COMUNICAT DE PRESĂ: Părinții pot cere daune directorilor/directoarelor de școli care nu respectă drepturile legale ale copiilor

În atenția directorilor/directoarelor unităților publice de învățământ din Romania

În atenția elevilor/elevelor din unitățile publice de învățământ din România și a părintilor acestora

Din informațiile pe care Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință le deține, este al treilea an consecutiv în care în unele dintre unitățile publice de învățământ, din toate județele tării și din municipiul București, copiii sunt inscrisi pentru studiul materiei confesionale, facultative, Religie, în mod abuziv și deci nelegal. Principala răspundere (o răspundere penală) este a directorilor unităților publice de învățământ care nu respectă prevederile Constituției României, interpretate prin Decizia 669/2014 a CCR, ale legii educației (modificate ca urmare a publicării deciziei menționate) și ale Ordinului Ministrului Educației, nr. 5232/2015.

În conformitate cu prevederile legale imperative menționate, copiii nu pot fi înscrisi pentru studiul Religiei decât dacă există o cerere explicită în acest sens depusă de parinții acestora la registratura unității de învățământ, în ficare an, până la sfarsitul lunii decembrie anterioare anului pentru care se solicită studiul acestei materii. În aceeași situatie se află și elevii majori, care trebuie să solicite în nume personal studiul Religiei în cazul în care doresc să urmeze cursurile acestei discipline facultative.

Fapta directorilor care nu au dispus informarea elevilor și a părinților acestora (pentru elevii minori) că pentru anul școlar 2018/2019 pot fi inscriși pentru studiul Religie doar dacă depun o cerere explicită în acest sens până la sfarsitul lunii decembrie 2017, faptă care ar conduce la înscrierea lor din oficiu pentru studiul acestei materii confesionale, se sancționează cu inchisoarea, în conformitate cu prevederile Codului penal. Fapta este cu atât mai gravă cu cât din anul școlar 2015/2016 elevii nu puteau fi înscriși pentru studiul acestei materii decât în condițiile menționate.

Anunțăm elevii (și părinții acestora) că înscrierea lor pentru studiul Religiei fără a exista o cerere explicită depusă în acest sens până la sfarsitul lunii decembrie a anului calendaristic anterior este infractiune și ca astfel: 1. pot să nu frecventeze cursurile acestei materii câtă vreme nu există o solicitare în condițiile legale menționate; 2. pot depune o plângere la inspectoratul școlar și/sau o plângere penală împotriva directorului/directoarei școlii pentru săvârșirea infracțiunii consacrate prin prevederile art. 381 din Codul penal; 3. pot cere daune morale pentru încălcarea drepturilor copiilor lor. Asociația oferă sprijin juridic persoanelor aflate în situatia de a fi obligate să participe la ora de Religie fără ca acestea (sau părintii lor, după caz) să fi solicitat explicit studiul acestei materii în conditiile legale.

Vă amintim că, din 2015, Asociația a sesizat în fiecare an toate inspectoratele școlare  din țară solicitând să transmită școlilor din subordine că înscrierea pentru studiul Religiei în unitățile de învățământ se face doar prin cerere explicită depusă anual și că în răspunsurile lor, semnatarii acestora au declarat (prin fals în declarații publice) că în școlile din subordine se respectă prevederile legale.

Amintim, de asemenea, că în 1 noimebrie 2016 reprezentantul Asociației a depus la Ministerul Educației doua petiții (din care una viza acest aspect) și a fost primit în audiență la ministrul Educației, iar acesta, în urma discuțiilor, a dispus ca inscrierea să se fac anual, asa cum prevad, imperativ, decizia Curtii Constitutionale și actele normative menționate.

Asociatia apreciază eforturile directorilor/directoarelor care, în ciuda presiunilor exercitate, au reușit să impună respectarea prevederilor legale în unitățile de învățământ pe care le conduc și au înscris elevii/elevele pentru studiul Religiei doar în baza solicitărilor exprese, anuale, semnate și depuse la registratură de elevii majori sau de părinții elevilor minori. Ne oferim, de asemenea, să acordam sprijin juridic directorilor/directoarelor dacă vor întâmpina probleme în susținerea eforturilor de a respecta prevederile legale.

Emil Moise

Presedinte Asociatia Solidaritatea

pentru Libertatea de Conștiință  


Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință (Emil Moise, 0747034431)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook