DEMISIA IMEDIATA BIROULUI EX. NAŢIONAL al COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMANIA, ALEGERI ANTICIPATE PENTRU ACESTE FUNCŢII ŞI REVENIREA CMSR LA MENIREA LUI INIŢIALA!

PETIŢIE PENTRU DEMISIA IMEDIATA BIROULUI EX. NAŢIONAL al COLEGIULUI    MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMANIA, ALEGERI ANTICIPATE PENTRU  ACESTE FUNCŢII ŞI REVENIREA CMSR LA MENIREA LUI  INIŢIALA!    

  1. GRUPUL PENTRU REINSTAURAREA LEGII și PENTRU REVENIREA LA MENIREA INIŢIALA A CMSR        

Invitam alaturi de noi toti medicii onesti,curajosi, care iubesc profesia si respectarea  legii!                                                                                                            

 Având in vedere că:    

  1.  În perioada în care a fost decretată Starea de urgenţă pe teritoriul Romaniei si a acţionat Ordonanţa militară nr.2/21.03.2020, Biroul Executiv Naţional al CMSR prin deciziile adoptate si acţiunile incoerente întreprinse  si CN al CMSR, prin pasivitate, au adus grave prejudicii materiale si de imagine, medicilor stomatologi si pacienţilor, prin diminuarea drastica până la blocarea totală a asistenţei stomatologice de urgenţă.   Prin Decizia nr. 13 BExN/22.03.2020 Biroul a interzis total activitatea cabinetelor stomatologice , încalcând dispoziţiile clare ale Ordonanţei militare nr. 2 din 21.02.2020, lasând toate urgenţele în sarcina Cabinetelor UPU. În multe judeţe acestea nu există iar unde există sunt dotate precar, neputând asigura condiţiile unui tratament de calitate si în siguranţă. Au “recomandat” o “listă de urgenţe” importată si total neadecvată, condiţii aberante (vezi nebulizatorul), solicitând avize speciale din partea DSP, aceste  condiţii nefiind prevăzute în nici o lege sau regulament. Chiar  după precizările clare si fără echivoc făcute de dr. Raed Arafat, au continuat să emită Decizii pe care a doua zi le-au abrogat, creeând si mai multă confuzie, paralizând practic asistenţa stomatologică de urgenţă si întelegând să nu se supună autoritaţii Statului , reprezentată de Comitetul pentru Stare de Urgenţă condus de dr. Raed Arafat in colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Multe din aceste decizii au fost aplicate întocmai de Presedinţi de Colegii în multe judeţe, ca urmare nu a existat nici serviciu de urgenţe stomatologice activ.  

2.Datorită lipsei totale de preocupare a Biroului Executiv National al CMSR , suntem singura specialitate medicală, practic, ignorată de CNAS. Suma fixă de aproximativ 1400 lei /luna / cabinet acordată ,  este praf în ochi, acesti bani ajungând pentru 3,4 obturaţii, fără costurile fixe aferente realizării lor

3.Ca urmare a lipsei totale de preocupare pentru promovarea unor obiective profesionale reale, suntem probabil singura specialitate medicală care nu avem un program naţional, coerent, de prevenţie, cu efecte dezastruoase asupra stării de sănătate orala.

4. Instituirea unui sistem în care, dacă indrăznesti să ceri socoteală celui pe care l-ai mandatat, conform legii, si îi ceri să execute mandatul legal si în interesul profesiei, esti marginalizat, hărtuit si terorizat ,desi legea incrimineaza aceste fapte ca fiind penale.

5.    Suspiciuni majore privind procesul electoral atât la nivelul CMSB pentru Consiliu si AGN cât si la alegerile naţionale pentru BExN, prin totală lipsă de transparenţă, Alegerile au fost nedemocratice,  nu reprezintă vointa membrilor CMSR, caracterizandu-se prin informarea necorepunzatoare a medicilor privitor la calendarul alegerilor si nerespectarea propriilor hotărari privind organizarea alegerilor: neacceptarea observatorilor, schimbare conform intereselor a presedintilor si secretarilor de comisii , impiedicarea unor colegi să candideze  sau să participe la sedinte.    

  6. Lipsa totală de transparenţă atât în luarea deciziilor cât si a situaţiei financiare..  In ultimii ani nu s-a trimis în teritoriu nici un proces verbal al sedinţelor Biroului Executiv Naţional si al Consiliului Naţional, desi legea cere oricărei organizaţii, inclusiv asociaţiilor de locatari, să întocmească aceste procese verbale si să le pună la dispoziţia membrilor. În absenţa proceselor verbale, fără dovedirea cvorumului si a unei majoriţati de voturi care să susiţină o decizie sau alta ,orice se hotăraste este nul si ilegal. Procesele verbale trebuie trimise în timp real si nu “post factum”, cand pot fi modificate în funcţie de interes.  

7.   Desi s-a cerut în repetate rânduri prezentarea situaţiei financiare amanuntite si reale, acest lucru a fost refuzat. Prezentarea câtorva cifre care arată global cheltuieli și venituri fără absolut nici un amanunt reprezintă de asemenea praf în ochi si dispreţ fată de cei care plătesc cotizaţii si taxe catre CMSR. Vrem să vedem toate cheltuielile făcute, pentru a aprecia oportunitatea lor si dacă legea a fost respectata. Sunt BANII NOŞTRII și avem tot dreptul să cerem socoteală  

8. Prin modificari repetate și successive ale Regulamentelor cu ignorarea și/sau încălcarea  legilor în vigoare, inclusiv a Constitutiei, prin “politica pumnului în gură” și a sancţionării oricui încearcă să denunţe abuzurile,  s-a ajuns la o conducere discreţionară, strict în interes propriu, al Presedintelui CMSR, dr. Ecaterina Ionescu și a celor din gruparea creată in jurul ei, precum și “eternizarea” de facto a acestora în funcţiile de conducere. S-a ajuns la situaţia absurdă în care BExN și CN din organisme create exclusiv pentru a fi în slujba membrilor CMSR, s-a transformat în instrument de forţă pentru pedepsirea opozanţilor și  implementarea deciziilor abuzive și ilegale ale grupului mai sus menţionat.  

9.   Nu a susţinut exceptarea stomatologiei de la “Legea ANMCS” afirmând în faţa Comisiei de sănătate reunite a Camerei Deputatilor si a Senatului  că “ nu am venit aici pentru exceptare”.  (vezi stenograma ședinţei ). A votat in Consiliul director al ANMCS contra intereselor medicilor stomatologi,fără să informeze colegiile teritoriale.

10.  Prof.dr. Ecaterina Ionescu are, prin cumul, un număr impresionant de functii prin care poate influenta, amneninta și “pune la punct” orice opozant,DAR ARE DOAR FUNCTII DE CONDUCERE UNIVERSITARE SI NU ESTE MEDIC PRACTICIAN 

Este…   -  președinte CMSR - al treilea mandat ??? (2011-2015, 2015-2019,2019-2023); -  vicepreședinte CMSB - al doilea mandat (2015-2019,2019-2023)

-  prorector didactic UMF Carol Davila București

-  președintele Comisiei de Medicină Dentară a Ministerului Sănătății -  președintele Comisiei pentru imagine, relatii interne si internationale, de etică si    deontologie medicala si educatie medicală continuă (CIRIIEDMEMC) CMDR

-  președintele Comisiei Legislație și Asigurări Sociale de Sănătate CMDB -  membru în Comisia CNATDCU -  membru în ARACIS -  șef disciplină Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

-  șef clinică Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială la Spit. Clinic de Ch. OMF

-  membru in Comitetul director al ANMCS???  

Din toate aceste motive, constatând că scopul și menirea CMSR au fost total deturnate pentru menţinerea “sine die” la conducerea CMSR, solicităm:

 Demisia imediată a întregului Birou Executiv Naţional al CMSR,  atât din aceste funcţii cât și din cele deţinute la nivelul CMSB.            

Organizarea de alegeri pentru aceste funcţii, cu respectarea tuturor legilor în vigoare, atât cele specifice cât și cele generale, cu asigurarea unei transparenţe totale, prin prezenţa unor observatori din afara CMSR dar și reprezentanţi desemnaţi dintre colegii care nu participă alegeri.  

  Efectuarea unei expertize contabile amănunţite la nivelul CMSR dar si CMSB unde sunt practic aceiasi oameni, care să reflecte situaţia financiară reală si modul în care au fost cheltuiţi banii.

  Se va desemna o Comisie  de reformă si alegeri, alcătuită din membrii desemnaţi de către fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucutesti, în AG Extraordinare,  colegi cu reputaţie ireproșabilă atât profesionala cât și umană.

Această comisie va avea sarcina să readucă și să amendeze  actele normative modificate abuziv, care reglementează toate aspectele exercitării profesiei noastre, reconstruind cadrul pentru ca profesia de medic stomatolog să poata fi exercitată în condiţii de legalitate, onoare, și demnitate.    

GRUPUL PENTRU REINSTAURAREA LEGII   INIŢIALA A CMSR                               


GRUPUL PENTRU REINSTAURARE LEGII SI PENTRU REVENIREA LA MENIREA A INIŢIALA A CMSR    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că GRUPUL PENTRU REINSTAURARE LEGII SI PENTRU REVENIREA LA MENIREA A INIŢIALA A CMSR va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...