CORUPTIE LA NIVEL INALT

IULIAN DUMITRESCU. Petiţia dvs. a fost înregistrată la numărul 4661 din 11 ianuarie 2017.
Nume şi prenume:IULIAN DUMITRESCU
Ocupaţia:CONFIDENTIAL
Adresa completă:ORAS BROSTENI , JUDETUL SUCEAVA , BL.M1 AP 4 , SC A AP 4 STR ALEEA ALECU BALS NR 9
E-mail:iuliandumitrescu53@yahoo.com
Textul petiţiei dvs.:
SESIZARE 

Va trimit spre analiza obiectul dosarului nr 714/p/2016 din 08.07.2016 , aflat la Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei ,datorita faptului ca dl PRIM-PROCUROR BAZELIUC DUMITRU ,invoca diverse motive neantemeiate din care rezulta nepunerea pe rolul instantelor de judecata a dosarului. de altfel nici dl DAMIAN GHEORGHE de la I.P.J SUCEAVA-S.I.C.E.-C.I.C.E VATRA DORNEI si DL PROCUROR STANCIU de la Parchetul VATRA DORNEI. Aceste aspecte i-mi da motive sa cred ca sustin interesele unor persoane parate in dosar sau sunt finantati de aceste persoane. Doresc un punct de vedere din partea institutiei dvs si punerea pe rol a dosarului pentru al putea urmari pe portalul instantelor de judecata. 
MA NUMESC DUMITRESCU IULIAN SUNT DOMICILIAT IN ORASUL BROSTENI JUDETUL SUCEAVA,ALE.ALECU BALS NR 9 BL M1 AP 4 SC A,IDENTIFICAT CU C.I.SERIA SV NR 925853,C.N.P.1800707331662,EMAILL-iuliandumitrescu53@yahoo.com,tel.0755682516, SI VREAU SA VA ADUC LA CUNOSTIINTA CATEVA ASPECTE CARE SUNT EFECTUL DISPOZITIEI NR 259 DIN 14.06.2013 CARE, PRIN NERESPECTAREA ART.1 DIN ACEASTA,DE CATRE PRIMARUL CHIRIAC NICOLAE,REFERITOR LA CORESPONDENTA DESTINATA PRIMARIEI ORASULUI BROSTENI JUD.SUCEAVA SI NEANSTIINTAREA CONSILIULUI LOCAL DESPRE ANUMITE ASPECTE CE-I REPREZINTA INTERES PROPIU,MENTIONEZ: 
IN FAPT,CHIRIAC NICOLAE,PRIMAR AL ORASULUI BROSTENI-SUCEAVA 
CHIRIAC GH. MARICA-INTREPRINDERE FAMILIALA CU SEDIUL IN ORAS BROSTENI BL.A8.AP5.JUD.SUCEAVA,CUI 11382470 REPREZENTATA DE CHIRIAC MARICA 
CHIRIAC ALEXANDRU SI CHIRIAC LAURENTIU (COPII MINORI)REPREZENTATI PRIN CURATOR ERHAN GABRIELA,DOMICILIATI IN ORAS BROSTENI JUD.SUCEAVA SI CURATOR BERDEI ANGELICA DOMICILIATA IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC 
MAFTEI ION SI MAFTEI DOINITA DOMICILIATI IN ORAS BROSTENI JUD.SUCEAVA 
S.C.ROMOLD GRUP S.R.L CU SEDIUL IN ORASUL BROSTENI JUD.SUCEAVA ,REPREZENTATA DE CHIRIAC MARICA 
S.C.MOLDINVEST GRUP S.R.L REPREZENTATA PRIN MANDATAR MAFTEI ION DOMICILIAT IN ORAS BROSTENI JUD.SUCEAVA SI ASOCIAT UNIC CHIRIAC CORINA-LAURENTIA 
MINISTERUL ECONOMIEI , COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 


PRIN PREZENTAREA UNOR HOTARARI CARE SA TINA LOC DE ACT AUTENTIC,LA BIROUL NOTARIAL (BNP CAPUSAN NICULINA-STOICA IOAN ALIN)DIN CARE AU REZULTAT ANTECONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE PE ACTIVELE:CENTRALA TERMICA 1(PREZENT PIATA AGROALIMENTARA),CENTRALA TERMICA 2,BLOCUL DE LOCUINTE O5 SI COMPLEX COMERCIAL BROSTENI;SI PRIN VALIDAREA ACESTORA DE CATRE JUDECATORIA VATRA DORNEI SI TRIBUNALUL SUCEAVA,S-A AJUNS IN PREZENT CA ACTIVELE MENTIONATE MAI SUS SA FIE INSTRAINATE UNOR SOCIETATI COMERCIALE A CAROR ACTIONARI MAJORITARI SUNT RUDE DE GRADUL 1 CU ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE,SOTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE INDEPLINEA FUNCTIA DE ADMINISTRATOR IN MOMENTUL VANZARII IAR ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE INDEPLINEA CALITATEA DE UNIC ACTIONAR;TREBUIE MENTIONAT FAPTUL CA NU A FOST APROBAT DE DELIBERATIVUL LOCAL VALOAREA TERENURILOR CARE AU FACUT OBIECTUL VANZARILOR,STABILITA PRIN EXPERTIZA TEHNICA SI MODALITATEA DE VANZARE A TERENURILOR.AVAND IN VEDERE ACESTE ASPECTE VA PRECIZEZ: 
LA DATA DE 20.06.2000 A FOST INCHEIAT INTRE MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI,IN CALITATE DE PROPIETAR SI CONSILIUL LOCAL BROSTENI IN CALITATE DE UZUFRUCTUAR, PROTOCOLUL DE DARE-LUARE IN FOLOSINTA NR.192234 PRIVIND DAREA-LUAREA IN UZUFRUCT A ACTIVELOR MINEI LESU URSULUI (PARAUL URSULUI ISIPOAIA).LA PUNCTUL 9 DIN ACEST PROTOCOL SE PRECIZEAZA CA:....PE DURATA UZUFRUCTULUI SE INTERZICE INSTRAINAREA BUNURILOR...LA FINALUL ANEXEI SE PRECIZEAZA CA:,,,,TERENURILE AFERENTE ACTIVELOR CE SE PREIAU DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL PRIMARIEI BROSTENI SUNT IN SUPRAFATA DE 18.826,0 MP.AICI MENTIONEZ FAPTUL CA ,CHIRIAC NICOLAE,CHIRIAC MARICA,CHIRIAC ALEXANDRU SI CHIRIAC LAURENTIU A SOLICITAT PRINTR-O CERERE DEPUSA DIN PARTEA ORASULUI BROSTENI LA O.C.P.I VATRA DORNEI,INTABULAREA UZUFRUCTULUI PENTRU COMPLEX COMERCIAL BROSTENI PE MINORII CHIRIAC ALEXANDRU SI CHIRIAC LAURENTIU,IGNORAND DECIZIA CURTII DE CONTURI -SUCEAVA,IN CARE PRECIZEAZA CLAR CA UZUFRUCTUL RESPECTIV APARTINE U.A.T.O.BROSTENI SI NU COPIILOR MINORI AI FAMILIEI CHIRIAC.AM INTERVENIT CU CERERE DE INTERVENTIE CARE ULTERIOR A FOST RESPINSA FAPT CE REZULTA CA O.C.P.I SUCEAVA A IGNORAT DECIZIA CURTII DE CONTURI -SUCEAVA NR.24/69 DIN 08 IULIE 2016 SI INCLUSIV DECIZIA TRIBUNALULUI SUCEAVA IN DOSAR NR 511/334/2010,DECIZIA CIVILA NR 668/13.04.2011,DEFINITIVA SI IREVOCABILA CU REFERIRE LA RESPECTAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT. 

LA DATA 15.12.2010 IN ADRESA MINISTERULUI ECONOMIEI SI COMERTULUI NR.186121 PRECIZEAZA:....TERENURILE PE CARE SE AFLA ACESTE ACTIVE AU FOST PRELUATE IN FOLOSINTA DE MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI-DIRECTIA GENERALA MINE GEOLOGIE CATRE CONSILIUL LOCAL AL PRIMARIEI BROSTENI PRIN PROTOCOLUL 192234/20.06.2000.PRIN SCRISOAREA NR.4045/2.12.2010,CNPMN REMIN BAIA MARE FOSTUL ADMINISTRATOR AL TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR CARE SE AFLA PE ACESTEA,NE CONFIRMA CA NU A EFECTUAT TRANZACTII SI NU A INCHEIAT CONTRACTE DE VANZARE –CUMPARARE PENTRU TERENURILE MENTIONATE IN PROTOCOL,SI SC MINBUCOVINA SA CONTINUAREA IN FAPT SI IN DREPT A CNPMN REMIN BAIA MARE ,NE-A CONFIRMAT TELEFONIC CA NU A INTREPRINS ACTIUNI DE EVALUARE SI INTRODUCERE IN PATRIMONIU A ACESTOR TERENURI (DECI NU AU FOST IN CIRCUITUL ECONOMIC)IAR IN CONTRACTELE DE VANZARE-CUMPARARE REZULTATE CUM AM MENTIONAT MAI SUS,LA ART.8 SE MENTIONEAZA :CUMPARATORUL RECUNOASTE PRIN SEMNAREA PREZENTULUI CONTRACT CA VANZATORUL NU ESTE PROPIETAR TABULAR ASUPRA CONSTRUCTIEI SI TERENULUI.(DECI NU SE PUTEAU VINDE SI INTABULA) 

CONFORM ADRESEI NR 10058/22.08.2016 A OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CU REFERIRE LA BUNURILE IMOBILE DETINUTE DE CHIRIAC NICOLAE SI FAMILIA ACESTUIA AM AFLAT CU STUPOARE CA ACTIVELE (CENTRALA TERMICA 1 CARE IN PREZENT ESTE PIATA AGROALIMENTARA,CENTRALA TERMICA 2,COMPLEXUL COMERCIAL BROSTENI SI BLOCUL DE LOCUINTE O5)AU FOST CUMPARATE DE CHIRIAC NICOLAE SI DUPA MAI MULTE TRANZACTII IMOBILIARE FACUTE INTRE SOCIETATILE IN CARE ,IMPREUNA CU SOTIA LUI ERAU SI SUNT ACTIONARI MAJORITARI IAR ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ESTE CHIRIAC NICOLAE,AU INTRAT IN POSESIA ACESTORA SI PRIN DIFERITI CURATORI AU INCHEIAT CONTRACT DE DONATIE,ASTFEL INCAT AVTIVELE AU AJUNS IN POSESIA COPIILOR ACESTORA. 
MENTIONEZ FAPTUL CA LOCATARILOR BLOCULUI DE LOCUINTE O5 ,PRACTIC S-AU TREZIT PESTE NOAPTE CA NU VOR MAI PUTEA FI PROPIETARI DATORITA FAPTULUI CA IMOBILUL DETINE PROPIETAR ,CU TOATE CA ACESTIA LOCUIAU DE MULTI ANI IN APARTAMENTELE IMOBILULUI SI DETINEAU CONTRACTE DE INCHIRIERE CU PRIMARIA ORASULUI BROSTENI.CONSTRANSI DE SITUATIE LOCATARII DE FRICA SA NU FIE EVACUATI AU ACCEPTAT SEMNAREA UNOR PROCESE VERBALE DE PREDARE-PRIMIRE CU SOTIA PRIMARULUI CHIRIAC NICOLAE. 
REFERITOR LA RASPUNSUL MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI NR 186121 DIN 15.12.2010,INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL SUCEAVA EMITE O NOTA DE CONSTATARE NR.1117/P/CG DIN 26.10.2010 SEMNATA DE COTIN GHEORGHE,CONSILIER SUPERIOR IN CADRUL CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI,PRIN CARE CONSTATA CA ACTIVELE MENTIONATE IN PETITIE SUNT VANDUTE DE CATRE MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR-DIRECTIA CONVERSIE,CAPACITATI,PROGRAME ECOLOGICE IN SECTOR MINIER CATRE CHIRIAC NICOLAE. 
DACA IN DATA DE 15.12.2010 MINISTERUL ECONOMIEI,COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI CONFIRMA CA NU S-AU VANDUT SI IN 26.10.2010 COTIN GHEORGHE CONSILIER SUPERIOR IN CADRUL CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTURII SUCEAVA CONSTATA CA SAU VANDUT,ACUM VA INTREB ACESTE ACTIVE VOR REVENI INNAPOI STATULUI ROMAN????ACESTI CHIRIASI I-SI VOR CASTIGA DREPTUL LA PROPIETATE CARE PRACTIC LE-A FOST LUAT??? 
Prin protocolul nr.192234 din 20.06.2000 au fost predate în uzufruct o serie de imobile, respectiv clădiri, printre care - fostele centrale termice nr.1 si 2, complex comercial și blocul O5. La sfârșitul anexei la protocolul menționat anterior se face referire la faptul că se predau în folosință Consiliului local și terenurile aferente clădirilor menționate în protocol în suprafață totală de 18.826 mp. 
În perioada anilor 2002 - 2003 Chiriac Nicolae, membrii familiilor si firmele sale au obținut prin moduri mai mult sau mai puțin legale dreptul de proprietate asupra construcțiilor - fostele centrale termice nr.1 și 2, complex comercial și blocul O5. Au urmat diverse procese prin care contractele de vânzare cumpărare au rămas în vigoare. În aceste procese reprezentanții instituției MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, au fost de partea lui Chiriac Nicolae și nu a comunității locale.Acest aspect lasă loc de interpretare în sensul că se apară interesele private a unor persoane și nu ale cetățenilor în general. 
În anul 2010 Primăria orașului Broșteni a aflat din diverse surse că este posibil ca d-l Chiriac Nicolae împreună cu membrii familiei sale să fi obținut într-un mod sau altul dreptul de proprietate și asupra terenurilor aferente acestor construcții și constructiile respective. Printr-o adresă trimisă instituției d-voastră de către Primăria orașului Broșteni semnată de fostul primar Chirilă Stelian s-au cerut informații referitoare la eventuale tranzacții cu privire la aceste terenuri. Prin adresa nr.186121 din 15.12.2010 emisă de instituția d-voastră se specifică în mod clar, fără echivoc faptul că nu au fost făcute tranzacții cu privire la aceste terenuri. Citez din această adresă " Prin scrisoarea nr.4045 din 02.12.2010 CNPMN REMIN Baia Mare fost administrator al terenurilor și construcțiilor care se află pe acestea - ne confirmă că nu a efectuat tranzacții și nu a efectuat contracte de vânzare cumpărare pentru terenurile menționate în protocol. Și SC Minbucovina SA continuatoarea în fapt și în drept a CNPMN REMIN Baia Mare ne-a confirmat telefonic că nu a intreprins acțiuni de evaluare și introducere în patrimoniu a acestor terenuri ( deci acestea nu au fost și nu sunt în circuitul economic), De altfel prin art.8 alin.2 din contractele de vânzare cumpărare încheiate între Ministerul Industriilor și Comerțului și cumpărătorul activelor care face obiectul petiției (centralele termice nr.1 și 2, complex comercial Broșteni și blocul O5) se menționează: cumpărătorul recunoaște prin semnarea prezentului contract că vânzătorul nu este proprietar tabular asupra construcției si terenului." 
Totuși în anul 2008 au fost semnate antecontracte de vânzare cumpărare între CNPMN REMIN Baia Mare și cumpărătorul activelor (nr. construcțiilor) care fac obiectul petiției ( nr.Chiriac Nicolae, membrii familiei și firmele sale) cu privire la aceste terenuri. Aceste antecontracte au fost validate prin sentințe judecătorești rămase definitive și irevocabile prin neapelare, Aceste sentințe au fost obținute în procese care au avut loc între Chiriac Nicolae, membrii familiei și firmele sale și CNPMN REMIN Baia Mare. 
Ca urmare a lăcomiei d-lui Chiriac Nicolae în anul 2011, acesta a revendicat în instanță fosta centrală termică nr.1 actualmente Piața Agroalimentară Broșteni. În urma acestui demers care a format obiectul dosarului nr.1856/334/2011 ulterior devenind dosarul nr.1856/334/2011*, reclamantul Chiriac Nicolae a pierdut acest proces prin Decizia nr.63 din 24.02.2015 pronunțată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr.1856/334/2011*. Această Decizie a fost pronunțată în recurs prin care a fost respins recursul d-lui Chiriac Nicolae, fiind confirmate hotărârile pronunțate de Judecătoria Vatra Dornei ca instanță de fond și a Tribunalului Suceava ca instanță de apel. Astfel Piața Agroalimentară Broșteni fosta Centrală termică nr.1 a rămas în proprietatea orașului Broșteni. Ce este interesant în această Decizie este faptul că se fac precizări si cu privire la modul de vânzare cumpărare a terenurilor în cauză. Astfel cele 3 instanțe menționate, respectiv Judecătoria Vatra Dornei, Tribunalul Suceava și Curtea de Apel Suceava menționează faptul că, chiar dacă nu într-un mod direct, vânzarea terenurilor s-a făcut în mod ilegal (pag.8-10) din Decizia susmenționată. 
Chiar dacă anumite instituții prin personalul desemnat să facă lumină în anumite privințe (exemplu Cotin Gheorghe de la Prefectura județului Suceava) apără drepturile personale ale d-lui Chiriac Nicolae acestea nu pot combate hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. 
Cu privire la dreptul de uzufruct asupra Complexului Comercial Broșteni, prin Decizia nr.668 din 13.04.2011 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosar nr.511/334/2010, deasemenea rămasă definitivă și irevocabilă s-a decis că există dreptul de uzufruct și că acesta trebuie respectat de părțile implicate în proces, respectiv instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI și cumpărătorul construcției. Mai mult prin această Decizie judecătorească se menționează faptul că trebuie respectat dreptul de uzufruct asupra tuturor clădirilor precizate în Protocolul nr.192234 din 20.06.2000. Și în acest dosar instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI a avut un punct de vedere contrar intereselor cetățenilor orașului Broșteni. 
Aceste hotărâri judecătorești nu sunt respectate nici de cumpărătorul construcțiilor, nici de către instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI .Astfel prin adresa nr 197883/16.05.2012 MINISTERUL ECONOMIEI,COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI,adresa adresata catre SC MOLDINVEST GRUP SRL ,in atentia d-lui CHIRIAC NICOLAE precizeaza ca la data de 16.01.2003 prin Ordinul nr 25 a aprobat vanzarea COMPLEXULUI COMERCIAL ce a apartinut obiectivului minier Lesu Ursului,ignorand decizia civila nr 668 din 13.04.2011 irevocabila cu referire la respectarea dreptului de uzufruct si al Protocolului nr 192234 din 20.06.2000.IAR IN DATA DE 14.11 2012 MINISTERUL ECONOMIEI,COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI INCHEIE UN NOU PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE NR 159021,CU ORASUL BROSTENI JUDETUL SUCEAVA NR 3879/11.09.2012 PRIN CARE IGNORA IAR DECIZIA TRIBUNALULUI SUCEAVA NR 668/13.04.2011 IREVOCABILA SI FACE PRECIZAREA:(PE DATA INTRARII IN VIGOARE A PREZENTULUI PROTOCOL ISI INCETEAZA VALABILITATEA PROTOCOLUL DE DARE-LUARE IN FOLOSINTA NR.192234/20.06.2000),Aici obiectez faptul ca din anuntul publicitar din 08.02.2003 reiese faptul ca MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR SCOATE SPRE LICITATIE PUBLICA COMPLEXUL COMERCIAL APARTINAND OBIECTIVULUI MINIER LESU URSULUI SI NICIDECUM COMPLEX COMERCIAL BROSTENI APARTINAND ORASULUI BROSTENI.IMEDIAT DUPA INCHEIEREA ACESTEI TRANZACTII DL CHIRIAC NICOLAE A DEMONTAT LITERELE CARE ERAU MONTATE PE CLADIREA COMPLEXULUI CE APARTINEA MINEI LESU URSULUI,CE DESCRIA ,,COMPLEX COMERCIAL LESU URSULUI,, SI AUTOMAT NU MAI FIGURAU DOUA COMPLEXE CI UNUL SINGUR SI ANUME COMPLEXUL COMERCIAL AL ORASULUI BROSTENI,INDUCAND TOATE INSTITUTIILE IN EROARE CUM CA AR FI PROPIETAR PE ACESTA.Asa s-a ajuns ca in prezent sa fie propietatea copiilor minori ai acestuia .Nu vi se pare absurd ca doi copii minori cu varste cuprinse intre 10-13 ani, sa detina propietati (cladiri si terenuri) de o valoare enorm de mare???De aici se naste o alta intrebare: la varsta de 10 respectiv 13 ani de unde au avut bani pentru a le achizitiona??? 
Aspectele menționate de mine sunt considerate legale însăși de către controlorii Curții de Conturi Suceava prin Raportul Curții de Conturi Suceava prin Raportul de Audit Financiar înregistrat sub nr.1200/69 din 13.06.2016 care solicită punerea în executare a hotărârilor judecătorești și intrarea în legalitate cu privire la aceste aspecte. Acestea nu sunt puse în executare deoarece reprezentantul comunității locale, primarul Chiriac Nicolae are interese personale în aceste cauze .În acest demers al acestuia este ajutat de diverse instituții care îl vor putea sprijini până la un anumit moment. 
Referitor la vânzarea blocului O5 de către instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI către AF Chiriac Nicolae, precizez faptul că această vânzare nu s-a făcut în mod legal. Cu toate că institutia susmentionata sustine faptul că vânzarea s-a făcut legal, total contrar prin următoarele aspecte. La data încheierii contractului de vânzare cumpărare între instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI și AF Chiriac Nicolae în data de 17.10.2002, contract înregistrat sub nr.222686, contract descoperit în anul 2010, datorită faptului că cumpărătorul nu a declarat acest contract, inclusiv instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI nu a comunicat acest contract, blocul O5 era locuit de 40 de familii. Conform Codului Civil și a Legii Locuințelor în vigoare la acea data era obligatoriu ca înainte de vânzare să fie înștiințați chiriașii apartamentelor situate în acest bloc despre această intenție de vânzare care aveau un drept de preemțiune la cumpărarea acestor apartamente. Pentru a acoperi aceste fapt, respectiv încălcarea dreptului de preemțiune a fost ținut ascuns acest contract peste 9 ani, când contractul a fost descoperit tot în urma unor informații aflate de Primăria orașului Broșteni. Nu înțeleg cum cumpărătorul unui imobil a ținut ascuns peste 9 ani dreptul de proprietate asupra unei construcții, cu toate că chiriile le încasa Primăria orașului Broșteni, când acest drept revenea proprietarului. Despre acest aspect avea cunoștință proprietarul deoarece acesta a avut funcția de consilier local începând cu anul 2008, ulterior îndeplinind funcțiile de viceprimar și primar. Anterior acestei date a avut funcția de consilier local tatăl acestui. Dacă vânzarea s-ar fi făcut în mod legal, cumpărătorul nu ar fi ținut ascuns acest contract.In prezent incasarile pentru chiriile aferente locuintelor din imobilul o5 sunt incasate de catre CASA BROSTENI-societate administrata de CHIRIAC MARICA.LA DATA DE 22.02.2016 LOCATAR DIN BLOCUL O5 A SESIZAT PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA VATRA DORNEI DAR TOT FARA REZULTAT,INCA UN MOTIV CERT PENTRU CARE SOLICITAM CONTROLUL DIRECT AL INSTITUTIEI DVS,D.I.I.C.O.T. BUCURESTI. 
Față de toate cele susmenționate consider că protocolul nr.192234 din 20.06.2000 nu a fost respectat de către instituția MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

IN TOATE CELE DOCUMENTATE DE MINE VA MENTIONEZ CA DETIN TOATE PROBELE IN DOCUMENTE (COPII) CARE ATESTA ACESTE ASPECTE DIN PUNTUL MEU DE VEDERE INFRACTIONAL.VA ROG URGENTAREA MASURILOR PE CARE DECIDETI SA LE LUATI AVAND IN VEDERE CA CELE EXPUSE SE POT PRESCRIE CU TOATE CA SUNT BUNURI OBTINUTE IN URMA PREZENTARII A UNOR DOCUMENTE FALSE SI VALIDATE DE CATRE INSTANTA A ACESTORA,ASTA TOTUL IN FAVORIZAREA LUI CHIRIAC NICOLAE SI FAMILIEI ACESTUIA. 
VA ATASEZ TOATA DOCUMENTATIA (COPII)DUPA CUM URMEAZA: 
-EXTRASE DE CARTE FUNCIARA 
-SENTINTA CIVILA NR 1134/8.09.2009 
-SENTINTA CIVILA NR 843/18.06.2009 
-SENTINTA NR 3560/15.12.2008 
-ORDINULUL MINISTERULUI INDUSTRIEI SI COMERTULUI NR 25/16.01.2003 
-DISPOZITIA NR 259/14.06.2013 (NERESPECTAREA ART.1 DE CATRE PRIMAR A PRODUS EFECTE GRAVE) 
-INCHEIERE DE RESPINGERE NR.8458/25.07.2016 
-CERERE DE REEXAMINARE NR 9499/18.08.2016 
-DECIZIA NR 63/24.02.2015 
-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR 222284/14.09.2002 
-ADRESA NR 10058/22.08.2016 
-PROTOCOL DE DARE-LUARE IN FOLOSINTA NR 192234/20.06.2000 
-ADRESA MINISTERULUI ECONOMIEI.COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI NR 172667/03.08.2016 SI NR 186121/15.12.2010 IMPREUNA CU RASPUNSUL MEU LA ACEASTA 
-NOTA DE CONSTATARE NR 1117/P/CG/26.10.2010 
-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR 222686/17.10.2002 
-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR 220434/10.03.2003 
-PROTOCOL NR 159021/14.11.2012 SI ANEXELE CUPRINSE IN ACESTA 
-ADRESA MINISTERULUI ECONOMIEI,COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI NR 197883/16.05.2012 
-DECIZIA CIVILA NR 668/13.04.2011 
-SENTINTA CIVILA NR 843/18.06.2009 
-ANUNT PUBLICITAR DIN 08.02.2003 
-CERERILE NR 3836/29.09.2004,NR 3837/29.09.2004 
- ALTE CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE SI ACTELE DE INCHEIERE EMISE DE NOTAR 
-DECIZIA NR 46/54/1 DIN 08 IULIE 2016 
-DECIZIA NR 48/82/3 DIN 08 IULIE 2016 
-DECIZIA NR 24/69 DIN 08 IULIE 2016 
-RAPORT DE AUDIT FINANCIAR LOCALITATEA BROSTENI DIN 10 IUNIE 2016 

Autoritatile din orasul SUCEAVA si VATRA DORNEI nu doresc a lua act de cele mentionate mai sus si doresc prescrierea acestora.Mentionez sunt active ale statului roman detinute de catre CHIRIAC NICOLAE SI FAMILIA ACESTUIA in baza unor documente false.Conform raportului curtii de conturi acest aste aspecte trebuie urgent clarificate pentru a se recupera prejudiciul si evita riscul prescrierii . 
DUMITRESCU IULIAN ,contact 0755682516. 
Va trimit spre analiza aceasta sesizare care a fost trimisa de mine institutiilor statului roman avad in vedere solutionarea acesteia prin faptul ca am calitatea de pagubit, iar raspunsurile acestora au constat in raspunsuri parte din ele eronate si parte din ele ma instiintau ca respectiva sesizare a fost trimisa catre alte institutii in vederea solutionarii.In cele din urma in decurs de aproximativ un an aceasta sesizare a tot fost plimbata dar nesolutionata si tind sa cred ca datorita faptului ca cei implicati faceau si fac parte din organizatia PNL.Am ajuns la aceasta concluzie prin prisma faptului ca CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI MINISTRU SI PRESEDINTELE ROMANIEI , nu au dorit sa ia act de cele semnalate avand in vedere ca sunt cateva active, propietatea statului roman detinute cu acte false de catre primarul orasului BROSTENI jud SUCEAVA.Acum ,avand in vedere schimbarile si modificarile guvernamentale va rog a da curs sesizarii si totodata a-mi emite un punct de vedere.Eu voi notifica persoanele contactate de mine si care nu au dorit rezolvarea sesizarii ,motiv pentru care m-a determinat sa v-o mai transmit odata.Parte din persoanele pe care le mantionez au fost contactate de mine fie prin adresa scrisa ,fie telefonic sau prin prezenta mea prin citare , fapt ce se poate dovedi cu raspunsurile adresate mie,convorbirile telefonice si inclusiv filmari
Autorităţile şi instituţiile publice sesizate anterior şi răspunsurile primite de la acestea:
-1)CHIRIAC NICOLAE - PRIMARUL ORASULUI BROSTENI -SUCEAVA 
2)COTIN GHEORGHE-CORPUL DE CONTRO AL PREFECTURII SUCEAVA 
3)CONSTANTIN HARASIM-PREFECTUL DE SUCEAVA 
4)BAZELIUC DUMITRU-PRIM PROCUROR LA PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA VATRA DORNEI 
5)EMILIAN LAZAR-OCPI VATRA DORNEI 
6)EMILIA BEDRULE-OCPI SUCEAVA 
7)VASILE MOCANU-DIRECTOR OCPI SUCEAVA 
8)LILIANA ARBUREANU-PROCUROR GENERAL ADJUNT - CURTEA DE APEL SUCEAVA 
9)ADRIAN MARIUS SURDU-PROCUROR SEF SECTIE-CURTEA DE APEL SUCEAVA 
10)JUDECATOR MARIA ANDRIES-PRESEDINTELE CURTII DE APEL SUCEAVA 
11)MELANIA RUSNAC-DIRECTOR GENERAL MDRAP 
12)CEZAR RADU SOARE-CONSILIER DE STAT 
13)ANA MIHAILA-SEF SERVICIU COMUNICARE MINISTERUL JUSTITIEI 
14)MARCELA CRISTEA-DIRECTOR DIRECTIA CADASTRU SI GEODEZIE 
15)CIUNGARU CATALIN-IGPR DICE SUCEAVA 
16)DOBRE AUREL-DIRECTOR CICE SUCEAVA 
17)BLAGOI MIHAI-COMISAR SEF DE POLITIE CICE SUCEAVA 
18)DANIELA IULIANA LAMASANU - PROCUROR GENERAL CURTEA DE APEL SUCEAVA 
19)FLORINA PILOS-PROCUROR CURTEA DE APEL SUCEAVA 
20)MIHAELA LAZEA-DIRECTOR ADJUNT MECRMA 
21)GAMAN CRISTIAN-DIRECTOR GENERAL MECRMA 
22)FLORENTINA LUTAS -INSPECTOR ANI 
23)ANCELICA BRUCKNER-INSPECTOR CICE VATRA DORNEI 
24)ILISEI DANIEL ADRIAN-COMISAR SEF CICE SUCEAVA 
25)IONITA ALEXANDRU CATALIN-DIRECTOR GENERAL COMISAR SEF DE POLITIE DNA SUCEAVA 
26)PETRE FLORIN -COMISAR SEF DE POLITIE DNA SUCEAVA 
27)MIRCEA VIOREL POPA-DIRECTOR DIRECTIA PUBLICITATE IMOBILIARA 
28)SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PETITIA CU NR DE INREGISTRARE 15C/2408/P DIN 20.09.2016 SI NR 15D/11820 DIN 15.09.2016 
29)BOGDAN STAN -PRESEDINTE AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE (ANI) 
30) DIICOT BUCURESTI 
31)PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE (OPERATOR DATE NR.4472) 
32)VATRA MIHAELA CARMEN-ASIATENT REGISTRATOR OCPI VATRA DORNEI 
33)CIPRIAN MIHAI MORISCA-DNA PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 
34)DIICOT BUCURESTI -COD OPERATOR 16051 
35)OANA DANIELA PÂȚU-PROCUROR DIICOT 
36)COTOT IOSIF -MINISTERUL ECONOMIEI COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
37)GHIORGHEASA IONEL -COMISAR DE POLITIE SEFUL POLITIEI ORASULUI BROSTENI 
38)ANDREEA RUXANDRA NICA - CSM 
39) SGG (PETITIA NR 15 D/11633/13.09.2016 
40)DAMIAN GHEORGHE - SICE IJP SUCEAVA 
41)CHIFU MARIUS - SICE IJP SUCEAVA 
42)PARASCHIVEI NASTASA ELENA -SECRETARUL ORASULUI BROSTENI JUD SUCEAVA 
43)CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BROSTENI JUD SUCEAVa 
44)CORNELIA COCOS-MDRAP 
Mentionez faptul ca pe fondul celor expuse de mine s-a format dosarul penal nr 714/p/2016 din 08.07.2016 ,dosar care Parchetul de pe langa Judecatoria VATRA DORNEI nu doreste al pune pe rol si in urma unei citatii emise de catre CURTEA DE APEL SUCEAVA,prin audierea mea de catre Procuror FLORINA PILOȘ, a emis un raport prin care solicita preluarea respectivului dosar insa dl BAZELUIC DUMITRU nu a dorit predarea acestuia iar fiind contactat telefonic de mine cu scopul depunerii cererii de recuzare acesta mi-a confirmat ca nu m-i se va accepta, fapt pentru care eu nu inteleg motivul!! 
Va rog luarea masurilor legale ce se impun!!! 
Cu stima, 
Dumitrescu Iulian

DUMITRESCU IULIAN    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook