APEL PUBLIC privind Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”

Did_you_know_interesting_fact_instagram_post.png

Republica Moldova trece printr-o perioadă complexă. Tendințele globale și regionale își lasă amprenta asupra dezvoltării sale. Crizele din domeniul economiei și securității, inclusiv energetice, crează un mediu lipsit de previzibilitate, în care cetățenii sunt lipsiți de siguranța viitorului. Cu toate acestea, participarea semnificativă a tinerilor nu trebuie limitată, iar procesele democratice trebuie susținute. Prin participarea semnificativă, tinerii sunt împuterniciți să joace un rol vital în dezvoltarea lor și a comunităților. Pentru a valorifica potențialul și capacitatea de inovare a tinerilor, statul trebuie să discute cu aceștia, să analizeze viziunea acestora, dorințele, consternarea acestora și să-i implice în procesul de adoptare a deciziilor.


Constatăm, cu regret, că implicarea tinerilor în dezvoltarea principalului document strategic care reglementează domeniul de tineret, Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, nu constituie o prioritate pentru Ministerul Educației și Cercetării. Ne exprimăm profunda îngrijorare vizavi de publicarea tardivă a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, mai exact la data de 15 noiembrie 2022, aproximativ ora 19.00, cu anunțarea consultărilor publice pentru data 18 noiembrie 2022. Termenul de trei zile acordat tinerilor și sectorului de tineret pentru analiza documentului și informarea acestora despre organizarea consultărilor publice, descurajează implicarea și sfidează reglementările legale privind consultarea opiniei publice.


Invocăm că, potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul actului normativ este supus consultării publice în modul stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. În concordanță cu prevederile art. 11 alin. 2 (2) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.

Mimarea consultărilor publice afectează în mod esențial procesul democratic, drepturile și interesele tinerilor din Republica Moldova, care sunt vizați nemijlocit în Strategia „Tineret 2030”. Consultările calitative solicită timp suficient pentru consultarea publică a documentului, în scopul de a-și expune perspectiva și viziunea personală. Reamintim că tinerii și sectorul de tineret în mod deosebit sunt în așteptarea Strategiei din anul 2020.
Salutăm eforturile Republicii Moldova de a elabora un document de politică publică în sectorul tineret.

Apreciem că, chiar dacă, Strategia „Tineret 2030” vizează sectorul tineret, aceasta include metodologii, abordări și concepte care vor avea efecte directe asupra tinerilor. Prezentul apel reprezintă un demers democratic, realizat din profund angajament vizavi de valorile: transparentizarea procesului decizional statal, democratizarea procesului de adoptare a deciziilor de ordin statal și cultivarea respectului vizavi de drepturile tinerilor și implicarea acestora în procesul decizional statal. Acesta reprezintă un mesaj, un efort și o investiție în tineretul din Republica Moldova.


În atare ordine de idei, având drept premisă drepturile, interesele tinerilor și necesitatea Republicii Moldova de a parcurge un ritm democratic în elaborarea și consultarea publică a procesului decizional de elaborare a documentelor de politici publice care vizează direct tinerii, invocăm următoarele:

 

REVENDICĂRI:

1. Contramandarea ședinței de consultare publică pentru Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, stabilită pentru data de 18 noiembrie 2022 și ajustarea acesteia în corelare cu termenele legale de consultare publică, reglementate de Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.
2. Stabilirea unui termen nou privind evenimentul de consultare publică a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, cu acordarea unui termen de minim 15 zile, în concordanță cu dispozițiile legale enunțate supra.

 

 SEMNATARI:

  • Grupul de advocacy a Rețelei Europene a Tinerilor pentru Democrație, reprezentanța în Republica Moldova;
  • Ion Bulgac, președintele Asociației Naționale pentru Dezbateri Academice, liderul organizației de tineret a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare;
  • Partidul Politic Puterea Oamenilor;
  • Rețeaua Națională a Consiliilor de Elevi.

Invităm organizațiile care susțin revendicările să se alăture apelului!


European Democracy Youth Network, reprezentanța în Moldova    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez European Democracy Youth Network, reprezentanța în Moldova să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...