Organizarea unui examen de primire în profesia de avocat în luna aprilie 2023

Către Uniunea Națională a Barourilor din România Palatul de Justiție

Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

unbr@unbr.ro
În atenția: Consiliului U.N.B.R.

Vă solicităm respectuos organizarea unei sesiuni suplimentare, pentru examenul de acces în profesia de avocat, în luna aprilie 2023 sau la o dată ce va permite îndeplinirea formalităților necesare în termenele legale, pentru următoarele considerente:

- este necesară organizarea a două sesiuni de examinare anuale pentru a se evita stagnarea profesională a celor care doresc să acceadă în profesia de avocat;

- perioada disponibilă proaspeților absolvenți pentru pregătirea susținerii examenului de admitere în profesie din luna septembrie, este prea scurtă, raportat la complexitatea examenului;

- sesiunile uzuale de admitere din luna septembrie a fiecărui an sunt apropiate ca dată altor examene de admitere în profesiile juridice, astfel că, de cele mai multe ori, absolvenții sunt nevoiți să aleagă să participe doar la unul dintre acestea, ulterior existând o reorientare a absolvenților.

Vă rugăm să aveți în vedere că organizarea unei sesiuni suplimentare nu contravine normelor legale care guvernează profesia de avocat,  nu aduce atingere politicii profesionale privind selecția de primirea in profesia de avocat, și nu genereaza un efort financiar din partea organizatorilor, urmând a fi achitate taxele corespunzătoare de către candidați.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că este necesară anuntarea din timp a locației unde urmează să se desfășoare examenul, astfel încât candidații de la centrele I.N.P.P.A. din țară, să-și poată asigura cazarea.

În drept, invocăm dispozițiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat care prevăd că „Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat." și cele ale art. 5 alin. (1) din  Regulamentul - cadru privind organizarea exemenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, care prevăd că „Examenul se organizează anual. Consiliul U.N.B.R. poate decide organizarea mai multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia la primirea în profesia de avocat."

Anexăm tabelul cu semnăturile persoanelor care susțin prezenta petiție. 

Vă mulțumim!


Nofit Mihaela Roxana    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Nofit Mihaela Roxana să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...