Acordarea sporului pentru condiții periculoase de muncă salariaților din familia ocupaţională CULTURĂ

Solicităm adoptarea și publicarea în regim de urgență a "Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare CULTURĂ", în conformitate cu prevederile Art. 23 din Legea 153/2017.tut-mask--5.jpg.size-custom-crop_.1086x0_.jpg

Pentru susținerea demersului nostru vă aducem la cunoștintă că salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor si bibliotecilor publice din România lucrează permanent în :

- locuri de muncă în perimetrul cărora se dezvoltă diverse pulberi vătămătoare, atacuri biologice și microbiologice;

- efectuează procedee de restaurare și conservare la care se folosesc substanțe vatamatoare si periculoase;

-  în încăperi în perimetrul cărora se dezvoltă cumul de noxe care reprezintă un pericol pentru sănătate;  

- activitatea se desfășoară în încăperi( depozite, săli de expunere, birouri, laboratoare) cu condiții nefavorabile de microclimat,  luminozitate inadecvată, radiații electromagnetice;

- personalul manipulează și cercetează documente și bunuri culturale care nu au trecut prin procesul de conservare preventivă și curativă.

- efectuează activități ce implică un grad ridicat de încordare neuropsihică;

- efectuează permanent activități cu obiecte și documente vechi apartinând patrimoniului cultural național și tezaurului național;

- efectuează cercetare de teren, săpături arheologice în condiții vatamatoare;

- efectuează expoziții cu bunuri culturale; 

Menționăm că din cauza condițiilor de lucru enumerate mai sus, salariații au dobândit o serie de boli profesionale cronice care necesită tratamente costisitoare.


Sindicatul din Complexul Muzeal Național "Moldova" Iași    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook