Acordarea sporului pentru condiții periculoase de muncă salariaților din familia ocupaţională CULTURĂ

Solicităm adoptarea și publicarea în regim de urgență a "Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare CULTURĂ", în conformitate cu prevederile Art. 23 din Legea 153/2017.tut-mask--5.jpg.size-custom-crop_.1086x0_.jpg

Pentru susținerea demersului nostru vă aducem la cunoștintă că salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor si bibliotecilor publice din România lucrează permanent în :

- locuri de muncă în perimetrul cărora se dezvoltă diverse pulberi vătămătoare, atacuri biologice și microbiologice;

- efectuează procedee de restaurare și conservare la care se folosesc substanțe vatamatoare si periculoase;

-  în încăperi în perimetrul cărora se dezvoltă cumul de noxe care reprezintă un pericol pentru sănătate;  

- activitatea se desfășoară în încăperi( depozite, săli de expunere, birouri, laboratoare) cu condiții nefavorabile de microclimat,  luminozitate inadecvată, radiații electromagnetice;

- personalul manipulează și cercetează documente și bunuri culturale care nu au trecut prin procesul de conservare preventivă și curativă.

- efectuează activități ce implică un grad ridicat de încordare neuropsihică;

- efectuează permanent activități cu obiecte și documente vechi apartinând patrimoniului cultural național și tezaurului național;

- efectuează cercetare de teren, săpături arheologice în condiții vatamatoare;

- efectuează expoziții cu bunuri culturale; 

Menționăm că din cauza condițiilor de lucru enumerate mai sus, salariații au dobândit o serie de boli profesionale cronice care necesită tratamente costisitoare.


Sindicatul din Complexul Muzeal Național "Moldova" Iași    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Completați formularul de mai jos pentru a semna această petiție creată de către Sindicatul din Complexul Muzeal Național "Moldova" Iași. Autorul petiției va vedea toate informațiile pe care le furnizați în acest formular.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook