Semnați, Declarația pentru Unirea Republicii Moldova cu Țara Mamă România

                        GRUPUL PENTRU REÎNTREGIREA ȚĂRII-2018.
 
 În virtutea dreptului de neam și a dreptului istoric, noi GRUPUL PENTRU REÎNTREGIREA ȚĂRII-2018, ne declarăm susținerea necondiționată și cât mai grabnică pentru Unirea Republicii Moldova cu Patria Mamă-România.
Ne angajăm cu toții, să ne implicăm pentru Reîntregirea națională prin mijloacele pașnice ale democrației ca reparație morală pentru suferințele trecutului și ale prezentului, de la chinul bunilor și străbunilor noștri smulși împotriva voinței lor de la trupul patriei istorice, de voința lui Hitler și a lui Stalin, supuși execuțiilor, deportărilor și foamei, la greutățile pe care le-au trăit și încă le trăiesc și azi moldovenii de peste Prut.
Pactul Ribentrop- Molotov, a făcut ca în decurs de nici un sfert de veac, Basarabia să fie ruptă a doua oară din trupul sfânt al Țării Străbune-România Geția Aeterna.
Suferințele poporului român din Basarabia, au fost cumplite și peste măsură de groaznice.  Trebuie să reparăm această cumplită greșeală, odată pentru totdeauna.
Noi români din  Patria Mamă România suntem  una cu frații basarabeni. În piepturile noastre de români bate aceiași inimă, o inimă de frate de neam străbun.
Să ne unim și să mergem pe acest drum al reîntregirii țării, împreună.
Vrem să facem Unirea cu cei de aceiași limbă, tradiție și neam cu noi, pentru ca generațiile viitoare de români să se bucure de un viitor de libertate totală, de avuție patrimonială, culturală și socială, de șanse pentru împlinire totală, pe care generațiile noastre nu le-am avut.
Să ne ajute Dumnezeu, ca să trăim acele sublime clipe a Unirii de Neam și de Reîntregire Teritorială, așa cum moși-strămoșii noștri ne-au lăsat ca moștenire, să nu mai fie graniță pe Prut.
Acestea fiind spuse și întărite, prin prezenta Declarație de Unire a Republicii Moldova cu Țara Mamă-România, ne obligăm, noi GRUPUL PENTRU REÎNTREGIREA ȚĂRII-2018, să respectăm voința poporului român pentru ca idealul Unirii să se înfăptuiască cât mai grabnic.
Invităm pe această cale pe toți românii, atât din Republica Moldova cât și din România, precum și pe toți românii din Diaspora, să fie alături de noi pentru înfăptuirea acestui deziderat comun, în virtutea dreptului de neam de sine stătător și a continuității sale pe aceste meleaguri ancestrale moștenite din străbuni.
Trăiască Unirea Republicii Moldova cu Țara Mamă-România, de-a pururi și pentru totdeanua!
 
 
 
 

GRUPUL PENTRU REÎNTREGIRE A ȚĂRII-2018. Autor: Aronică Șandru    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe GRUPUL PENTRU REÎNTREGIRE A ȚĂRII-2018. Autor: Aronică Șandru să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook