, N. Schiţco, I. Căruntu, pictor: Gh. Vrabie). http://www.customs.gov.md/index.php?id=66

1997

· Emblema Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova (27.02.1997, desen final: 23.02.2001). Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: S. Odainic.

· Coautor al concepţiei Emblemei Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, argumentate ştiinţific împreună cu dr. C. Ciobanu şi executate de către pictorul S. Odainic (acceptate de CNH la 13.09.2001). Ulterior această variantă a fost înlocuită cu o lucrare elaborată de S. Andrieş-Tabac şi M. Şlapac (pictor) în 2005, bazată pe ideea continuităţii simbolicii vechi.[1]

2000

Vlad_Mischevca.jpg· Simbolurilor supreme ale Armatei Naţionale a Republicii Moldova: „Stema, Emblema & Drapelul”, aprobate de CNH la 12.06.2000. (Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: I. Caminschi). http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=146

2001

· Emblema Vămii Republicii Moldova. Coautori: S. Andrieş-Tabac, N. Schiţco, I. Căruntu, pictor: Gh. Vrabie.

· Stema Vămii R. Moldova (actualmente Serviciului Vamal al Republicii Moldova). (Ambele confirmate de CNH la 24.07.2001). Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: Gh. Vrabie.

2008

· Coautor al medaliei jubiliare „650 de ani de la întemeierea Ţării Moldovei”, instituite la 25.12.2008. (pictor: S. Odainic).

2011

· Coautor al medaliei jubiliare „Aniversarea a XX-a a Armatei Naţionale”, 2011. (S. Odainic).

· Autor al Insignei „Partcipant la Parada Militară, consacrată aniversării XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, 27 august 2011”.

· Autor al Simbolurilor publice ale Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Stema, Emblema, Drapelul, aprobate de Consiliul Ştiinţific al IISD).

2012

· Elaborarea distincţiilor faleristice ale Armatei Naţionale (Decretul nr. 244-VII al Preşedintelui RM din 21 august 2012 http://www.army.md/inf/distinctii.pdf ):

1) Crucea „Pentru merit” cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa II; c) clasa III;

2) Crucea „Pentru serviciu impecabil” cuprinde 4 clase: a) „Veteran”; b) clasa I; c) clasa II; d) clasa III;

3) Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme”.

4) Insignele în 3 grade a cursului universitar (Licenţă, Masterat, Doctorat) al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”. (Aprobate de Comisia Heraldică a MA, noiembrie 2012); (2011-2014);

5) Medalia „Bărbăţie şi Curaj” (2014);

6) Medalia „Pentru misiuni umanitare şi de menţinere a păcii”. (2014);

7) Autor al distincţiei de stat - Medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”. (Monitorul Oficial, nr.21-24, 27.01.2012, p. 15-16). http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4520&new_language=0 2

8) Medalia „Pentru menţinerea păcii în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova” (proiect depus la 5 iulie 2012 Biroului pentru Reintegrare al Guvernului Republicii Moldova,).

9) Elaborarea Stemei Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.(Aprobată de Comisia Heraldică a MA, noiembrie 2012);

2014

· Stema și Drapelul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

2015

· Simbolurile Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republici Moldova. (Autori: dr. Vlad MISCHEVCA; Iurie CAMINSCHI)

2018

· Stema şi Drapelul oraşului Donduşeni (Proiect spre aprobare de APL) (Autori: Vlad Mischevca şi Silviu Tabac, pictori – Mariana Şlapac şi Iurie Caminschi).

2020 

· Stema, Emblema și Drapelul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republici Moldova (Autori: dr. Silviu TABAC, dr. Vlad MISCHEVCA; Pictor: Iurie AMBROS) Vezi: Simbolurile Naţionale ale Republici Moldova. Coord. şi red. şt. S. Andrieş-Tabac. Chişinău, 2011, p. 485-487.

 

În context, solicităm respectuos președintelui Maia Sandu, care în campania electorală a promis că va promova meritocrația, integritatea și profesionalismul, să-l repună pe istoricul Vlad Mischevca în Comisia Națională de Heraldică. Altmiteri, credem că această instituție va fi discreditată și utilizată în scopuri politice de către actualul președinte al Republicii Moldova. Or, nu tot ce este nou este și bun. Iar Maia Sandu a promis că va promova oamenii BUNI, nu NOI...

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Ion Mischevca să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...