pastrarea distantei fizice in salile de judecata

Către,

1) Ministerul Justiției

str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod poștal 050741

2) Consiliul Superior al Magistraturii

Calea Plevnei nr. 141B, cod poștal 060011

 

cu referire la RESPECTAREA DISTANȚĂRII FIZICE DIN SĂLILE DE JUDECATĂ

 

 

DOMNULE MINISTRU/DOMNULE PREȘEDINTE

 

Având în vedere normele de distanțare fizică impuse instanțelor de judecată prin Hotărârea nr. 1095 din 20.08.2020, cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești, precum și cu privire la aplicarea unor reguli în scopul prevenirii răspândirii Covid – 19;

având în vedere atât disp. art.I pct.2 din Hotărârea CSM nr.1095/20.08.2020 „la programarea ședințelor de judecată, președinții de instanță vor ține seama de necesitatea asigurării unui echilibru între principiul soluționării cu celeritate a cauzelor și principiul asigurării sănătății publice.”;

având în vedere disp. art.I pct.5 al.(1) din Hotărârea CSM nr.1095/20.08.2020 „accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului în sediul instanței se recomandă a fi permis astfel încât să fie respectat intervalul de timp prevăzut la pct. 3 și poate fi limitat în scopul respectării regulilor de distanțare socială.”;

având în vedere aceleași disp. art.I, pct. 8 al.(1) „președintele completului de judecată dispune întocmirea listei de ședință prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședință și valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanțare socială. În acest sens, președintele completului va putea avea în vedere și identitatea de părți sau de avocați ori de alți participanți în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de ședință. Lista conținând intervalele de timp alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanței și prin orice alt mijloc de informare publică cu cel puțin 24 ore înaintea termenului de judecată, cu excepția situației în care acest termen nu poate fi respectat în cauzele urgente.”;

subliniind totodată și disp.art. 35 al. (1) și (2) din Constituția României: „dreptul la ocrotirea sănătății este garantat” și „statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice”. Avem dreptul la sănătate iar obligația unui stat este, în primul rând, de a preveni;

având în vedere că normele de distanțare fizică din sălile de judecată nu se respectă și că mulți dintre avocați se confruntă cu această situație în aproape toate instanțele din București, dar și din întreaga țară, după cum au fost semnalate pe diverse grupuri facebook de avocați, sălile de judecată fiind pline până la refuz;

evidențiind că la arhive facem programări cu câte o săptămână înainte și avem la dispoziție maximum 15 minute pentru studiu dosar, indiferent câte volume are acel dosar, dar că în sălile de judecată este permisă aglomerația fără să se respecte distanța fizică impusă de minimum 2 metri între persoane, existând uneori doar o distanță de 10-20 cm între persoanele aflate în sala de judecată;

observând că la unele instanțe listele de sedințe de pe portal au stabilite aceleași ore la aproape toate cauzele;

având în vedere că majoritatea avocaților ce iau parte la ședințele de judecată sunt nemulțumiți de condițiile în care se desfășoară ședințele de judecată, cu privire la nerespectarea regulilor de distanțare fizică;

subsemnații:

Pruteanu Luminița-Gabriela,

Spiridon Ștefan Gabriel,

Velcea Gheorghe Florea,

Societatea Europeană pentru Justiție,

Talhouk Loredana,

Stănilă Manuel Victoraș,

Gheorghiță Claudia

împreună cu semnatarii prezentei petiții, avocați membri UNBR, vă solicităm să se respecte disp. Hot. 1095/20.08.2020 cu privire la distanțarea fizică din sălile de judecată, cât și la respectarea orelor prestabilite a cauzelor și să se transmită, astfel, instanțelor de judecată solicitarea noastră, cu asigurarea respectării cu strictețe a acestor norme, având în vedere contextul pandemic actual (pe 9,10 și 11 septembrie, de exemplu, au fost semnalate 1271, 1380 și respectiv 1391 de noi cazuri Covid-19).

Prin acțiunile unor președinți de complet de a accepta aglomerația din sălile de judecată sau mai rău, de a chema toți avocații și toți justițiabilii la aceeași oră, fără să se țină cont de Hotărârea 1095/20.08.2020 și fără aplicarea normelor de distanțare fizică, de fapt se poate ajunge chiar la îmbolnăvirea persoanelor prezente la desfășurarea ședințelor de judecată, în acest sens putând fi incidente disp. art.352 CP referitor la „zădărnicirea combaterii bolilor”.

În vederea comunicării unui răspuns, noi, semnatarii acestei petiții, dorim ca acesta să fie trimis la adresa București, sector 3, Bulevardul Camil Ressu nr. 22, Bl. A6, Sc.1, Ap.16.

Cu deosebită considerație,

Pruteanu Luminița-Gabriela

Spiridon Ștefan Gabriel

Velcea Gheorghe Florea

Societatea Europeană pentru Justiție

Talhouk Loredana,

Stănilă Manuel Victoraș,

Gheorghiță Claudia

11.09.2020

 

 

 

 

 

 

 


Pruteanu Luminita-Gabriela, Spiridon Stefan Gabriel, Velcea Gheorghe Florea, Societatea Europeana pentru Justitie    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Pruteanu Luminita-Gabriela, Spiridon Stefan Gabriel, Velcea Gheorghe Florea, Societatea Europeana pentru Justitie să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )