Incriminati homosexualitatea, reintroduceti articolul 200

Solicităm Guvernului României și tuturor partidelor democratice conservatoare reintroducerea Articolului 200 în Codul Penal al României. Redăm mai jos conținutul articolului:

"1. Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

2. Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

3. Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

4. Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

5. Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârșite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani."

Dorim să facem câteva clarificări:

Homosexualitatea este o perversiune sinistră. Nimeni nu este, într-adevăr, homosexual. Toți care afirmă că sunt sunt fie victime ale propagandei de spălare pe creier, fie traumatizați din punct de vedere psihic, fie comit o mare eroare de natură logico-filosofică.

Copiii sunt victime ale propagandei homosexuale, neavând discernământ la vârsta respectivă.

Homosexualii nu pot pretinde că formează o familie, întrucât nu se pot reproduce în mod biologic.

Nu există posibilitatea de a fi "romantic" față de o persoană de același sex.

Abrogarea Articolului 200 a reprezentat o trădare națională.

Ne adresăm, de asemenea, poporului român care, deși dă dovadă de pasivitate, este în continuare conservator.

Dacă ezităm, putem ajunge la punctul când va fi prea târziu. Nu vrem ca acest lucru să se întâmple.

Vă chemăm la fapte.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Romania să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...