Cerem Guvernului RM să acorde ajutor populației sărăcite, din banii recuperați în urma furtului bancar

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane. Vom face cunoscută această petiție persoanelor care vizualizează alte petiții pe site-ul dumneavoastră, dar încă nu am vizualizat această petiție.

Facebook