NORMALITATEA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL, AȘA CUM SE VEDE PRIN OCHII I.S.J. GALAȚI

Dragi părinți, elevi și profesori! Aducem ȋn atenţia dumneavoastrӑ decizia unilaterală, lipsitӑ de transparență, discreţionarӑ şi arbitrarӑ a ISJ Galați, de a reduce numӑrul de clase a IX-a cu douӑ (una din domeniul agricol și una din domeniul protecția mediului), din planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la nivel instituțional. În opinia personalului didactic din cadrul colegiului nostru, această hotărâre nu a avut în vedere criterii obiective precum performanțele școlare ale elevilor noștri, calitatea învățământului, opțiunile elevilor, gradul de realizare a planului de şcolarizare la nivelul  claselor a IX – a, și nici  procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Care este diferența între o instituție de învățământ cu rezultate bune și foarte bune la examenul de bacalaureat, la cel de certificare a competențelor profesionale, la concursuri și olimpiade școlare, și alte instituții unde aceste rezultate nu există sau sunt minimale? Amputarea claselor a IX - a la nivelul instituției noastre s-a făcut asemănător cu reducerea claselor în instituțiile de învățământ cu rezultate slabe sau mediocre. Motivarea tăierii abuzive a claselor de la liceele cu profil tehnologic are la bază, în opinia Consiliului de Administrație al ISJ Galați, scăderea demografică a populației școlare la nivelul județului, însă în ultimii ani, de când se vehiculează această ipoteză de către conducerea ISJ, aceasta nu a găsit justificare, deoarece colegiul nostru și-a atins în fiecare an cu succes țintele propuse prin planurile de școlarizare la nivel instituțional. Elevii care provin din localitățile limitrofe municipiului Tecuci și nu numai se înscriu mai degrabă la școlile cu profil tehnologic, din considerente lesne de înțeles (navetă, calificări în domenii de interes pentru cei din mediul rural) și mai greu aleg să urmeze cursurile școlilor din municipiul Galați, din motivele enumerate anterior. Așa că, la nivelul municipiului, nu am simțit atât de sever aceste probleme, realizând integral clasele, pe toate domeniile de calificare care s-au regăsit în oferta școlii noastre, în fiecare an școlar. Acesta este un argument puternic în susținerea planului de școlarizare propus la nivel instituțional, motiv pentru care nu putem accepta decizia unilaterală a ISJ Galați privind tăierea claselor din cadrul instituției noastre, tăiere operată în mod abuziv, fără o motivare concretă și pertinentă și fără o consultare prealabilă. Începând cu anul 2003, elevii de pe domeniul agricol au adus colegiului nostru numeroase premii la olimpiade și concursuri școlare, atât la nivel județean, cât și național, lucru valabil și pentru elevii înscriși la celelalte calificări. În ceea ce privește rezultatele obținute de elevii noștri la examenul de bacalaureat, acestea sunt extraordinare, dacă ținem cont de media de admitere în clasa a IX – a. Un procent de promovabilitate peste media pe țară în fiecare an cu siguranță ne onorează și pe noi, cadrele didactice și pe absolvenții noștri. Anul trecut, rata de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenții C.N.A.E. Tecuci a fost de 67,44 %, în condițiile în care din 11 martie 2020, școala românească a fost sub interdicțiile pandemiei de coronavirus, iar cadrele didactice și elevii au făcut un efort în plus pentru a încheia anul școlar cu rezultatele amintite. În anii anteriori ne-am apropiat și chiar am depășit 70 %  (2019 – 68,35%, 2018 – 71,28%, 2017 – 73,06%). Dacă aceste rezultate nu contează, dacă premiile obținute la nivel local, județean și național de elevii noștri la olimpiade și concursuri școlare nu contează, atunci ne întrebăm care sunt criteriile eligibile pe care colegiul nostru trebuie să le atingă astfel încât, conducerea ISJ Galați să nu recurgă la măsuri drastice, cu repercusiuni severe atât asupra populației școlare, cât și asupra personalului didactic? Menționăm că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a luat sub aripa sa doar nouă licee agricole din regiunea Sud – Est, printre care și colegiul nostru, pe baza rezultatelor foarte bune înregistrate la examene și concursuri școlare și a ponderii claselor în domeniul agricol, din totalul de clase la nivelul instituției. Avem motive să credem că tăierea unei clase pe domeniul agricol ar putea influența decizia M.A.D.R. de a sprijini învățământul agricol tecucean. Ne aliem propunerilor Consiliului Elevilor și Federației Asociațiilor de Părinți pentru Învățământul Preuniversitar  și propunem ca tăierea claselor să se facă în mod natural, în sensul că se pot reduce clase acolo unde liceele tehnologice nu vor reuși să absoarbă absolvenții claselor a VIII – a, în felul acesta, nerealizând planul de școlarizare propus pentru diferite domenii de calificare. De asemenea, solicităm ca numărul de elevi cu care poate funcționa o clasă în învățământul liceal să fie 24, conform art. 63 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Cerem conducerii ISJ Galați să revină asupra deciziei prin care C.N.A.E. Tecuci pierde cele două clase de liceu pe domeniul agricol și protecția mediului, lăsând posibilitatea unității școlare să își realizeze țintele propuse prin planul de școlarizare aprobat la nivel instituțional, dacă elevii vor solicita aceste calificări, iar desființarea claselor să se facă doar dacă acestea nu vor întruni efectivul de elevi necesar funcționării, conform legii.   Colectivul cadrelor didactice din C.N.A.E. Tecuci   Fiți alături de noi în acest demers!


Colectivul de cadre didactice de la COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE TECUCI    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Colectivul de cadre didactice de la COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE TECUCI să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...